DLOUHÁ LOUČKA – Reportáž z pochodu Přírodním parkem Sovinecko

V sobotu 18. května 2013 se členové a příznivci oblastního sdružení MNO Haná sešli v naší obci Dlouhá Loučka. Zdejší organizátoři v čele s hlavním pořadatelem, pa­nem Pavlem Benešem (členem zastupitelstva obce), připravili pro širokou veřejnost již 11. ročník turistického pochodu Přírodním parkem Sovinecko. Naše sdružení udr­žuje s představiteli samosprávy obce Dlouhá Loučka dobrou a úspěšnou spolupráci, především pokud jde o naplňování ideje a obsahu občanské iniciativy „Za vyvěšo­vání moravské vlajky“, do které se poprvé již před čtyřmi lety Dlouhá Loučka zapo­jila.

 
     Pořadatelé vytyčili pro pochodníky tři různě náročné trasy a to na 35, 25 a 15 kilometrů. V naší akční sedmičlenné skupince padaly ojedinělé návrhy na nejdelší (já) a nejkratší (Tomáš) distanci, ale většina rozhodla zlatou střední cestu, tedy trasu 25 kilometrů. Na startu jsme se zaregistrovali a obdrželi propozice trasy. Pavel Beneš nám ještě „nalel kaléšek šlivovice, abe se nám lip šlapalo do kopca“. Já jsem na oplátku pořadatelům věnoval placky se zlato-červeně šachovanou moravskou orlicí s pozadím moravské vlajky.
Černé mraky halily ranní oblohu, ale i tak se naše parta ve složení Daniela, Monika, Tomáš, Pavel, Nikolka, Pavlínka (žákyně 5. třídy ZŠ) a já, vydala na náročnou trasu: Dlouhá Loučka — Valšův Důl — osada Rešov — Rešovské vodopády — obec Ruda — Křížový vrch — Dlouhá Loučka. Hned po pár metrech našeho putování nás pěkně osvěžil hustý déšť, díky němuž se většina z nás rychle zahalila do pláštěnek a někteří využili svých deštníků. Jen Pavel Lolek, věrný své zvyklosti a tradici, vystavil nebojácně své tělo dešťovým kapkám.
V průběhu dopoledních hodin se mraky začaly trhat a dokonce se na obloze rozzářilo sluníčko. Díky tomu naše oblečení rychle oschlo a tak jsme si mohli v pohodě a plnými doušky vychutnat krásy pohoří Nízkého Jeseníku, kterého je Přírodní park Sovinecko součástí. Zdejší nezničená krajina a příroda je jednou z perel na náhrdelníku naší milované země Moravy. Každého vnímavého poutníka musely zaujmout taková zajímavá místa, jakými jsou bezpochyby například stře­dověký hrad Sovinec, malebné horské osady Karlov či Rešov. Svou nevšední krásou nás doslova očarovala říčka Huntava se svými meandry, kaskádou dravých vodopádů a hradbou okolních mohutných skal.
Duchovní rozměr našeho pozemského bytí jsme si připomenuli v kdysi hornické osadě Ruda (těžila se zde železná ruda). Zde nás upoutala přirozená dominanta této nevelké vísky, kterou je poutní kostel Panny Marie Sněžné. Od paty kostela nás na vrchol Křížového vrchu (589 m n.m.) zavedla křížová cesta z roku 1760 se svými čtrnácti zastaveními, které svými plastikami znázorňují výjevy pašijových scén. Na samém vrcholu se tyčí sousoší Malé Kalvárie. Sousoší ukřižování Ježiše Krista je v životní velikosti a je viditelné ze širokého okolí. Křížový vrch nám nabídl překrásný kruhový výhled na širou rovinu Hané, která je v tomto období rozzářena jasně žlutou barvou lánů osetých řepkou olejkou. Na východě jsme pozorovali oblou kopcovitou krajinu Nízkého Jeseníku, na kterou severněji navazují strmá úbočí Hrubého Jeseníku. Pomocí dalekohledu je z tohoto vrcholu dokonce možné spatřit severozápadním směrem i proslulý hrad Mírov se svou typickou siluetou. Unaveni, špinaví a roztrháni, ale zároveň plni dojmů a zážitků jsme dorazili do cíle, kterým bylo fotbalové hřiště TJ Sokol Dlouhá Loučka. Zde nám byly předány diplomy za absolvování trasy pochodu, které nám budou navždy připomínat tento překrásný den.
Závěrem bych rád poděkoval všem pořadatelům turistického pochodu Přírodním parkem Sovinecko za obětavou organizá­torskou práci během této již tradiční akce, která přispívá k propagaci našeho nádherného regionu na pomezí Hané a po­hoří Nízkého Jeseníku. Moje úcta patří také všem účastníkům tohoto pochodu za to, že se nenechali odradit ne zrovna ideálními povětrnostními podmínkami. Skvělé byly především žákyně 5. třídy ZŠ v Dlouhé Loučce, které celou 25 kilo­metrovou trasu kráčely s námi a přes svůj věk vše bez problémů zvládly. Už nyní se těšíme na příští ročník tohoto turis­tického výšlapu. Jistě ho opět zařadíme na seznam plánovaných akcí našeho sdružení pro rok 2014.
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Stanislav Blažek

 

předseda oblastního sdružení MNO Haná

 
 
 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *