TELNICE U BRNA – Minireportáž z ustavující schůze MS PODSTAROHORCI

15. října 2011 se ve sklípku telnické vinárny Šatlava sešli lidé, kteří se doposud neznali. Jediné jejich vzájemné pojítko byla a je — láska k rodné zemi. Díky svému patriotismu tam tito vlastenci založili nové Místní sdružení Moravské národní obce s názvem Podstarohorci — odvozeným od hory, na které se uprostřed slavkovského bojiště vypíná památník padlých této slavné bitvy — Mohyla míru. Místní sdružení MNO Podstarohorci sdružuje milovníky moravské kultury a historie v lokalitě Bitvy tří císařů (1805) a klade si za cíl v tomto prostoru „milovat svou Moravu a dbát o její oslavu“, tak jak se o tom zpívá v jedné krásné moravské písni.   |Jiří Máca|

 
 
 

Jiří Máca (vlevo), předseda nového Místního sdružení Podstarohorci s členy MNO

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *