Rozhovor se starostou města Šumperka Mgr. TOMÁŠEM SPURNÝM

Mgr. Tomáš Spurný

Vážení přátelé, Moravanky a Moravané, příznivci Moravy, čas neúprosně běží a my, kteří cítíme hrdost na Moravu, její kulturu, historii a více než tisícileté zemské tradice, si budeme již brzy, ve státní svátek dne 5. července, připomínat význam moravských zemských patronů a spolupatronů Evropy, svatých Cyrila a Metoděje. Věříme, že na jejich počest se na mnoha radnicích, obecních úřadech či jiných veřejných budovách bude opět ve větru třepetat vedle státní, také naše překrásná a pestrá moravská vlajka.
Velkou zásluhu na této pozitivní situaci mají především starostky, starostové a další představitelé obecních i městských samospráv, kteří vytrvale podporují aktivní účast svých měst a obcí v iniciativě Moravské národní obce nazvané „Za vyvěšování moravské vlajky“. Protože tato úspěšná výzva letos pokračuje již jedenáctým rokem a zapojuje se do ní velká většina moravských radnic a obecních úřadů, tak je logické, že jsme se rozhodli oslovit některé výrazné osobnosti z řad starostek a starostů, aby nám, prostřednictvím několika otázek, odhalili svůj vztah k zemi Moravě, její historii i současnosti.

První osobností, kterou jsem si dovolil oslovit, byl starosta přirozeného centra celé severozápadní Moravy, města Šumperka, pan Mgr. TOMÁŠ SPURNÝ. Ten velmi ochotně reagoval na moji nezvyklou žádost a trpělivě odpověděl na všechny položené otázky.

Pane starosto, co pro Vás znamená země Morava?

Narodil jsem se na Šumpersku a Šumpersko je na Moravě, tím pádem mám k Moravě, jako k regionu a našim krásným Jeseníkům vřelý vztah. Na druhou stranu jsem občanem České republiky, a to je pro mne rozhodující.

Myslíte si, že lidská identita může být vícevrstvá? Je moravanství součástí Vaší identity?

To, že jsem Moravák, mi nikdo neodpáře, nezapřu ani svůj specifický dialekt. Nemám ale rád, když někdo odsuzuje Pražáky, Ostraváky, Brňáky, Moraváky, … jen proto, že se odlišují mluvou, používaným slangem, tradicemi a podobně. Všude žijí dobří lidé, ale samozřejmě i ti špatní. Takže chci říct, že ty rozdíly jsou velmi obohacující, ale stejně významné jsou i ty společné věci, které nás spojují.

Kdo je, dle Vašeho názoru, největší a nejuznávanější osobností dějin Moravy?

Za jednu z největších osobností moravského patriotismu považuji Karla staršího ze Žerotína. Lokální význam však má například děkan Kryštof Alois Lautner, jenž se stal jednou z ikonických osobností čarodějnických procesů na severní Moravě.

Mělo by se, dle Vašeho názoru, o Moravě, její kultuře,  zemských tradicích a historii v médiích, ve škole i celkově v naší společnosti více mluvit?

Domnívám se, že naše kořeny a tradice je třeba si stále připomínat. Myslím, že dnes je každému jasné, jaký význam v našich životech hrají naše regiony a jejich zvyky. Po absolutní unifikaci a globalizaci všeho již dnes asi nikdo netouží a o to více si začínáme vážit naší identity ovlivněné i našim krajem a naší zemí. V Šumperku spolupořádáme mezinárodní folklorní festival, který letos bohužel kvůli koronaviru musíme oželet. To, že přiláká do ulic i k pódiím stovky návštěvníků, je pro mne odpovědí, že lidé si tradic váží, avšak chtějí znát tradice nejen své země, ale i ostatních národů. To mne velice těší.

Budete ze své pozice starosty i nadále podporovat iniciativy směřující ke zviditelnění a propagaci Moravy, její historie a moravského patriotismu?

Myslím, že za mne v tomto ohledu mluví mé skutky, živý zájem o naši historii, návštěva a podpora kulturních akcí a výstav, které jsou s našim krajem nějak spojeny, podpora vydávání knih s regionální tématikou atd.

Čím se město Šumperk nejvíce zapsalo do našich dějin? Co bylo nejdůležitější událostí historie města Šumperka?

Jednoznačně nejvýznamnější byl sjezd představitelů moravských stavů a zástupců Slezska 4. června 1490 v Šumperku, kde se rokovalo o dalším osudu Moravy, Slezska i obou Lužic – zda se po česko-uherských válkách a smrti Matyáše Korvína vrátit pod Korunu českou, nebo zůstat pod uherskou. Tolik významných osobností (např. Ctibor Tovačovský z Cimburka) se v Šumperku najednou později již nesešlo. Tuto událost si každoročně připomínáme v rámci Slavností města Šumperka.

Vážený pane starosto Mgr. Tomáši Spurný, děkujeme Vám za rozhovor a především za propagaci hodnot, které představuje naše země Morava.

Závěrem bych rád připomenul skutečnost, že město Šumperk, které bývá často díky své architektuře nazýváno jako „Malá Vídeň“ či dle své polohy jako „Živá brána Jeseníků“ vyjadřuje moravský patriotismus svých občanů prostřednictvím trvalého vyvěšení moravské žluto-červené zemské vlajky na městské radnici. Tímto aktem se Šumperk stal pozitivním příkladem pro celý region.

Za Moravskou národní obec

Stanislav Blažek

předseda OS MNO Haná
zmocněnec iniciativy „Za vyvěšování moravské vlajky“

Šumperská radnice před rekonstrukcí s vyvěšenou moravskou vlajkou
Zrekonstruovaná šumperská radnice s moravskou vlajkou

Slavnosti města Šumperka připomínají největší událost v dějinách tohoto moravského města a to společný sněm moravských a slezských stavů.
Pan starosta Mgr. Tomáš Spurný se účastnil setkání v Bludově organizovaného Moravskou národní obcí u příležitosti výročí narození velké osobnosti našich dějin Karla staršího ze Žerotína
Pan starosta Mgr. Tomáš Spurný se účastnil setkání v Bludově organizovaného Moravskou národní obcí u příležitosti výročí narození velké osobnosti našich dějin Karla staršího ze Žerotína
Mgr. Tomáš Spurný

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *