CESTA PRO MORAVU – Nová rubrika webu

Vážení členové a příznivci Moravské národní obce. Dnešním dnem otevíráme novou rubriku s názvem „Cesta pro Moravu“. Zde budeme zveřejňovat názory vedení MNO na současnou situaci v moravské společnosti a v moravském hnutí. Budeme vás blí­že seznamovat s našimi postupnými cíli, způsoby práce k jejich dosažení i důvody, proč jsme je zvolili. Rádi bychom tak přispěli k dobré informovanosti i pochopení záměrů a kroků MNO. Současně vytváříme i prostor pro vaše názory a návrhy, které budou ovlivňovat naše budoucí jednání. Rubriku otevíráme příspěvkem Moravská společnost a moravské hnutí v současnosti.
Ing. Jaroslav Krábek, předseda Moravské národní obce

Pokračovat ve čtení „CESTA PRO MORAVU – Nová rubrika webu“