BŘECLAV – Moravský den

Vážení přátelé, Moravané a Moravanky, dne 24. června 2018 se v Břeclavi uskuteční tradiční Moravský den. Ve 14.00 hodin vyjde od Moravské orlice průvod Moravských rytířů v čele s moravským markrabětem Joštem Moravským. Tato velkolepá břeclavská slavnost s návštěvou několika tisíc návštěvníků je součástí tzv. Moravských dnů, které začínají 23. června 2018 a vyvrcholí vyvěšením moravské vlajky na radnici dne 5. července 2018. Program níže.  Pokračovat ve čtení „BŘECLAV – Moravský den“

Pozvánka na Slavnosti města Šumperka

Vážení přátelé, Moravská národní obec místní sdružení – Sever si vás dovoluje pozvat na Slavnosti města Šumperka. Této každoroční připomínky na setkání moravských a slezských stavů v roce 1490, kdy se řešilo, zda se obě země navrátí pod Českou korunu anebo zůstanou pod Korunou uherskou, se naši členové účastní pravidelně. Sejdeme se v sobotu 2. června 2018 v 15.00 hod. „U Sovy“, doporučujeme použití moravské symboliky.

Tomáš Skoumal, předseda MNO – Sever
Slavnosti města Šumperka

Pokračovat ve čtení „Pozvánka na Slavnosti města Šumperka“

Slavnosti města Šumperka – MNO Sever

Stejně jako v minulých letech se i v roce 2017 konají v jedenáctém největším moravském městě Slavnosti města Šumperka. První víkend v červnu je zde každoročně připomínáno setkání moravských a slezských stavů v roce 1490, na kterém se řešil možný návrat Moravy a Slezska do svazku zemí Koruny české. V době smrti krále a markraběte Matyáše Korvína se totiž obě země nacházely ve svazku Koruny uherské. Ačkoliv zde k zásadnímu rozhodnutí nedošlo, obě stavovské reprezentace se alespoň dohodly na společném postupu.
Sraz členů a příznivců Moravské národní obce bude v sobotu 3. června ve 14.00 hodin „U Sovy“ (u okresního muzea). K programu slavností více zde.

Mistrovství Moravy ve stromolezení – pozvánka

Mistrovství Moravy ve stromolezení
Mistrovská utkání profesionálních stromolezců jsou pořádána po celém světě a poprvé se konají v Brně jako „MISTROVSTVÍ MORAVY“! Zásluhu na tom má Petr Zvědělík, člen místního sdružení MNO Horácko. Závody napodobují práci arboristů a testují závodníkovy profesionální schopnosti a manévrování v korunách stromů. Pořadateli závodu jsou Veřejná zeleň města Brna a Skyman.cz .
Nenechte si ujít tuto atraktivní podívanou a přijeďte do Brna 13. a 14. května 2017, místo konání: Lužánecký park.

 
Událost na facebooku:
Mistrovství Moravy ve stromolezení

BRNO – Společný koncert APS Moravan a Láska opravdivá

V neděli 11. prosince 2016 se v Besedním domě v Brně, Komenského náměstí 8, od 18.30 hodin uskuteční slavnostní koncert k oslavě 85. výročí založení Akademického pěveckého sdružení MORAVAN. Program: J. B. Foerster a L. Janáček. Účinkují: Aka­demické pěvecké sdružení Moravan, Mužský pěvecký sbor Láska opravdivá, Gabriela Vránová j. h. — umělecký přednes, Martin Jakubíček — varhany, Veronika Hromková — dirigentka. Vstupenky k prodeji na místě: 120,- Kč (plná cena), 80,- Kč (studenti a senioři). Po koncertě se uskuteční malé občerstvení formou rautu. Koncert se koná za podpory statutární­ho města Brna. APS Moravan je partnerskou organizací našeho spolku.

BŘECLAV – Moravský den

Dne 26. června 2016 se v Břeclavi od 13.30 hodin uskuteční Moravský den. Od Moravské orlice vyjde průvod Moravských rytířů a místních folklórních skupin v čele s moravským markrabětem Joštem Moravským. Akce od 15.30 hodin pokračuje folklórním festivalem, v 16.30 historickým programem a v 18.30 vystoupením or­chestru Tomáše Kočka. Tato slavnost je součástí tzv. Moravských dnů, které začí­nají 17. června 2016 a vyvrcholí vyvěšením moravské vlajky na radnici dne 5. čer­vence 2016. Program v příloze.
 
Pokračovat ve čtení „BŘECLAV – Moravský den“

Pozvánka na Slavnosti města Šumperka

V sobotu 4. června 2016 se opět uskuteční Slavnosti města Šumperka. Letos tomu bude již 526 roků od setkání zástupců moravských a slezských stavů, kteří po smrti Matyáše Korvína řešily otázku, zda se mají obě země vrátit do České koruny, nebo zůstat ve svazku Koruny uherské. Díky dřívější dohodě mezi Vladislavem Jagellon­ským a výše uvedeným uherským králem se totiž tzv. vedlejší země ocitly ve spo­jení s Uhrami. Nakonec došlo k dohodě, že Moravané a Slezané budou postupovat společ­ně. Letos Slavnosti také připomenou 700. výročí narození Karla IV., který ja­ko moravský markrabě držel Šumperk v letech 1333—1340. Více zde. Sraz členů a pří­znivců Moravské národní obce bude v 16.30 hodin v Sadech 1. máje u jezírka.

KOMÁROV – Pozvánka na 10. obecní hody

Obec Komárov (v okrese Olomouc) vás srdečně zve na 10. OBECNÍ HODY, které se uskuteční v sobotu 12. září 2015 od 14.00 hodin na místním hřišti. K tanci a po­slechu zahrají „Josefové a Bohouš“ a „řidKOMlad“. Dále se můžete těšit na taneční vystoupení dětí, skákací hrad, kolo štěstí a ukázku práce sboru dobrovolných hasi­čů. Bohaté občerstvení zajištěno. Vstupné dobrovolné. Hodů se zúčastní také členo­vé regionálního sdružení MNO Haná. Krátký čas zde bude věnován taktéž otázkám historie, současnosti a budoucnosti Moravy, jako jedné z přirozených zemí Evropy. V neděli 13. září 2015 pak proběhne od 14.00 hodin požehnání u kapličky.
Pokračovat ve čtení „KOMÁROV – Pozvánka na 10. obecní hody“

JEVIŠOVKA – Pozvánka na Kiritof 2015

Vážení, rádi bychom Vás pozvali na již 24. chorvatský kulturní den, který se v letoš­ním roce uskuteční v neděli 6. září 2015 v Jevišovce. Budeme velice rádi, pokud chorvatské hody oslavíte s námi. A na co se můžete letos těšit? Podobně jako v loň­ském roce se necháme inspirovat tradičním chorvatským kiritofem (z němčiny Kirchentag, oslava výročí posvěcení kostela). Kromě folklorního souboru Pálava a DH Josefa Egera vystoupí soubor Tamburica Novo Selo. Doufáme, že kiritof bude atraktivní nejen pro Vás, ale také pro Vaše děti, vnoučata i přátelé, které tímto srdečně zveme. Těšíme se na setkání s Vámi. S pozdravem zástupci Sdružení ob­čanů chorvatské národnosti v ČR, Ing. et Ing. Jan Kopřiva.
Pokračovat ve čtení „JEVIŠOVKA – Pozvánka na Kiritof 2015“

LETONICE – Pozvánka na Ondráš a námořní a leteckou Bitvu Midway

Ve středu 2. září 2015 vystoupí v obci Letonice Vojenský umělecký soubor Ondráš. Akce se uskuteční v 18.30 hodin v Mysliveckém areálu. V případě nepříznivého po­časí v sále Obecního domu. Taneční vystoupení zajistí soubor Živá kronika. Zveme všechny občany. Občerstvení zajištěno. Vstupné dobrovolné.
 
V sobotu 5. září 2015 se v obci Letonice, v místě rybníku Šmolesy, uskuteční mezi 12. a 18. hodinou námořní a letecká Bitva Midway. V případě nepříznivého počasí se tanková a letecká bitva uskuteční na hřišti TJ Letonice. Více informací v přilože­ném plakátu.
Pokračovat ve čtení „LETONICE – Pozvánka na Ondráš a námořní a leteckou Bitvu Midway“