BLUDOV – Slavnostní odhalení busty Karla staršího ze Žerotína

V pátek 3. listopadu 2017 se v obci Bludov konalo slavnostní odhalení nové busty významného moravského politika a diplomata, ochránce moravských zemských práv a svobod, nejvyššího zemského hejtmana Markrabství moravského – Karla staršího ze Žerotína. Nejprve se v interiéru místního žerotínského zámku konala přednáška největšího odborníka na život Karla st. ze Žerotína, pana prof. PhDr. Mgr. TOMÁŠE KNOZE, Ph.D., který byl v loňském roce Moravskou národní obcí nominován na prestižní cenu „Osobnost Moravy“. Zajímavá byla poznámka pana profesora o skutečnosti, že Žerotín nejraději psal, v té době pro zemské vzdělance přirozeným, jazykem moravským.
Pokračovat ve čtení „BLUDOV – Slavnostní odhalení busty Karla staršího ze Žerotína“

BRNO – Reportáž ze slavnostního odhalení sochy markraběte Jošta

Dne 28. října 2015 byla na Moravském náměstí v Brně, za hojné účasti občanů i po­litiků, odhalena socha „alegorie Odvahy“, na počest Jošta Lucemburského, markra­běte moravského. Škoda jen, že z titulatury na destičce pod sochou zmizelo slovo „moravského“ a z projektu pak šachovaná orlice na kulatém štítu, kterou nahradily paprsky slunce. Autor jezdecké sochy, pan Jaroslav Róna, ji ve svém návrhu měl, aby tak dle svých slov udělal „Moravanům radost“, ale kdosi mu to rozmluvil (so­chař nechtěl jmenovat), že se údajně neví, jaký měl Jošt erb. Na štítu jezdce mohl klidně zůstat jednoduchý obrys šachované orlice jako personifikace Moravy.
Pokračovat ve čtení „BRNO – Reportáž ze slavnostního odhalení sochy markraběte Jošta“

BRNO – Slavnostní odhalení sochy markraběte Jošta

Ve středu 28. října 2015 bude ve 12.00 hodin na Moravském náměstí v Brně slav­nostně odhalena socha Jošta Lucemburského, markraběte moravského. Návrh sochy vybrali brněnští radní před třemi lety ve veřejné soutěži. Autorem monumentálního díla z bronzu je akademický sochař Jaroslav Róna. Osmimetrová jezdecká socha, jakožto personifikace Odvahy (vedle již stojících soch Spravedlnosti, Umírněnosti a Prozíravosti), završuje projekt soch čtyř platónských ctností, oživujících náměstí u kostela sv. Tomáše. Realizace sochy stála necelých 7 milionů korun, z toho 1,5 mili­onu přispělo sdružení Jošt Moravský. Finanční sbírky se zúčastnili také členové Mo­ravské národní obce, kteří budou přítomni na této důstojné akci.
Pokračovat ve čtení „BRNO – Slavnostní odhalení sochy markraběte Jošta“

KŘIŽANOV – Slavnostní odhalení pomníku sv. Zdislavy

Členové místního sdružení MNO Horácko se dne 27. září 2015 zúčastnili slavnosti a požehnání pomníku křižanovské rodačky sv. Zdislavy. Zdislava byla dcerou majitelů Křižanova, Přibyslava a Sibyly. Narodila se kolem roku 1220. V 17 letech byla pro­vdána za Havla z Markvartic, zakladatele Lemberka. Proslula péčí o nemocné a chu­dé, je patronkou rodin. Svatořečil ji papež Jan Pavel II. při své návštěvě Olomouce 21. května 1995. Velké zásluhy na realizaci toho projektu má místní rodačka Nila Vodičková a farář křižanovské farnosti Tomáš Holcner. Autorem sochy sv. Zdislavy je akademický sochař Otmar Oliva.
Pokračovat ve čtení „KŘIŽANOV – Slavnostní odhalení pomníku sv. Zdislavy“