Shrnutí 7. ročníku vlajkové iniciativy

Morava 5. července 2016 vyvěsila moravskou vlajku. Oslavila tak své tradice, vlastní historii a svébytnou kulturu. Morava připomněla světu svou existenci. Výzva Moravské národní obce k vyvěšení moravské vlajky na obecních úřadech byla letos úspěšná u 1230 obcí, což je z celkového počtu cca 1900 obcí velmi významná většina. Iniciativa „Za vyvěšování moravské vlajky“ vstoupila 7. ročníkem do vol­nější fáze s nepříliš velkým nárokem na další růst počtu obcí (letos + 100 obcí opro­ti roku 2015). Jak lidé Moravu vnímají, jsme už dokázali dostatečně, o to více pro­storu jsme mohli věnovat názorům představitelů obcí, jejich pohledu na současnost i budoucnost Moravy v rámci České republiky.

     Neporušíme tradici vyjmenovávání nově zúčastněných obcí na tomto místě, i když se letos žádné převratné události nekonaly. Ozdobou ročníku 2016 je statutární město Přerov, města Hranice a Potštát. Pod moravskou vlajkou je s ob­rovskou převahou moravská část Vysočiny (okresy Třebíč, Žďár, Jihlava). Nově účast potvrzovaly obce ve vybraných ok­resech: Znojmo, Olomouc, Brno, Uherské Hradiště, Bruntál a Jindřichův Hradec, konkrétně na Dačicku. Velmi sympa­tická je stále větší účast obcí nejen na Moravě, ale i v našem Slezsku. Setkali jsme se tu s příznivými reakcemi na No­vojičínsku a nově v mnoha obcích Frýdeckomístecka. Starostové zde odkazovali na společnou historii, zájmy a někdejší zemi Moravskoslezskou. Náklonnost obcí k Moravě zaznamenáváme rovněž za západní moravskou hranicí v Čechách. Představitelé samospráv tady vyvěšení vlajky Moravy chápou jako připomínku cyrilometodějské tradice a poctu Moravě, základního kamene naší státnosti.

Zajímavosti a postřehy z jednání

 
Obce se nám letos ve značné míře hlásily samy, samy nás kontaktovaly s přáním být na sez­namu moravských obcí. Přibývá radnic, které si schválily tradici každoročního vyvěšování vlajky Moravy na budově úřadu (Břeclav, Frýdlant nad Ostravicí a další). Reakce starostů byly velmi bezprostřední a vstřícné. V přátelských rozhovorech pak nejčastěji znělo: „Jsme Moravané, děláme to pro Moravu, jsme hrdí na Moravu, jsme hrdí, že žijeme právě tady.“ Jiný často se opakující názor: „Nejsme žádný východ republiky, nejsme Čechy ani Čechie, jsme Morava“ nebo „My nejsme žádní nacionalisté, ale Moravané a jsme na to také hrdí.“ Je tu také značná část starostů, kteří vyjadřují zklamání, neboť vlajková iniciativa nenapl­nila jejich očekávání — totiž zahájení veřejné diskuse na téma Moravy, jejího návratu na mapu ČR, do školních učebnic… Všímají si popírání Moravy a Moravanů i bagatelizace vý­znamu Moravy v dějinách ČR. Tuto neúctu k Moravě, jedné ze tří historických území jmeno­vaných Ústavou ČR, vnímají jako opovržení Moravou a nezodpovědný hazard s cítěním a dů­věrou občanů na Moravě.
Z jednání na radnicích víme, že moravsky cítících obyvatel je mnohem větší množství než udávají naše tabulky s počtem obcí. Byla nám letos z různých míst (např. novináři) položena otázka, proč některé obce a města moravskou vlajku nevyvěsí. Neuznávají snad Moravu, neváží si moravských tradic a kultury? Uspokojivou odpověď nelze poskytnout, přesto jsme se pokusili zjistit, jak tomu v některých případech je. Ve větších městech zřejmě hrají roli politické důvody, v ostatních obcích ne vždy musí postoj vedení obce znázorňovat mínění obyvatel. Důvodem neúčasti může být nepochopení nebo jakási neurčitá obava vyjádřit svůj názor. Snad pozůstatek z doby nesvobody. Jistě je jenom otázka času, kdy zaniknou zbytky ostnatých drátů v nás, které nám brání být sebevědomými občany, Moravany, sami sebou. Máme být na co hrdí, naše osobnosti a dějiny jsou autentické. Možná proto jsou často zci­zovány okolními zeměmi pro nedostatek nebo obohacení jejich vlastních.
 

Poděkování starostům

 
Děkujeme starostům za vyvěšení moravské vlajky ve svátek svatých věrozvěstů Cyrila a Metoděje, projevili tak úctu k Moravě a jejím tradicím. Moravská vlajka ve své nejužíva­nější žluto-červené (slavnostní) podobě s erbem, což maximálně respektuje stav schválený moravským zemským sněmem v 19. století, je dnes součástí každodenního života nejen na radnicích a nejen 5. července. Za pomoci představitelů obcí se tak udržuje paměť Moravy, moravská identita a zdravý moravský patriotismus. Děkujeme také za nabídky ke spolupráci při propagaci Moravy a hlavně za množství pozitivních reakcí, které se nám od obcí dostalo. Jsou pro nás velkou oporou, motivací do příštích let a ujištěním, že naše práce má smysl. Zvláštní poděkování patří starostům, kteří se nenechali znejistit útočnou argumentací spamových e-mailů nedůvěryhodné, nikde neregistrované značky „MIS“. Rovněž nás velmi mrzí nevhodné aktivity a chování brněnského výrobce znaků a vlajek Alerion s.r.o., který zneužil naši iniciativu pro svoji marketingovou kampaň a obchodní zájmy. Zlatá a červená symbolizují moravskou zemskou svébytnost. Díky důkladně zpracované výzvě MNO, v části historie zemské symboliky, představitelé obcí chápou význam moravských barev a mají dostatek informací o oprávněnosti jejich používání. Nicméně Morava jako právní sub­jekt neexistuje a žádnou oficiální vlajku proto mít nemůže. Použije-li obec jakoukoliv jinou verzi vlajky, již sama považuje za moravskou, vzdává tak poctu Moravě a její svébytné kultuře a zápis do seznamu moravských obcí je plně oprávněný. Odborníci na obou stranách musí volbu občanů respektovat, neboť symbolům dávají význam lidé, kteří je uznávají.
 

Poděkování muzeím

 
     Moravská národní obec v rámci vlajkové iniciativy požádala vedení muzeí a místních pamětihodností, aby ve svátek 5. července 2016 zpřístupnila veřejnosti své expozice za zvýhodněných podmínek. Účelem je zvýšení zájmu občanů o místní a moravskou historii. Vstřícně zareagovalo celkem 54 muzeí, z toho poprvé: Zámek Nový Světlov v Bojkovicích, Muzeum kočárů Čechy pod Kosířem, Šachova synagoga Holešov, Zámek Letovice, Památník A. Kašpara Loštice, muzeum Mohelnice, Horácké muzeum Nové Město na Moravě, Muzeum Staré Město pod Sněžníkem, Muzeum Moravských bratří Suchdol nad Odrou, muzeum Šumperk, Jarošův mlýn Veverská Bítýška, muzeum Zábřeh, muzeum průmyslových železnic Zbýšov u Brna.
 

Poděkování spolupracovníkům

 
     Děkujeme všem spolupracovníkům, kteří se podíleli na této iniciativě, regionálním zmocněncům i moravským pat­riotům v jednotlivých obcích. Děkujeme všem příznivcům a podporovatelům.
 

 
 
 
 

Lenka Holaňová

 

místopředsedkyně Moravské národní obce

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *