ZBÝŠOV U BRNA – Prohlídka Muzea průmyslových železnic

Těší nás, že Vám můžeme zprostředkovat prohlídku unikátní technické expozice v Muzeu průmyslových železnic ve Zbýšově u Brna. Dne 5. července 2016 bude vstup zdarma. Nejen v roce 2016, ale každoročně. Naše velké poděkování a úcta za tento počin patří nejen členům muzea, ale i předsedovi muzea panu Janovi Procházkovi, který nám píše:
„Velice rád Vám zasílám informaci, že po projednání s Radou a členskou základnou Muzea průmyslových železnic bude muzeum mezi 9.30 hod. a 18.30 hod. otevřeno i v slavnostní den Moravy a Moravanů, tj. v úterý dne 5. 7. 2016. Jedná se o mimo­řádné otevření.“

     „Veškerá práce pro muzeum je konána na základě dobrovolnosti, a tak je muzeum otevřeno pouze o sobotách v době prázdnin (a několik sobot mimo prázdniny). V tento významný den bude Muzeum otevřeno i v následujících letech. Vstup do muzea a prohlídka exponátů s výkladem budou zdarma. Zájemci o jízdu vlaky taženými historickými motorovými lokomotivami po Regionální úzkorozchodné železnici budou hradit jízdné dle platného ceníku RÚŽ. Věřím, že i Vaší zá­sluhou se naše krásná, hrdá a slavná vlast Morava opět vrátí na mapu Evropy!
     Jan Procházka“

Srdečně děkujeme

Moravská národní obec

 
 
 
„Na začátku všeho bylo uhlí…“
 
     První zpráva o nálezu uhlí na Moravě pochází z roku 1753. Těžba byla ve zdejším revíru zahájena v roce 1755. Nej­hlubší doly (1550 metrů) ve střední Evropě s nejkvalitnějším uhlím, kterých bylo využíváno už za habsburské monarchie, byly uzavřeny v roce 1992. Zůstalo tu velké množství technických památek a zajímavostí včetně místní průmyslové že­leznice. Zrodil se unikátní projekt záchrany strojového parku a chátrající železnice s jejím návratem do zdejší krajiny: bylo založeno Muzeum průmyslových železnic, spolek nadšených obdivovatelů železniční techniky. Díky jejich obětavé letité práci dnes muzeum vlastní nejucelenější sbírku 40 průmyslových úzkorozchodných lokomotiv v ČR — elektrických, motorových i parních, z nichž nejstarší je elektrická lokomotiva Siemens z roku 1908. Turistickou atrakcí celého regio­nu je úzkokolejná trať, která spojovala několik obcí v části rosicko-oslavanské uhelné pánve. Dopravu na dráze provo­zuje obecně prospěšná společnost Regionální úzkorozchodná železnice, která využívá lokomotivy a vozy jak muzea, tak svoje vlastní. Lidé z Muzea průmyslových železnic i Regionální úzkorozchodné železnice mají mimořádnou zásluhu o za­chování tohoto kousku historie zdejšího kraje. Do regionu s hornickou minulostí tak navrátili starou tradici.
 
Muzeum průmyslových železnic
Historie těžby
Historie zbýšovské dráhy
 
     Informace o otevření Muzea průmyslových železnic ve významný moravský svátek dne 5. července 2016 je uveřej­něno i na stránkách Regionální úzkorozchodné železnice.
 
 
 

Parní lokomotiva Julinka z Dačic

 
Parní lokomotiva BS 80 s osobním vlakem ve výhybně Babice, v pozadí objekty bývalého dolu Ferdinand

 
Parní lokomotiva BS 80 s osobním vlakem. Aspoň, že naše úzká ve stopě uhelné dráhy, zůstává živá pro další generace

 
Lokomotiva DH 70 během Mikulášských jízd

 
Příchod věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Moravu jsme si připomněli vyvěšením moravské vlajky a neoficiálním křtem lokomotivy DH 70 na Moravii

 
Elektrická lokomotiva Siemens z roku 1908

 
Důlní lokomotiva BND 15 opouští výhybnu Babice

Jedna odpověď na “ZBÝŠOV U BRNA – Prohlídka Muzea průmyslových železnic”

  1. Skvělé!
    Letos to na CaM nestihneme, ale na vláčky s dětima určitě výlet naplánuju!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *