BRNO – Reportáž ze slavnostního odhalení sochy markraběte Jošta

Dne 28. října 2015 byla na Moravském náměstí v Brně, za hojné účasti občanů i po­litiků, odhalena socha „alegorie Odvahy“, na počest Jošta Lucemburského, markra­běte moravského. Škoda jen, že z titulatury na destičce pod sochou zmizelo slovo „moravského“ a z projektu pak šachovaná orlice na kulatém štítu, kterou nahradily paprsky slunce. Autor jezdecké sochy, pan Jaroslav Róna, ji ve svém návrhu měl, aby tak dle svých slov udělal „Moravanům radost“, ale kdosi mu to rozmluvil (so­chař nechtěl jmenovat), že se údajně neví, jaký měl Jošt erb. Na štítu jezdce mohl klidně zůstat jednoduchý obrys šachované orlice jako personifikace Moravy.
Pokračovat ve čtení „BRNO – Reportáž ze slavnostního odhalení sochy markraběte Jošta“

BRNO – Slavnostní odhalení sochy markraběte Jošta

Ve středu 28. října 2015 bude ve 12.00 hodin na Moravském náměstí v Brně slav­nostně odhalena socha Jošta Lucemburského, markraběte moravského. Návrh sochy vybrali brněnští radní před třemi lety ve veřejné soutěži. Autorem monumentálního díla z bronzu je akademický sochař Jaroslav Róna. Osmimetrová jezdecká socha, jakožto personifikace Odvahy (vedle již stojících soch Spravedlnosti, Umírněnosti a Prozíravosti), završuje projekt soch čtyř platónských ctností, oživujících náměstí u kostela sv. Tomáše. Realizace sochy stála necelých 7 milionů korun, z toho 1,5 mili­onu přispělo sdružení Jošt Moravský. Finanční sbírky se zúčastnili také členové Mo­ravské národní obce, kteří budou přítomni na této důstojné akci.
Pokračovat ve čtení „BRNO – Slavnostní odhalení sochy markraběte Jošta“