Stanovisko MNO ke článku v časopisu Týden

předseda MNOStanovisko Výkonného vedení MNO k nepravdivým a zavádějícím informacím v článku „Morava s ilegální vlajkou“ v časopisu Týden z pondělí 27. června 2011.
 
• Vyvěšování moravské zemské vlajky není ani „ilegální“ ani v rozporu se žádným zákonem či předpisem ČR. Moravská vlajka, ve všech svých variantách, patří mezi vlajky ostatní a její užití radnicemi je zcela legální. Toto konstatování se opírá o odborné stanovisko Mgr. Pavla Fojtíka, experta podvýboru pro heraldiku a vexilo-logii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
 

 
• V současnosti nejčastěji užívaná podoba moravské zemské vlajky, tedy žluto-červená bikolora opatřená erbem, není ani „nehistorickým hybridem“, ani „státem neuznávanou fanglí“ ani „ilegální vlajkou“. Jedná se o Moravany spontánně a zcela legálně užívanou vlajku, přičemž doplňování původní vlajky erbem, je běžným zvykem v mnoha zemích.
 
• Akce „Za vyvěšování Moravské vlajky“ je zcela legální a dobrovolnou občanskou iniciativou. Nemá nic společného s nacionalismem. Jedná se o akt přihlášení se k tradicím Moravské země. Není tedy pravdou, že: „Samosprávy podléhají výzvě k nelegálnímu kroku“. Přihlášením se k výzvě samosprávy konají dobrovolný, zcela legální krok, který je plně v jejich kompetenci. Není rovněž pravdou, že loni na výzvu reagovalo „několik“ obcí, ani že nás ohlas „obrovsky přek-vapil“. Loni se účastnilo 73 samospráv a letošní navýšení ke dvěma stům radnic je logickým důsledkem oprávněnosti této akce. I Vladimír Novotný, kterému jsou tyto věty podsouvány, není „předsedou Moravské národní obce“, ale koordi-nátorem této iniciativy.
 
• Moravská národní obec je nepolitické občanské sdružení. Proto není pravdou, že „usiluje o obnovení zemského uspořádání a vytvoření moravského parlamentu“, přestože se domnívá, že spolkové uspořádání by pro ČR bylo mnohem vhodnější a ekonomicky efektivnější. Dle Moravské národní obce však úsilí o podobné změny přísluší pouze politickým stranám.
 

Ing. Jaroslav Krábek

 

předseda MNO

 
 
 

TÝDEN (26-27/2011), 27. 6. 2011, str. 14

16 odpovědí na “Stanovisko MNO ke článku v časopisu Týden”

 1. Doporučuji trvat na zveřejnění tzv. povinné odpovědi v dalším čísle časopisu Týden s vyvrácením nepravdivých tvrzení dle čl. 10 tiskového zákona (zák. č. 46/2000 Sb.). Článek je celkově tragický a nepochopitelně afektovaný. Autora je mi srdečně líto. Bohužel jde o doklad stavu současné české publicistiky. Na Moravě je dobře! 🙂 S podporou zdraví Tomáš Pokorný, ALERION s.r.o.

 2. Pokud je vlajka užívaná a propagovaná MNO „nehistorický hybrid“, pak to samé platí o československé vlajce vytvořené nově po 1. světové válce.

 3. Iniciativu za vyvěšování moravské vlajky plně podporuju. Autor článku má zřejmě komplex z toho, že (z pohledu Prahy) kdesi na východě existuje taky něco jako samostatné myšlení. Moravská vlajka je pro mě především symbol, že my, obyvatelé Moravy, obýváme krásnou historickou zemi, která je dnes bohužel rozkouskovaná do naprosto nelogických (gottwaldovských) krajů. Cílem tedy není rozdělovat, ale naopak spojit to, co k sobě už tisíc let patří. MNO přeju hodně úspěchů.

 4. NEPRAVDY:
  – na loňský ročník kladně reagovalo 74 a hejtmanství Jihomoravského kraje, takže ne „jen několik obcí“, a proto letošní ohlas na akci nikoho zas tak moc nepřekvapil
  – nikde není napsáno, že MNO usiluje o vytvoření moravského parlamentu
  – citace: „Potíž je v tom, že 180 radnic … podlehlo výzvě k nelegálnímu kroku“
  a) podlehnout může jen ten kdo je pod nátlakem (při této akci nikdo na nikoho nátlak nedělá!)
  b) nelegální je to co je protizákonné (při této akci se nic protizákonného neděje!)

  NEPŘESNOSTI:
  – citace: „zavlají červenožluté prapory“ (správně je to žlutočervené vlajky)
  – citace: „Jsme Moravané a máme právo se k moravanství přihlásit vlajkou“ (nic takového pan Hradil nikdy nenapsal ani neřekl)
  – Vladimír Novotný není předseda Moravské národní obce

  NEDOPOVĚZENÁ FAKTA:
  – citace: „Červenožlutý zemský prapor ovšem v 19. století paradoxně uctívali hlavně moravští Němci“ (V roce 1848 poslanci moravského zemského sněmu schválili 5. článek moravské ústavy, který jasně definuje zemské barvy zlatou a červenou, takže od té chvíle byly zemské barvy všech moravanů, a to německými počínaje a slezskými konče, jasně dané a nebylo o nich pochyb. A důležité taky je, že od té doby je nikdo nezměnil.

 5. Vážení Moravané,

  rád se s Vámi na sv. Cyrila a Metoděje osobně potkám v některé obci, která bude vyvěšovat moravskou vlajku. Jsem také Moravák (většinu života jsem prožil v Moravské Ostravě), ovšem nyní bydlím ve Slezsku. Text jsem napsal s mírnou ironií, protože nemám rád afektovaný moravský nacionalismus, jak ho někdy prezentuje právě např. Moravská národní obec. Myslím si, že oficiální vyvěšování moravské vlajky by mělo být až důsledkem určitých kroků, které by měli prosadit moravští poslanci na půdě parlamentu – tedy např. iniciovat zemské uspořádání České republiky, nebo poukazovat na preambuli Ústavy ČR, která hovoří o Moravě, a domoci se tak na základě preambule oficiálního schválení moravského praporu. V této chvíli ovšem moravský zemský prapor skutečně není oficiálním symbolem České republiky a v tomto kontextu je zajímavé upozornit na fakt, že 206 samosprávných úřadů (tedy státních orgánů) vyvěsí 5. července právně neexistující moravskou vlajku, navíc v podobě, které neodpovídá vlajce zemské, která byla schválena v roce 1848. Právo novináře je ptát se, a toho práva jsem rád využil. Za drobné nepřesnosti se omlouvám (má se třeba uvádět žlutočervená místo červenožlutá, pan Novotný je předseda Moravské národní obce v Brně – Brno vypadlo, atd.). Stejně tak by mohl vzniknou článek o neexistující české a slezské vlajce. A mimochodem, chtěl bych vidět ty reakce, které by následovaly, kdyby nad Opavou zavlála žlutočerná slezská vlajka, tedy především symbol německého živlu ve Slezsku.

  S úctou
  Ivan Motýl
  Moravan a Slezan
  motyl@tyden.cz

 6. Vážený pane Motýl,

  novinář má jistě právo se ptát, má však také povinnost psát pravdu. To, jak dokazuje naše oficiální stanovisko, jste bohužel nedodržel. I ve Vašem e-mailu se opět uchylujete k nepodloženým obviněním MNO z „afektovaného moravského nacionalismu“. Moravská národní obec je tradiční, moravskou občanskou organizací s konzistentními názory a velmi umírněnou rétorikou. Jsme připraveni vest diskuzi se všemi podloženými a relevantními názory. Bohužel, mezi ty se Váš článek nezařadil a nelichotivé vysvědčení mu dali sami čtenáři v diskuzi.

  S pozdravem
  Jaroslav Krábek
  předseda MNO
  P. S. pan Novotný není ani předsedou Moravské národní obce Brno, ale předsedou Místního sdružení Blansko.

 7. Ano i já jsem od pana Motýla dostal email a s tímto zněním, také jsem jim do redakce zaslal svůj názor na parodii článku.
  Obsah této smyšlenky je nutno nechat právně posoudit a poté podniknout kroky k nápravě, Moraváci nemají zapotřebí nechat si plivat na národ a jeho novodobé tradice. Proč onen srdnatý novinář nejde stejně fabulovat do chánova o cigánech? Zjevně proto že by to mnělo krvavé následky! No tak tady dostane obsílku a snad to bude výstrahou pro obdobné pisálky!

 8. Pan Motýl by se měl za tenhle text stydět. Je plný lží a překroucených faktů. Něčeho takového by se neměl žádný novinář dopustit a to ani omylem způsobeným nějakou dezinformací. Všechno co novinář napíše musí být stoprocentně podložitelné. Takové výmysly se nehodí ani do nějakého podřadného bulváru. Být zaměstnavatelem pana Motýla ,tak s ním ukončím veškeré pracovní styky. Já bych si nemohl vážit zaměstnance, kterému nezáleží na tom jestli jsou jeho články pravdivé a nebo určitým způsobem zavádějící.

 9. Vážený pane Motýl,
  mohl byste mi prosím sdělit, kde se nachází město Zábřeh na Moravě? Pokud já vím, žádné takové město neexistuje. Zábřeh na Moravě je pouze označení železniční stanice a pošty (jen pro doplnění Vašeho úsilí o co největší přesnost).
  S úctou Milan Kratochvíl, Zábřeh

 10. Pane Motýl, drobné nepřesnosti ? Brno vypadlo atd.? 🙂 Zdá se , že Vám toho vypadlo trochu více a co náhodou nevypadlo to jste si evidentně vymyslel viz. různé zaručené citace atd. Kdyby jste jako chlap napsal, že je to váš osobní názor a moc se vám nechtělo dohledávat informace bral bych to ,ale takle je ten Váš článek i včetně vašeho vyjádření k němu zde tak trochu k smíchu……

  V.Kružík

 11. Pane Motýle!
  Koncem osmdesátých a začátkem devadesátých let se podobně píšící novináři začali urážlivě a posměšně opírat do červeno-bílo kostkovaných erbů chorvatských národních spolků v bývalé Jugoslávii a až teprve tyto nemístné a polopravdivé články(rétoricky totožné s tím Vaším) vyvolali negativně emocionální odpověď, která vyústila v neplánované krveprolití.

  Pokud je tedy Vašim cílem vyvolat nacionální vášně, tak se Vám to začíná dařit, protože i já jsem si zakoupil vlajku Moravy, abych ji mohl vedle české vyvěsit na můj dům a abych se s ní mohl v úterý vypravit na Velehrad.

  Nekoupil jsem si však tuto vlajku a nevyvěsil ji kvůli nenávisti k čechům, či jako formu vzdoru, ale abych oslavoval Moravu jakožto moji milovanou rodnou zemi, abych oslavoval kulturní tradice historické země, kterou mám rád.

  Váš článek mě ovšem řadí na úroveň hlupáka a nevzdělance, který podlehl nějakým po moci prahnoucím vyžírkům a ilegálním rozvracečům republiky.

  Umíte si představit, jak jste mě urazil a jak to teď ve mě vře? O co Vám vůbec jde? O respektování tradic a odlišností kulturních oblastí, anebo o zesměšňování a urážení všech, kteří mají chuť a sílu připomínat historicko kulturní postavení Moravy?

 12. Vážení pánové,

  jsem rád, že jsem svým textem vyvolal živou diskusi o oficiálně neexistující tzv. „moravské vlajce“. Mám Moravu rád, jsem srdcem Moravan, proto znova vysvětluji obsah svého textu, v němž se nedopouštím žádných zásadních omylů.

  V textu hovořím o tzv. „moravské vlajce“ jako o praporu „ilegálním“. Pokud budu citovat význam tohoto slova dle Slovníku cizích slov od Lumíra Klimeše (SPN, Praha, 1995), tak slovo „ilegální“ mimo jiné značí „neschválený držiteli moci“. A protože moravské vlajka oficiálně neexistuje, jinými slovy nebyla „schválena držiteli moci“, je to z pohledu státních orgánů vlajka ilegální, ačkoliv žádný zákon nezakazuje její vyvěšování (přesto ji mnoho moravských radnic nevyvěsilo právě z obav z porušení legislativy, např. Vizovice).

  Tzv. „moravská vlajka“ v podobě, ve které je vyvěšována radnicemi, je navíc skutečně nehistorickým hybridem, aniž bych chtěl někoho urážet. TÝDEN proto oslovil Karla Müllera, člena podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (a zároveň ředitele Zemského archivu v Opavě), který časopisu vysvětlil, aniž by rovněž chtěl urážet jednotlivé starosty, že vyvěšování této neexistující vlajky je velmi problematickým krokem, přičemž prapor v této podobě lze považovat maximálně za „spolkový prapor nějakého moravistického sdružení“.

  Problematické by podle pana Müllera bylo i vyvěšování praporu žluto-červené barvy (bez zemské orlice), který rovněž není oficiálním státním symbolem ČR ani Moravy. Odborníci doporučují, co už jsem vám sám doporučil, pokusit se dosáhnout přes moravské poslance, aby parlament schválil zemské vlajky (moravskou, českou a slezskou) alespoň jako symbolické prapory, které by odkazovaly na zemské cítění obyvatel historických Zemí Koruny české (také na základě preambule Ústavy ČR, která hovoří o Moravě). Pak by legálnost vyvěšování tohoto praporu byla neoddiskutovatelná.

  Osobně jsem už vícekrát prokázal, že mám patřičné pochopení pro zemské cítění (napsal jsem např. několik reportáží o slezské státnosti), ovšem nemohu mít velkou radost z toho, když na Moravě nyní vlají jakési „pseudovlajky“, které jsou spíše produktem moravistického hnutí, nikoliv důsledkem historické a heraldické pravdy. Proto také heraldikové považují tento prapor maximálně za prapor spolkový, prapor firemní či reklamní. V žádném případě ale nejde o oficiální moravskou zemskou vlajku.

  U historiků jsem si také potvrdil, že původní moravský zemský prapor (žluto-červený) byl skutečně vlajkou, která se používala jen za monarchie a byla praporem, jenž vyjadřoval zemskou příslušnost k Moravě téměř výhradně ze strany německých Moravanů (jinými slovy – Moravané, kteří hovořili česky, prapor ke svým národním cílům využívali zcela minimálně).

  V textu jsem pouze mylně uvedl funkci pana Novotného, což není vzhledem k řešené problematice vůbec podstatné. Ostatní informace, byť podané ironicky, jsou pravdivé.

  Moravu miluji a chystám z vyvěšování moravských vlajek reportáž pro další číslo Týdne. Těším se na vnímavé a chytré čtenáře.

  Ivan Motýl

 13. Vážený pane Motýle,

  píšete, že máte Moravu rád a jste srdcem Moravan. To jak účelově skládáte fakta a jak obratně manipulujete s názory druhých, Vás usvědčuje z opaku. Rozhodl jste se napsat sérii článků o zlých „moravistech“ a použijete k tomu jakékoliv prostředky. Již pejorativní výraz „moravisté“ odhaluje Váš skutečný záměr. Vaše, až dojemná snaha o legálnost a heraldickou správnost používané vlajky tak vyznívá spíše komicky. Tím spíše, že Vámi tak kritizovaná bikolora s orlicí je jen jednou z několika druhů vlajek používaných radnicemi. MNO ve svých dopisech radnicím dokonce vysloveně žádá o vyvěšování: „tradiční žluto-červené moravské vlajky“.
  Vážený pane Motýle, pro opravdové Moravany není důležité, jakou variantu moravské vlajky vyvěšují, i kdyby to měl být jen pruh látky. Rozhodující je přihlášení se k ní, jako symbolu lásky k rodné zemi a úcty k jejím tradicím a historii. Pokud máte Moravu alespoň trochu rád, zkuste se na chvíli zamyslet.

  S pozdravem
  Jaroslav Krábek
  předseda MNO

 14. Pane Motýl Vy nejste ani Moravan ani Slezan…. taková slátanina hodna opravdu jenom pražského bulváru jménem Týden.S pozdravem a přáním duševního zdraví Sítek

 15. Pan Motýl píše nejspíš další článek o Moravě a o vyvěšování moravských vlajek.

 16. Pan Motýl má zcela jistě jiné starosti! Momentálně z plna hrdla hřímá! Horníci,zastavte Vandase a vyžeňte Jej z Havířova! Na rozlučku mu ještě dejte do ciferníku. Dne 24.9.2011 na Náměstí Republiky v Havířově se koná protestní shromáždění na podporu slušných občanů Havířova,které soustavným zvyšováním nájmu vyhání miliardář Bakala z jejich domovů a do jejich bytů se chystá nastěhovat nepřízpůsobivé cikány z Chánova a odjinud. Tato akce je pořádána Dělnickou stranou DSSS za účasti Tomáše Vandase. Přijděte a podpořte nás.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *