VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ – prohlídka Muzejního a galerijního centra v zámku Žerotínů

Zámek Žerotínů, Valašské Meziříčí

Vážení obdivovatelé Moravy a moravských tradic, blíží se pátý červenec, svátek věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje. V tento den můžete z podnětu Moravské národní obce navštívit vybraná muzea a místní pamětihodnosti zdarma nebo se slevou: Seznam . Ačkoliv jsme měli v úmyslu doprovodnou iniciativu letos zcela vynechat, na poslední chvíli se nám některá muzea sama ozvala.

Novinku na seznam pamětihodností jsme objevili na webu Valašského Meziříčí. Obce a města totiž vyzýváme nejen k vyvěšení moravské vlajky, ale i ke zpřístupnění muzeí a památek za výhodnějších podmínek. Valašské Meziříčí tak kladně reagovalo na obě výzvy. Tisková zpráva

Muzejní a galerijní centrum se nachází v jižním křídle barokního Zámku Žerotínů v centru Valašského Meziříčí. V rámci centra můžete navštívit stálou expozici, věnovanou historii města a zámku, nebo dvě galerie s výstavami dle aktuálního programu.

Stálá expozice Zámecké patro:
Zámecké patro je věnováno především historii zámku a okolí.

Zámecké komnaty
Tato část expozice je věnována zámku v době největší slávy v 17. a 18. století. Na začátku prohlídky přivítáme návštěvníky v přijímací salónu, který je bohatě vyzdoben obrazy a luxusním nábytkem podle tehdejších zvyklostí. Dále pak pokračujeme do pracovny aristokrata, ze které tehdejší šlechta spravovala své panství.
Freskový sál
Původní zámecká kaple, dnes multifunkční sál pro přednášky, menší koncerty, filmové promítání nebo různé vzdělávací akce. Na stropě jsou dochovány pozůstatky původních fresek evangelistů, které daly místnosti její jméno.
Středověk a počátky města
V této části se mohou návštěvníci seznámit se založením a následovným vývojem našeho města, jehož počátky sahají až hluboko do středověku. Zároveň jsou zde představeny nejdůležitější hrady v okolí, jsou zde vystaveny archeologické nálezy z nedalekého hradu Šaumburku, nebo představen historický model města v roce 1850.
Reditus Leonina – příběh rodu Žerotínů
Mocný rod Žerotínů zanechal v našich dějinách nesmazatelnou stopu a právě Valašské Meziříčí patřilo k jejich nejvýznamnějším statkům. Kdo ale byli tito Žerotínové? Této otázce je věnována další část naší expozice, ve které představujeme nejvýznamnější zástupce tohoto rodu a jejich působení ve městě a okolí.
Josef Ignác Sadler
Poslední část je věnována životě a dílu tohoto významného barokního malíře, který je kromě jiného autorem výzdoby zdejší zámecké kaple. Expozice shromážděná na našem zámku je v současnosti největší ucelenou kolekcí jeho díla.

Moravská národní obec

Všechny fotografie zdroj: oficiální stránky města Valašské Meziříčí
a Muzejní a galerijní centrum Valašské Meziříčí

Zámek Žerotínů
Zámek Žerotínů

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *