HOLEŠOV – Prohlídka Šachovy synagogy

Synagoga byla postavena v roce 1560 na místě, kde předtím stávala synagoga dře­věná. Nese jméno učeného rabína Sabbataje ben Meir ha-Kohena, zvaného „Šach“, jehož hrob je spolu se synagogou velmi často navštěvován zahraničními návštěv­níky, z USA, Izraele, Německa a mnohých dalších zemí. Šachova synagoga patří me­zi nejvýznamnější památky nejen v Holešově a okolí, ale také v celé České republi­ce. Jelikož je už jedinou synagogou tzv. polského typu, která se takto v originále zachovala až dodnes, bývá označována dokonce za světový unikát. Tato renesanční budova se v jádře dochovala do dnešní doby.

 
     V roce 1615 byla upravena a rozšířena přístavbou předsíně, roku 1737 výtvarně sjednocena vnitřními úpravami. Dnešní synagoga je budova dvoupatrová. V přízemí je hlavní modlitební sál, v jeho středu stojí nádherně zdobené řeč­niště, zvané „bima“ nebo „almemor“. Odtud se četla tóra, případně se zde vyhlašovala nařízení a soudní výroky. V žen­ské galerii je dnes umístěna expozice „Židé a Morava“, seznamující návštěvníky s historií Židů na Moravě od nejstar­ších zmínek po druhou světovou válku. Druhá část expozice se nachází v místnosti bývalé školy a seznamuje s židov­skými památkami, které dnes na Moravě existují nebo alespoň dříve existovaly. V obou těchto místnostech jsou také vystaveny předměty, které se používají k bohoslužbám i k běžnému životu. Mimo synagogu stojí jistě za zmínku i neda­leký židovský hřbitov. Vznik hřbitova je úzce spjat s konstituováním židovské komunity v Holešově, svůj původ má již ve 2. polovině 15. století. S laskavým svolením pana Bc. Vratislava Brázdila a po dohodě s vedením MKS Holešov je do Šachovy synagogy dne 5. července 2016, v rámci doprovodné iniciativy Moravské národní obce, vstup volný.
 

Lenka Holaňová

 

místopředsedkyně Moravské národní obce

 
 
 
Šachova synagoga
Holešov a židovské památky
 
 
 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *