28. ŘÍJEN – Radnice si připomněly sv. Rostislava

Moravanství je na vzestupu. Dne 28. října 2015 zavlály na mnoha radnicích měst a obcí po celé Moravě zemské žluto-červené vlajky. Moravský lid si připomněl osob­nost svatého Rostislava, ochránce moravské státnosti. Mezi lety 862—863 vyslal kníže Rostislav poselstvo do Konstantinopole k byzantskému císaři Michaelovi III. se žádostí o vyslání učitelů křesťanské víry. Pro tento významný úkol byli vybráni bra­tři Konstantin (sv. Cyril) a Michael (sv. Metoděj). Legenda Moravica ze 13. století vypravuje, jak byl „král“ Rostislav „vzdělán v cestě Boží… a milosrdenstvím Božím vstoupil s přeslavným národem Moravským, nikoli bojem, ale vírou do brány věčné bezpečnosti. A tak se stal ten národ národem svatým.“
Pokračovat ve čtení „28. ŘÍJEN – Radnice si připomněly sv. Rostislava“