Výroční členská schůze Moravské národní obce z. s.

V pátek 2. 6. 2023 se v příjemném prostředí salonku restaurace Zámecká růže zámku Belcredi ve Staré Líšni sešli zástupci členské základny MNO z celé Moravy, včetně našeho člena žijícího v Čechách. Po prezenci a přivítání účastníků proběhlo schválení programu a volba komisí, tak jak to předepisuje zákon.

Pokračovat ve čtení „Výroční členská schůze Moravské národní obce z. s.“

CESTA PRO MORAVU – Nová rubrika webu

Vážení členové a příznivci Moravské národní obce. Dnešním dnem otevíráme novou rubriku s názvem „Cesta pro Moravu“. Zde budeme zveřejňovat názory vedení MNO na současnou situaci v moravské společnosti a v moravském hnutí. Budeme vás blí­že seznamovat s našimi postupnými cíli, způsoby práce k jejich dosažení i důvody, proč jsme je zvolili. Rádi bychom tak přispěli k dobré informovanosti i pochopení záměrů a kroků MNO. Současně vytváříme i prostor pro vaše názory a návrhy, které budou ovlivňovat naše budoucí jednání. Rubriku otevíráme příspěvkem Moravská společnost a moravské hnutí v současnosti.
Ing. Jaroslav Krábek, předseda Moravské národní obce

Pokračovat ve čtení „CESTA PRO MORAVU – Nová rubrika webu“