NITRA – Slavnost předků 2010

Slavnost předků v Nitře Zástupci Moravské národní obce se dne 29. 5. 2010 zúčastnili na pozvání Sloven-ského hnutí obrody [SHO] akce nazvané Slavnost předků, konané v krajském městě Nitře na Slovensku. Slavnost byla zahájena pietním položením věnců u sochy knížete Pribiny. Slavnosti se kromě jiných zúčastnili Jozef Dvonč – primátor města Nitry, Róbert Švec – předseda SHO, Vladimír Novotný – místopředseda MNO, Miša Vacič – Srbský národní pokret a další. Po jejich projevech vystoupily pěvecké a historické soubory. Slavnosti se zúčastnilo několik stovek lidí. Podrobné informace budou zveřejněny v dalším čísle e-časopisu Moravská obec a na Setkání MNO 10. 6. 2010.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *