OLOMOUC – Minireportáž ze setkání MNO Haná

V sobotu 9. února 2013 se v metropoli Hané — Olomouci, konalo další z pravidelných schůzek členů a příznivců oblastního sdružení MNO Haná. Sraz účastníků přátelského setkání byl stanoven v 10.00 hodin na hlavní olomoucké třídě před zrekonstruovaným hotelem Palác. Již o půl hodiny dříve se začali na dohodnutém místě scházet první moravští patrioti. Velmi mne potěšilo, že na setkání dorazil také člen MNO Přerovsko, pan Petr Zdražil, který se neváhal této akce účastnit, i když měl za sebou náročnou noční směnu ve svém zaměstnání. Naše první cesta nás zavedla na olomoucké Václavské náměstí, kde jsme si jen v krátkosti prohlédli interiér metropolitní katedrály svatého Václava.

 
     Zde nás zaujaly například pamětní desky věnované olomouckým arcibiskupům a moravským metropolitům. Pro nás Moravany je jistě zajímavé, že na severní straně kostela je velká novogoticky upravená kaple moravských duchovních patronů svatých Cyrila a Metoděje. Dóm je při pohledu na město výraznou dominantou Olomouce. Impozantně působí především hlavní věž této katedrály. Se svou výškou přes 100 metrů je nejvyšší kostelní věží na Moravě. Po krátké poradě všech přítomných jsme také zavítali na výstavu do přilehlého Arcidiecézního muzea, které se nachází v prostorách kdysi původního přemyslovského hradu. Celá výstava nese název „Ke slávě a chvále — 1000 let duchovní kultury na Moravě“.
Zde nás zaujal pozlacený kočár olomouckých biskupů, překrásné monstrance, zejména „Zlaté slunce Moravy“ a fragmenty původní románské stavby přemyslovského paláce. Sochařské výzdobě pak dominovala především proslulá Šternberská Madona z konce 14. století nebo pieta Panny Marie v klíně s tělem Krista po jeho snětí z kříže. Překrásná velkoprostorová díla uchovává také zdejší obrazárna. Fundovaným komentářem nás při prohlídce obohatil člen MNO Sever a jeden z nejaktivnějších členů Historické sekce MNO, Bc. Jaroslav Svozil. Milovníky výtvarného umění a historie rozhodně musela návštěva tohoto muzea doslova nadchnout. Díky této prohlídce jsme měli možnost sestavit další střípky poznání o dějinách naší země, jejího výtvarného umění i tradicích duchovní kultury na Moravě.
Spokojeni a obohaceni o vědomosti jsme se odebrali pod energickým vedením člena MNO Olomoucko pana Karla Kučery do nedaleké restaurace Podkova, kde pro naše zasedání zamluvil stůl. Zde jsem nejprve členy našeho sdružení seznámil s novinkami ohledně konání valné hromady členů MNO. Vyzval jsem předsedy místních sdružení k vytvoření návrhů kandidátky pro volby členů Společné rady a k určení zástupců, kteří budou jednotlivá místní sdružení reprezentovat jako delegáti s volebním hlasem. Dále byli přítomní seznámeni s konáním akce místního sdružení MNO Slovácko-Valašsko, věnované památce velké moravské osobnosti JUDr. Aloise barona Pražáka.
Během našeho dalšího jednání se rozhodli hned dva příznivci našeho sdružení podepsat přihlášku do Moravské národní obce. Pan Martin Višňa patřil už dříve k lidem, kteří se aktivně do dění za emancipaci Moravy zapojovali. Velmi mne příjemně překvapila slečna Lucie Konečná, která na naše setkání přijela až ze vzdáleného Rajhradu. Bez velkého uvažování vypsala přihlášku ke členství v Moravské národní obci.
Dále byla domluvena spolupráce s místopředsedou MNO Olomoucko, panem Alešem Zapletalem a členem tohoto sdružení panem Stanislavem Svozilem, při oslovování představitelů městských a obecních samospráv v rámci 4. ročníku iniciativy „Za vyvěšování moravské vlajky“. Poté se už rozhořela diskuse na nejrůznější témata. Probrali jsme například organizační záležitosti ohledně nejbližších připravovaných akcí našich místních sdružení začleněných do oblastního sdružení Haná. Padly připomínky na obohacení našeho plánu činnosti a mnoho dalších zajímavých návrhů.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří věnovali svůj čas a na toto pěkné setkání moravských vlastenců přišli. Vážím si obětavé práce všech našich aktivních členů a příznivců za navrácení Moravy na místo, které jí náleží.
 

Za Moravu!

Stanislav Blažek

 

předseda oblastního sdružení MNO Haná

 
 
 

3 odpovědi na “OLOMOUC – Minireportáž ze setkání MNO Haná”

  1. Jsem nesmírně rád,že nás Moravanů přibývá,a´t jsem sdružení v různých hnutích či straně.Váš popis tohot dne se mě moc líbil,musíme se však ještě vzdělávat v moravské historii a předávat ji dál.Já se pokusím v krátké době sepsat menší kapesní knížku o moravské historii a dát ji k dispozici všem Moravanům,zvl.důležité pro jejich aktivní obranu před zrádci a českými šovinisty. Moc Vás zdravím, doc.Strnad

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *