NITRA – Slovanská konference a Slavnost předků 2012

V sobotu 26. května 2012 proběhla ve slovenské Nitře Slovanská konference, jež vyústila v tradiční SLAVNOST PŘEDKŮ, tentokrát věnovanou Běloruské republice. Na pozvání organizátorů akce, Slovenského hnutí obrody, se jí zúčastnili i zástupci Moravské národní obce: Vladimír Novotný, místopředseda MNO, Michal Szymeczek, předseda MNO Olomoucko, Michal Navrátil, předseda MNO Slovácko-Valašsko, dále pak členové MNO — Tomáš Ševčík a  Diana Kubečková.


Po příjezdu do starobylé Nitry, která leží pod majestátnou horou Zobor, se delegace Moravské národní obce odebrala do sídla Slovenského hnutí obrody. Zde od 11.00 hodin proběhla menší konference zúčastněných slovanských národů. Byli na ní zástupci Slováků, Poláků, Moravanů a Čechů, kteří v první části jednání představili své organizace.
Jako první bylo dáno slovo naší organizaci, kterou představil Bc. Michal Szymeczek, který ve stručnosti informoval o aktivitách Moravské národní obce. Následná jednání vedl Vladimír Novotný. Michal Navrátil zmínil případnou spolupráci na úrovni Místního sdružení. Dále zde vystopili: Krzysztof Kapłon za Obóz Wielkiej Polski (OWP), Vladimír Mlejnecký za Slovanský výbor ČR a Marek Rusyniak, tajemník Slovenského hnutí obrody (SHO).
Závěrečné slovo si vzal Mgr. Róbert Švec, předseda SHO. Ve druhé části konference se slova ujal opět Marek Rusyniak, který nastínil případnou vzájemnou spolupráci zmíněných organizací. Zástupci MNO vystoupili s několika návrhy, které se týkaly zejména spolupráce se Slováky. Po ukončení jednání se delegace na pozvání SHO odebraly do nedaleké restaurace na oběd na tradiční slovenské jídlo — halušky.
Po této polední pauze se někteří zástupci nad kávou nebo čajem opět sešli k neformálním diskusím v zasedací místnosti slovenských hostitelů. Zde stojí za zmínku například menší diskuse s panem Mlejneckým, který otevřeně řekl, že neuznává moravskou národnost. Jeho postoj ale zůstal zcela osamocen.
Kolem 15. hodiny se zástupci MNO odebrali na Pribinovo náměstí pod nitranským hradem, kde u sochy knížete Pribiny začala Slavnost předků. Na prostranství pod sochou nitranského knížete již probíhal kulturní program formou rozličných her pro děti. V průběhu dětské části slavnosti delegace navštívily jinak veřejnosti nepřístupnou Diecézní knihovnu. Knihovna dnes obsahuje 66 000 svazků. Exkurze v této historické stavbě byla velice poutavá a poučná. Dnes budova patří Kněžskému semináři sv. Gorazda v Nitře.
Poté se delegace MNO přemístila zpět na náměstí, kde následovaly projevy zúčastněných národů. Jako první byla organizátory vyzvána zástupkyně velvyslanectví Běloruské republiky na Slovensku, paní doc. PhDr. Natália Korina, CSc. Poté zde jménem MNO vystoupila Diana Kubečková. Za OWP přednesl projev Krzysztof Kapłon. Na závěr vystoupil Mgr. Róbert Švec, předseda SHO. Jednotlivé „príhovory“ byly vkusně prokládané vystoupením pěveckého sboru Glória.
Následně zástupce města Nitry a předseda SHO položili věnce před Pribinovou sochou. Po oficiální části slavnosti následovala zábava. Skupiny dobově vyzbrojených a oděných šermířů, Berserk z Martina a Aldaron z Nitry, poutavě předvedly několik scén z dávné slovanské historie. Slavnosti se zúčastnilo asi 150 diváků včetně dětí.
Účast MNO a Slavnost předků velice pěkně fotografoval Tomáš Ševčík (člen MNO) z Vyzj Art. Před odjezdem se moravští účastníci zašli podívat na nitranský hrad, kde se nalézá sousoší sv. Cyrila a Metodějě. Po obhlídce hradu se delegace MNO vydala směr Morava.

Zástupci organizací u Pribinova meče
Róbert Švec — předseda SHO, Vladimír Mlejnecký — SV ČR, Vladimír Novotný — místopředseda MNO, Krzysztof Kapłon – OWP

 

Prohlídka Diecézní knihovny

 

Diana Kubečková a Vladimír Novotný

 

Vystoupení Diany Kubečkové jménem MNO

 

 

Vyslanci Moravanů v Nitře
Tomáš Ševčík, Diana Kubečková, Vladimír Novotný, Michal Navrátil, Michal Szymeczek

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *