NITRA – Slovanská konference a Slavnost předků 2011

V sobotu 28. května 2011 proběhla ve slovenské Nitře Slovanská konference, jež vyústila v tradiční akci SLAVNOST PŘEDKŮ, tentokrát věnovanou Polské republice. Na pozvání organizátorů akce, Slovenského hnutí obrody, se jí zúčastnili i zástupci Moravské národní obce – Vladimír Novotný, místopředseda, Vojtěch Říha a Adam Vašíček, členové Výkonného vedení. Po příjezdu do starobylé Nitry, která leží pod majestátnou horou Zobor, se delegace MNO odebrala do sídla Slovenského hnutí obrody. Zde od 10.45 hodin proběhla menší konference zúčastněných slovanských národů. Byli na ní zástupci Slováků, Poláků, Moravanů, Čechů a Srbů, kteří v první části jednání představili své organizace a historie zemí.

 

Jako první dostal slovo delegát za naše občanské sdružení Vojtěch Říha, který ve stručnosti informoval o aktivitách MORAVSKÉ NÁRODNÍ OBCE: vyvěšování moravské zemské vlajky na radnicích nebo výrobě kopie ceremoniálního meče. Poté vystoupili: Ziemowit Cieślak za Polský slovanský komitét [Polski Komitet Słowiański], Vladimír Mlejnecký za Slovanský výbor ČR [SV ČR], Miša Vacić za Srbský národní pokret [СНП НАШИ 1389] a Marek Rusyniak, tajemník Slovenského hnutí obrody [SHO]. Ten představil nepřítomnou Ruskou národní unii Narodny Sobor [Народный Собор]. Závěrečné slovo si vzal Róbert Švec, předseda Slovenského hnutí obrody. Ve druhé části konference se slova ujal opět Marek Rusyniak, který nastínil případnou vzájemnou spolupráci zmíněných organizací. Zástupci Moravské národní obce vystoupili s několika návrhy, které se týkaly zejména spolupráce se Slováky. Po ukončení jednání se delegace odebraly do nedaleké restaurace na oběd, kde byly hosty Slovenského hnutí obrody.
Po této polední pauze se někteří zástupci nad kávou nebo čajem opět sešli k neformálním diskusím v zasedací místnosti slovenských hostitelů. Zde stojí za zmínku například poutavé vyprávění Marka Rusyniaka o studijním pobytu v Moskvě a jeho zdejších aktivitách. Z pohledu Moravanů byla také zajímavá rozprava s Vladimírem Mlejneckým z Prahy, který otevřeně řekl, že neuznává moravskou národnost. Narozdíl od Róberta Švece, který projevil upřímnou radost z toho, že při sčítání lidu v SR si občané mohli ve formulářích zapsat moravskou národnost do předtištěné kolonky.
Mezitím se naštěstí umoudřilo počasí a přestalo pršet, takže akce mohla bez problémů pokračovat dále. Na Pribinově náměstí pod nitranským hradem, kde Slavnost pokračovala, se mezitím přemístili zástupci zmíněných organizací. Na prostranství pod sochou knížete Pribiny již probíhal kulturní program formou rozličných her pro děti. Po skončení dětské části se pozornost všech upřela pod knížecí sochu, kde vystoupil lidový smíšený pěvecký soubor s několika slovenskými písněmi. Poté následovaly projevy zástupců zúčastněných slovanských národů.
Jako první byl organizátory vyzván Vladimír Novotný [MNO], jehož projev byl posléze oceněn zvučným potleskem. Poté své „príhovory“ přednesli Ziemovit Cieślak [PSK], Vladimír Mlejnecký [SV ČR] a Róbert Švec [SHO]. Ten poté spolu se zástupci nitranského kraje položil věnce k soše knížete Pribiny. Po oficiální části slavnosti následovala zábava. Skupina dobově vyzbrojených a oděných šermířů poutavě předvedla několik scén z dávné slovanské historie Poláků. To vše zakončili slovenští lidoví zpěváci. Večer program pokračoval koncerty hip-hopových skupin ze Slovenska, Srbska a Polska, kterých se však zástupci MNO z časových důvodů již nezúčastnili.


Delegace z Moravy - Vladimír Novotný, Adam Vašíček a Vojtěch Říha (MNO)

Vojtěch Říha (MNO) při projevu

Vladimír Mlejnecký (SV ČR) a delegace z Čech

Oběd

Vladimír Novotný (MNO), projev na Slavnosti předků 2011

Róbert Švec (SHO), projev na Slavnosti předků 2011

Róbert Švec (SHO), zástupci města a kraje, Vladimír Novotný (MNO), Vladimír Mlejnecký (SV ČR) a Ziemovit Cieślak (PSK)

Socha knížete Pribiny

I přes nepřízeň počasí byla hojná účast - cca 200 přihlížejících

Stánky s občerstvením

Vlajky Polska, Ruska, Srbska, Moravy a Slovenska

VÍCE FOTOGRAFIÍ NALEZNETE ZDE.

6 odpovědí na “NITRA – Slovanská konference a Slavnost předků 2011”

 1. Budou nebo jsou někde zvěřejněny projevy ?

 2. „Slovanský výbor ČR“ má s moravskú otázkú problém už delší dobu. Kromě něho eksituje (nebo aspoň eksistovál) aj „Moravský slovanský výbor“. Oba tyto slovanské výbory majú na věc poněkud odlišné názory…

  Malý citát z internetu:
  „Vznikl dokonce i Moravský slovanský výbor, jehož pozice v Mezinárodním slovanském výboru je však sporná. Hlavní roli zde má Slovanský výbor ČR, napojený na české komunistické struktury. Vystoupení Josefa Pecla za Moravany na Všeslovanském kongresu v Praze v roce 1998 (Mareš 1999: 34) bylo některými členy Slovanského výboru ČR přijato se značnými rozpaky.“
  (zdroj: http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=24 )

  A malá poznámka – Josef Pecl je súčasný místopředseda MNK.

  Ale dílčí rozdílné názory měli Slované aj v minulost, včetně např. 19. století. Takže společnú řeč s našima českýma bratrama budeme moset ešče hledat. A lesti si my Moravané zaslúžíme byt národem, to záleží enom na nás!!!

 3. SHO celý program natáčela, takže předpokládáme, že nám dají záznamy nějakým způsobem k dispozici.

  Delegaca z Čech měla vlajku Československou / České republiky (těžko říct, který z těchto subjektů chcela reprezentovat), zajímavostí je, že tato vlajka nebyla na čestném místě v řadě vlajek pod sochou knížete Pribiny. Moravskou vlajku, která je (vedle slovenské, srbské, polské, ruské, vlajky SHO) vidět na fotkách, si členové SHO pořídili loni na podzim na Dni Za Moravu!

 4. Kopie záznamu mi byla partnery ze SHO přislíbena. Poté by se asi nějaký záznam zveřejnil na našem YouTube profilu jako loni. Předpokládám, že SHO bude nahrávku prezentovat na svém WEBU.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *