HOLEŠOV – Poselství Ulricha Habsbur­sko-Lotrinského

Při příležitosti 100. výročí úmrtí předposledního císaře Františka Josefa I. navštívil ve dnech 13. až 16. listopadu 2016 města Holešov a Kroměříž člen toskánské větve habsbursko-lotrinské rodiny, pan Ulrich Habsbursko-Lotrinský se svou chotí Friede­rike. Kromě památek jej v Holešově zaujaly také slavná Šachova synagoga a židov­ský hřbitov, neboť jeho paní je židovského vyznání. Habsbursko-lotrinští manželé si den před tím prohlédli samozřejmě i některé památky Kroměříže, včetně zahrad se­cesní psychiatrické nemocnice, projektované německy mluvícím moravským archi­tektem Hubertem Gessnerem, která při svém založení nesla název „Zemský ústav pro choromyslné císaře Františka Josefa I.“

 
     Společně poobědvali s představiteli města Holešova v čele s panem starostou Mgr. Rudolfem Seifertem. Akci pořádala Společnost pro Moravu a Slezsko ve spolupráci s městem Holešov, Moravskou národní obcí, Holešovským kulturním stře­diskem a Vlastivědným kroužkem Holešov. Návštěva pana Ulricha Habsbursko-Lotrinského vyvrcholila jeho přednáškou o historii vlády Františka Josefa I., kde shrnul přínosy i problémy jeho éry pro země a národy podunajského soustátí, kam nedílně patřily i Čechy, Morava a Slezsko. Sala terrena v holešovském zámku byla zcela naplněna. Akce se zúčastnilo přibližně 100 návštěvníků nejen místních, ale i z nejrůznějších koutů celého státu. Přednášku moderoval kroměřížský psycholog PhDr. David Unger, předseda Společnosti pro Moravu a Slezsko a předseda místního sdružení MNO Kroměříž­sko.
     Ohlasy posluchačů byly nadmíru pozitivní a bylo zde jednoznačně patrné, že na dějiny habsburských panovníků v na­šich zemích již dnes dokážeme nahlížet jako na legitimní součást našich dějin bez hořkého nacionalistického a totalit­ního nánosu, který byl u nás zaset ke konci 19. a na počátku 20. století. V diskusi zazněla i myšlenka, že příznivců mo­narchismu je u nás více než v rakouských zemích, což může být vysvětleno tím, že Rakušané prožívají silnější sepětí s republikou skrze tradiční země, které nebyly u nás po pádu totality dosud obnoveny. Podobné přednášky pana Ulricha se ve Vídni nedávno zúčastnila, na rozdíl od Holešova, jen třetina návštěvníků, což může svědčit i o probíhající krizi české státnosti a současných problémech kolem českého prezidentského úřadu.
     K případné širší středoevropské spolupráci bývalých zemí Rakousko-Uherska se pan Ulrich Habsbursko-Lotrinský vy­jádřil s velkou nadějí, což by mohlo mít pozitivní vliv pro větší bezpečnost střední Evropy a neopomenul zdůraznit kul­turní blízkost i spádovou a dopravní provázanost bývalých korunních zemí podunajského soustátí. Veřejně rovněž podpo­řil koncepci Evropy jako soustátí historických zemí.
 
     Pan Ulrich Habsbursko-Lotrinský bydlí v korutanském Wolfsbergu, povoláním je lesník a zasedá za rakouskou stranu Zelených i v městské radě. V roce 2010 kandidoval na rakouského prezidenta s cílem prolomit diskriminaci jeho rodiny v přístupu k veřejným funkcím v Rakousku.
 
 
 


 
Pan Ulrich na přednášce v sala terreně na zámku v Holešově

 
Manželé Habsburg-Lothringen s předsedou SMS a MS MNO Kroměřížsko Davidem Ungerem u kostela sv. Cyrila a Meto­děje v Psychiatrické nemocnici v Kroměříži

 
Pan Ulrich Habsbursko-Lotrinský na návštěvě Šachovy synagogy v Holešově

 
Sál se začíná zaplňovat

 
Publikum přednášky s diskusí v sala terreně na zámku v Holešově

 
Publikum přednášky s diskusí v sala terreně na zámku v Holešově

 
Publikum přednášky s diskusí v sala terreně na zámku v Holešově

 
Úvodní obrazovka

 
Pan Ulrich na přednášce v sala terreně na zámku v Holešově

 
Pan Ulrich na přednášce v sala terreně na zámku v Holešově

 
Pan Ulrich na přednášce v sala terreně na zámku v Holešově s moderátorem SMS Davidem Ungerem

 
Starosta Holešova Rudolf Seifert předává kytici paní Friederice Habsbursko-Lotrinské

 
Členové a příznivci SMS a MNO s manželi Habsburg-Lothringen

Jedna odpověď na “HOLEŠOV – Poselství Ulricha Habsbur­sko-Lotrinského”

 1. Mediální ohlasy:
   
  • David UNGER: Návštěva Ulricha Habsbursko-Lotrinského v Holešově, In: zlinskenovinky.cz, 21. listopadu 2016
  • David UNGER: Návštěva Ulricha Habsbursko-Lotrinského…, In: prvnizpravy.parlamentnilisty.cz, 21. listopadu 2016
  Návštěva Ulricha Habsbursko-Lotrinského v Holešově, In: rataje.cz, 22. listopadu 2016
  Navštívili nás, In: pnkm.cz, 22. listopadu 2016
  • rc: Minulost habsburských panovníků již vnímáme jako součást…, In: Týdeník Kroměřížska, 29. listopadu 2016
  • David UNGER: Potomek bývalého panovnického domu na Moravě, In: Kulturní noviny, 50/2016

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *