Moravská národní obec – Za Moravu! » PhDr. Ivan Štarha podporuje stanovisko MNO k moravským barvám

PhDr. Ivan Štarha podporuje stanovisko MNO k moravským barvám

V rámci letitých diskusí a sporů ohledně správnosti užívání barev moravské orlice v minulosti, zveřejnil své vyjádření i Moravský zemský archiv, jmenovitě PhDr. Ivan Štarha, člen expertní skupiny podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Ve svém vyjádření mj. konstatuje, že moravské zemské a stavovské orgány od počátku 19. století usilovaly o císařské povolení zemského znaku, opírajícího se o znak vyobrazený v privilegiu Fridricha III. z roku 1462 (dle PhDr. Štarhy neplatného). Právního uznání tohoto znaku pro moravskou samosprávu se však dočkaly až v roce 1915.

 
     Nejvyšší představitelé moravské zákonodárné a výkonné moci, tedy považovali moravský zemský znak v provedení ve zlaté a červeně barvě za správný, na Moravě běžně užívaný, a usilovali o jeho potvrzení císařskými orgány více než sto let. To svědčí o jejich vytrvalosti i přesvědčení o správnosti vlastního konání. Pro Moravskou národní obec je toto vyjádření o to významnější, že potvrzení našich názorů přichází od odborníka, který patří mezi klasiky českého archivnictví (nar. 1935) a jehož názory jsou známy svoji konzervativností i určitým odstupem k moravskému obrození. Významné je i sdělení ředitelky Moravského zemského archivu PhDr. Kateřiny Smutné, že stejné stanovisko zastávají i další odborní pracovníci Moravského zemského archivu.
 
 
 

OBRÁZEK: Karl LIND: Städte-Wappen von Österreich-Ungarn nebst den Landeswappen und Landesfarben, Wien 1885, Tafel XV.

redakce | vloženo: 6. 4. 2013, 20:11

komentáře (1)

  1. Jiří Máca

    O moravskéch vlajkách pojednává i tento nové web kde také najdete názory odborníků: http://www.vlajka.moravy.eu/nazory-odborniku

Odpovědět