BRNO – Moravská hudební stopa

Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská Vás zve, dne 12. října 2016 v 19.30 hodin, do baziliky Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně, na již 3. ročník projek­tu Moravská hudební stopa — Starobrněnská hudební historie a stopy císaře Karla IV. na Starém Brně. Zazní středověké Mariánské antifony z Antifonáře Elišky Rejčky, moravské markraběnky (zakladatelky cisterciáckého kláštera na Starém Br­ně), dále díla moravských mistrů Leoše Janáčka (Otčenáš) a Miroslava Příhody (Sta­roslověnská mše, op. 30) a také českého skladatele Antonína Dvořáka (Hospodine, po­miluj ny; Te Deum, op. 103).

 
     Účinkují: Andrea Široká, Marek Olbrzymek, David Szendiuch, Alžběta Horská, Petra Andrlová; Starobrněnský oktet, Orchestr katedrály sv. Petra a Pavla, Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská. Řídí: Petr Kolář. Koncertní činnost v roce 2016 se koná za finanční podpory statutárního města Brna. Akce je spolufinancována Jihomoravským krajem. Pro­dej vstupenek 40 minut před zahájením koncertu: 200,- Kč (dospělí), 150,- Kč (studenti, důchodci).
 
 
 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *