BŘECLAV – Reportáž z Moravského dne

V neděli 26. června 2016 se malá skupinka čtyř členů a jednoho příznivce spolku Moravská národní obec, vydala společně z našeho hanáckého regionu, prostřednict­vím přímého vlakového spojení, směrem na jihovýchod. Naším cílem bylo jihomo­ravské město Břeclav, kde se konala tradiční oslava naší rodné země — Moravský den. Svojí účastí jsme především obohatili slavnostní průvod městem, který svou přítomností ozdobili hned dva naši slavní panovníci, kteří na účastníky důstojně pohlíželi z koňského hřbetu: Jeho Výsost Karel IV., císař římský, král český a z Boží vůle kdysi také markrabě moravský a v jeho doprovodu Jeho Výsost Jošt Moravský, markrabě moravský a pozdější král římský.

 
     Velký zájem veřejnosti vzbudili také Moravští rytíři. Účastníci se vydali od sochy moravské orlice přes centrum měs­ta až do moravskými symboly vyzdobeného zámeckého areálu, kde později pokračoval další historický a kulturní pro­gram. Prohlédli jsme si nejrůznější rytířská klání a vystoupení s ukázkami moravské kultury z oblasti Slovácka v podání dětí i dospělých. K propagaci Moravy, moravanství a také našeho spolku jsme využili informační letáčky, které Morav­ská národní obec pro tento účel vytvořila. Těmito informačními materiály jsme rádi obohatili nabídku zdejšího turistic­kého informačního centra, které sídlí v důstojných prostorách Lichtenštejnského domu. Velký zájem vzbudily naše sklá­danky také u mnoha účastníků slavnosti. Břeclavská slavnost se nám velmi líbila a jistě v nás, kteří jsme se jí účastnili, zanechá pěkné vzpomínky. Proto bych v závěru rád poděkoval za skvělou organizaci a bohatý program organizátorům z muzea a města Břeclav. Určitě toto krásné, vpravdě moravské, město brzy znova navštívíme. O atmosféře a průběhu slavnosti se můžete přesvědčit z přiložených fotografií a videa.
 

Stanislav Blažek

 

předseda regionu MNO Haná

 
 
 
Fotogalerie
 
 
 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *