UNIČOV – Reportáž z návštěvy gymnázia

Ve čtvrtek 22. listopadu 2012 jsem se po telefonické domluvě s panem ředitelem Gymnázia Uničov, Mgr. Romanem Riedlem, zúčastnil schůze předmětové komise. Tuto dějepisnou komisi gymnázia vede Mgr. Aleš Langer, který také aktivně působí ve Školské radě. „Posláním Školské rady Gymnázia Uničov, zřízené podle § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., je usilovat o to, aby se studentům školy dostalo co nejkvalitnější výchovy a vzdělání. Hlavním kritériem, podle něhož rada naplňuje svůj úkol, je právo studentů na obsahově i formálně kvalitní výuku a na výchovu v duchu demokratických a humanistických zásad.“

 
     Během této mé návštěvy jsem zástupcům uničovského gymnázia představil naše občanské sdružení Moravská národní obec. Promluvil jsem o činnosti našeho sdružení a dále pak o našich společných cílech a představách, které se snažíme naplňovat. V krátkosti jsem zmínil úspěchy občanské iniciativy Za vyvěšení moravské vlajky, kterou naše sdružení již třetím rokem organizuje. V této souvislosti jsem zdůraznil tu skutečnost, že do této nadstranické občanské výzvy se od samého počátku aktivně zapojuje město Uničov. Skvělá spolupráce probíhá zásluhou představitelů městské samosprávy v čele s panem starostou Mgr. Daliborem Horákem. Moravská vlajka zdobí uničovskou radnici během všech významných moravských dnů tak, jak jsou tato výročí uvedena v dokumentu MNO.
Po tomto úvodu jsem panu Langrovi předal písemné dokumenty MNO věnované právě významným moravským dnům a moravské vlajce. Tyto letáky najdou uplatnění jednak přímo při výuce studentů, a také se stanou součástí informačních nástěnek gymnázia. Každý student gymnázia se tak dozví podrobné informace o podobě i historickém vývoji moravské vlajky a osobnostech, které se významně zapsaly do dějin Moravy jako jedné z přirozených historických zemí České republiky.
Hlavním bodem mé návštěvy gymnázia ovšem bylo předání nové učebnice dějepisu, která byla autory výstižně nazna: „Morava — dějiny země uprostřed Evropy“. Při výuce gymnazistů budou kantoři moci využívat také doplňujícího DVD „Pozme minulost Moravy, 1. a 2. díl“. Po základních školách v Dlouhé Loučce a ve Velkých Losinách je tak Gymzium Uničov již třetí školou v našem regionu, která bude moci využívat této učebnice s podtitulem: „Jak učit Moravany o Moravě — moderně a evropsky“.
Věřím, že tyto učební pomůcky přispějí ke zkvalitnění výuky, k rozšíření obzoru studentů a především k poznání a zísní respektu vůči své rodné zemi Moravě.
 

Stanislav Blažek

 

předseda Oblastního sdružení MNO Haná

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *