OSOBNOST MORAVY 2018 – 11 nominací

Vážení příznivci ankety Osobnost Moravy 2018,
 
deset dní před ukončením sběru nominací máme potvrzeno jedenáct jmen (Václav Obr, Arnošt Goldflam, Zdeněk Junák, Miroslav Kobza, Janek Vajčner, Jindřich Machala, Darina Nešporová, Gustav Aulehla, doc. PhDr. Luděk Galuška, CSc. a nově Ing. Radim Slabý a Petr Chňoupek). Připojujeme krátkou informaci o posledních dvou nominovaných:

 
Ing. Radim Slabý
 
skvělý botanik, znalec přírody a zakladatel arboreta Makču Pikču u obce Paseka o sobě říká: "Pocházím z Karviné, kam mne i čáp v roce 1969 upustil. První roky si člověk moc nepamatuje, když se narodíme většinou jen jíme, spíme a občas je nás slyšet.
Jakmile byly smysly pohromadě, uchvátila mne příroda v celé své kráse a nezávislosti. Pobyt venku mne fascinoval a začal jsem sbírat nejrůznější rostlinky a dřevinky. Pozorováním přírody jsem nabíral všemožné vědomosti, které se rozvíjejí dodnes. Flóra mne pohltila. Skvělým člověkem pro rozvíjení tohoto zájmu se mi stal dědeček, se kterým jsem trávil velmi mnoho času na procházkách v přírodě, představte si, v okolí Karviné. Zde jsem začal objevovat další a další rostliny, které jsem si časem i pojmenovával a hlavně jsem si všímal, kde je nacházím a co potřebují. V roce 1988 jsem ukončil studium na Střední zemědělské technické škole v Ostravě. Dále jsem se hrnul na vysokou školu, ale první pokus se nezdařil. Vojenská služba mi přidala na letech, po jejím ukončení jsem se dostal na vysokou školu, dnes Mendlova zemědělská lesnická univerzita v Brně, s fakultou v Lednici. Ukončena v roce 1995. Vážím si nesmírně těchto studií, zde se člověk utvářel sám v sobě a neustále se prověřoval, jak chce dále pokračovat. Utvářel se sen, vytvořit si vlastní ukázkovou zahradu. Během povodní v roce 1997 nedaleko Karviné začala realizace tohoto snu. Dřina a první kameny začaly tuto zahradu směrovat správných směrem s šílencem v čele. První ukázkové záhonky, skalky, jezírka, první malá prodejna rostlin s poradenstvím, to vše rychle s nadšením utvářelo Botanickou zahradu v Karviné. V roce 2000 byly hotovy části s čínskou zahradou, s posezením v altánu, s polostinným zátiším, vodopády. Zahrada začala sloužit široké veřejnosti za účelem odpočinku a nabytí odborných informací. Podařilo se předávat na pozorovatele pozitivní energii šílence přeměněnou v toto dílo. Další ukázkovou zahradou se stalo arboretum v Pasece u Šternberka, 3 km pod velmi známým hradem Sovinec. Zahrada s velkým převýšením a hlavně umístěním v přírodě se dnes začíná stávat středem pozornosti, neboť vznikla v místě bývalého lomu, který byl zavezen slévárenskými písky a z části i jiným odpadem. Zde jsem se pustil do realizace svého dalšího snu – přírodní arboretum s náročným terénem a využitím velkého množství kamene a přírodních materiálů. Podařilo se, návštěvníci hradu rádi zavítají i k nám, některé odradí náročný výstup, ale odměnou za to jsou ukázkové scenérie s překrásným výhledem na Hornomoravský úval. Od dubna do října zde neustále něco kvete, člověk si zde odpočine a velmi dobře relaxuje. Tvorba arboreta spočívá ve shromažďování nejrůznějších rostlin celého světa samozřejmě s podobnými podmínkami jako u nás. Práce na celý život."
 
 
Petr Chňoupek
 
je šéfredaktorem Horáckých novin — „listu Západní Moravy“ — v tisku nepřetržitě připomíná, že Třebíčsko je součástí Moravy a udržuje tak moravské povědomí na Vysočině. Známé jsou sloupky Petra Chňoupka, které jsou v Horáckých novinách na první straně. Horácké noviny mají sídlo v Třebíči, vycházejí 2x týdně se 30 tisícovým nákladem s dosahem na celou Vysočinu, včetně severního Horácka. Petr Chňoupek je v současné době členem zastupitelstva obce Mastník, kde žije. Zároveň vykonává funkce předsedy kontrolního výboru obce, kronikáře obce a je členem rady mikroregionu Třebíčsko. Mezi lety 1998 až 2014 vykonával dokonce funkci místostarosty obce Mastník. Od roku 2013 je pan Petr Chňoupek předsedou spolku „Povodí Stařečského potoka“. Spolek se zabývá propagací historie, řemesel, folklóru, zvyků… regionu Stařečska. Dále je v jeho náplni výstavní a přednášková činnost (výstavy k výročím a výstavy místních výtvarníků). V roce 2010 se stal jedním z iniciátorů a duchovních otců (spolu se starostou městyse Stařeč, panem Čestmírem Linhartem) výstavby rozhledny na Pekelném kopci. Rozhledna byla uvedena do provozu v roce 2014. Pan Chňoupek má za sebou několik regionálních vlastivědných publikací a za pozornost jistě stojí ta skutečnost, že je autorem znaků několika obcí, například Mastník, Koněšín, Štěpkov… Pan Petr Chloupek je ženatý a má dvě děti. Není bez zajímavosti, že v případě tohoto velkého moravského patriota se letos jedná již o druhou nominaci na cenu Osobnost Moravy. Ta první byla v úvodním ročníku iniciativy, tedy v roce 2016. Obě nominace jsou naprosto zasloužené.
 
 
Již za deset dní, 19. června, končí nominační fáze. Do té doby lze posílat poslední návrhy. Jestliže znáte nějakou moravskou osobnost, o níž jste přesvědčeni, že si zaslouží ocenění, prosím neváhejte a využijte této příležitosti.
 
 
Stránky Moravské národní obce: https://zamoravu.eu/osobnost-moravy/
Facebook: Osobnost Moravy

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *