BRNO – Reportáž ze slavnostního odhalení sochy markraběte Jošta

Dne 28. října 2015 byla na Moravském náměstí v Brně, za hojné účasti občanů i po­litiků, odhalena socha „alegorie Odvahy“, na počest Jošta Lucemburského, markra­běte moravského. Škoda jen, že z titulatury na destičce pod sochou zmizelo slovo „moravského“ a z projektu pak šachovaná orlice na kulatém štítu, kterou nahradily paprsky slunce. Autor jezdecké sochy, pan Jaroslav Róna, ji ve svém návrhu měl, aby tak dle svých slov udělal „Moravanům radost“, ale kdosi mu to rozmluvil (so­chař nechtěl jmenovat), že se údajně neví, jaký měl Jošt erb. Na štítu jezdce mohl klidně zůstat jednoduchý obrys šachované orlice jako personifikace Moravy.

 
     Moravská markrabata 14. století měla na modrém štítu stříbrno-červeně šachovanou orlici se zlatou zbrojí a korun­kou. Vedlejší části markraběcího erbu tvořila přilba s klenotem polceného černo-zlatého orlího křídla, točenice a červe­no-bílá přikryvadla podšitá hermelínem. Jošt Moravský jako „dominus Moraviae“ měl ve znaku na své tzv. prvorozenec­ké pečeti v prvním a čtvrtém poli přilbu s moravským klenotem, ve druhém a třetím poli korunovanou moravskou orlici.
 

 
     Každopádně ohlasy zaznívaly vesměs kladné a moravské žluto-červené vlajky s orlicí zavlály. Objevila se též jedna středověká modrá markraběcí standarta. V hojném počtu byly vlajky k vidění také v reportáži večerních Událostí ČT a na titulním listu Brněnského deníku Rovnost z následujícího dne. Poněkud ostudný je stav budovy Moravské galerie (Místodržitelský palác) za sochou.
 

 

7 odpovědí na “BRNO – Reportáž ze slavnostního odhalení sochy markraběte Jošta”

 1. Prý „ohlasy byly vesměs kladné“ – a co hlasy odpůrců?! Ti se vypařili kamsi do neznáma, jako by nikdy neexistovali?! Tento článek je prachsprostou propagandou!

 2. Kdo umí číst, může si přečíst, že socha není Joštem, ale Odvahou k poctě Jošta. Večeře k poctě prezidenta také není prezidentem.

 3. Autor si nechal „rozmluvit“ moravskou orlici na štítu, která je určitě historicky Joštovi bližší než jakési „paprsky“, dále dopustil, aby z titulatury bylo vypuštěno „moravský“. Jako třetí přirozená změna by mělo následovat přejmenování z alegorie ODVAHY na alegorii ZBABĚLOSTI!

 4. Myslím, že by bylo prospěšnější psát kritická vyjádření na patřičná místa, např. brněnský magistrát, městské zastupitelstvo atd.

 5. Obdržel jsem mailem následující:

  Protestní dopis Moravskoslezské akademie

  Magistrát města Brna, Dominikánské nám. 196/1, 601 67 Brno
  telefon: 542 173 590, 542 171 111
  e-mail: informace@brno.cz

  Váženým členům zastupitelstva a Rady města Brna, jakož i členům příslušných komisí:

  Otevřený dopis k jezdecké soše
  V Brně dne 17. 12. 2012

  My dále podepsaní obyvatelé Brna, jakož i dalších moravských a českých obcí, sdružení v Moravskoslezské akademii pro vzdělání, vědu a umění o. s., tímto vznášíme důrazný protest proti výsledkům nedávno schváleného výběrového zřízení, v němž byla vybrána jezdecká socha markraběte a krále Svaté říše římské Jošta Moravského, která má být umístěna na Moravské náměstí poblíž kostela sv. Tomáše.

  Protestujeme proti tomu, aby zde byla umístěna posledně vybraná socha, která vůbec nebere v úvahu skutečný vzhled markraběte Jošta, který lze vcelku přesně rekonstruovat, stejně jako nebere v potaz vzhled reálného koně. Zdůrazňujeme i to, že markrabě Jošt není žádná postmodernistická fikce, nýbrž stejně reálná postava moravských dějin, jako například prezident Masaryk, jehož jiné než realistické ztvárnění v Brně by bylo nejhrubší urážkou naší historie s mezinárodním přesahem, nikoliv poctou. Nemůžeme zapomenout ani na to, že jezdecká socha této význačné lucemburské a moravské historické osobnosti má být umístěna v brněnské městské památkové rezervaci. Požadujeme proto anulování výsledku tohoto výběrového řízení a vypsání nového, v němž bude vybrána realisticky pojatá jezdecká socha, taková, která dobře zapadne do brněnské městské památkové rezervace, do níž by zásadně neměly být umísťovány žádné plastiky, sochy a další podobné výtvory, které svým vzhledem narušují historickou architekturu a umění historického jádra Brna. Rovněž poukazujeme na to, že pro veřejnost je vybraná socha špatně čitelná a v případě její realizace by se z ní stal další kontroverzní a ostudný výtvor umístěný v historickém jádru Brna.

  Tím prvním byl již projekt tzv. „Brněnského orloje“, který nebere v úvahu, že v roce 1645 neexistovalo nic, jako je dělová kumulativní střela, kterou má údajně představovat, ani nebylo přihlédnuto k sumě, kterou tento „orloj“ a jeho provoz dosud stál, ani že na území dříve Zemského hlavního města Brna máme zcela jistě řadu jiných možností, kde mohla být dotyčná suma, která je v poměru k výsledku nehorázná, využita mnohem lépe. Jako příklad daleko rozumnějšího využití uvádíme zchátralý hrad Veveří. V souvislosti s dotyčným „orlojem“ nelze zapomenout ani na to, že se o něm řada Brňanů a pravidelných návštěvníků Brna vyjadřuje jako o pánském tělesném orgánu, což potvrzuje skandální nekompetentnost a aroganci těch představitelů města Brna, kteří hlasovali jak pro tento projekt, tak i pro projekt modernisticky pojaté sochy markraběte Jošta a vůbec nezohledňují genius loci, ani názory a potřeby široké brněnské veřejnosti, jejíž zájmy mají zastupovat. Nestojíme o vznik dalších Brno a Moravu zesměšňujících „uměleckých“ počinů a požadujeme urychlenou nápravu.

  „Žirafí“ ztvárnění sochy je rovněž v přímém rozporu s původní koncepcí, peněžní sbírku iniciujícího občanského sdružení Moravský Jošt, kdy „jezdecká socha tohoto velikána
  měla být holdem osobnosti, která ovlivnila podobu nynější Moravy.“ Řada dárců do této veřejné sbírky byla oklamána, když na sochu přispěli pod veřejným příslibem obecně přijatého shodného tvrzení bývalého primátora města Brna Richarda Svobody, že „Chceme realismus, žádnou modernu“, i nynějšího primátora Romana Onderky, citace: „Základním požadavek je, aby dílo bylo realistické, aby bylo realistickou vzpomínkou na panovníka světového formátu,“ vysvětlil primátor Roman Onderka“ — viz článek http://www.brno.cz/brno-aktualne/co-se-deje-v-brne/jost-se-vraci-na-koni/ z 7. 4. 2008.

  Žádáme proto o zrušení realizace zřetelně nedůstojného pomníku tak významné historické moravské osobnosti i s rizikem, že vytvoření plnohodnotné realistické jezdecké sochy Jošta Moravského včetně podstavce bude úkolem pro příští generaci. Tato socha by měla dle našeho názoru obsahovat na svém podstavci i nápis, informující, že se jedná o Jošta Moravského, s uvedením jeho funkcí.

  V souvislosti s tímto dopisem žádáme o možnost osobního obhájení našeho stanoviska na nejbližším zasedání ZmB.

  za MSA doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc. — předseda

 6. Dobrý podvečer. Jsem velice rád, že socha Jošta Moravského byla na Moravském náměstí před budovou Moravské galerie (dříve Místodržitelský palác)postavena a že ji můžeme chválit nebo kritizovat. Někdo jí bude říkat žirafa, někdo možná hůř. Před svými dětmi a známými ale budu vždy mluvit o Joštovi Moravském, významném, sic kontroverzním (který politik nebo tzv. „velikán dějin“ není kontroverzní?) vládci naší Moravy! V učebnicích dějepisu dětem tlučou do hlavy Karla IV, Václava IV,….ale o Joštovi, nebo dějinách Moravy, kromě Velkomoravské říše, ani slovo.
  Odhalení sochy Jošta pokládám za malý krůček k nápravě této neomalenosti (zamlčování téměř všeho o Moravanech a jejich vlasti) ze strany úředníků v tomto státě, snažících se o Čechizaci Moravy a Moravanů. Děkuji.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *