RAJHRAD – Reportáž z Véletu na Véhon

Dne 27. dubna 2013 uspořádalo místní sdružení MNO Podstarohorci celodenní pro­cházku po rajhradském okolí. Hlavní organizátor a průvodce byl Mgr. František Bře­zina, který celou dobu akce komunikoval výhradně v „našé domácí řeči“. Musím uznat, že František si o své domovině připravil spoustu odborných informací, takže jeho povídání bylo na úrovni profesionálního průvodce. Nejvíce mne zaujaly infor­mace o lokomotivě Moravii, která se proslavila dne 11. 11. 1838 v Rajhradě, jako první lokomotiva na území Moravy (pozdějšího Československa), o zaniklé obci Čela­dice (nyní začleněné do katastru Rajhradu), o Staré řece (Svratce), o osudu klaš­tera v období komunismu.

 
     Odborný výklad z dějin Rajhradu František neopomenul prokládat různými perličkami ze všedního života, které jeho výklad odlehčily a příjemně zpestřily. Po procházce Rajhradem následovala prohlídka Památníku písemnictví na Moravě v již zmíněném barokním klášteře benediktinů, který je nejstarším klášterem na Moravě. Zde jsme zejména mohli obdi­vovat nádherný zrestaurovaný interiér historické benediktinské knihovny s osmnácti tisíci knihami. Celkově fond knihov­ny čítá asi 65 000 svazků. Jsou zde podrobně představeny nejvýznamnější moravské osobnosti jako Petr Bezruč, Tomáš Garrigue Masaryk, bratři Mrštíkové, novinář Jan Ohéral, nebo básníci Jakub Deml, Vítězslav Nezval, Jan Skácel, romano­pisec Milan Kundera. Není zapomenuto ani na literaturu psanou v moravských nářečích a na moravské bibliofilské tisky. V neposlední řadě nás zaujalo moderní pojetí a rozmanitost, s jakou je celý památník koncipován. Mimo písemnictví jsou zde v souvislostech i expozice věnované dalším významným vědním odvětvím, jakou je například historie, zastou­pená zejména stálou expozicí o Velké Moravě. Závěrečným cílem „véletu“ byla 18 metrů vysoká rozhledna zvaná Akátová věž na kopci Výhon, který je se svými 355 m n. m. nejvyšším bodem Dyjsko-svrateckého úvalu.
 

Jiří Máca

 

předseda MNO Podstarohorci

 
 
 

Detail infotabule Čeladice, dole poslední dochovaný dům z obce Čeladice

 
Detaily infotabule Rajhrad

 
První parní lokomotiva Moravia

 
Zahrada kláštera

 
Průčelí kláštera a infotabule

 
Cedule

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *