BRNO – Reportáž z Vlastivědného putování po líšeňských hradištích

V sobotu 22. června 2013 se v 10.35 hodin sešli členové a příznivci místního sdru­žení MNO Brno na zastávce „Na Spáleništi“ („Spálenisko“) a vyrazili na vlastivědné putování líšeňskými hradišti. Průvodcem byl člen MNO — místního sdružení Brno, archeolog Mgr. Ondřej Mlejnek, který u jednotlivých historických míst provedl odborný výklad. Prvním navštíveným bylo HRADIŠTĚ CHOCHOLA, které zde vzniklo v pozdní době bronzové (podolská fáze kultury středodunajských popelnicových polí). Putování pokračovalo směrem k ÚDOLÍ ŘÍČKY a rybníku Pod Hornekem. Okolo 12. hodiny jsme udělali přestávku na oběd v „Ranči U Jelena“. Po přestávce jsme pokračovali podél Říčky k HORÁKOVSKÉMU HRADU.

 
     Počátky Horákovského hradu sahají již do pravěku (osídlení od eneolitu přes dobu popelnicových polí, dobu železnou až do raného středověku) a ve 14. století zde vznikl dřevohlinitý vrcholně středověký hrádek, který však zanikl již počát­kem 15. století. Po sestoupení z Horákovského hradu jsme udělali na Muchově boudě druhou přestávku na občerstvení. Posledním navštíveným místem bylo pravěké a raně středověké hradiště STARÉ ZÁMKY. Hradiště bylo osídleno již od eneolitu (mladší fáze kultury s moravskou malovanou keramikou, kultura nálevkovitých pohárů, bádenská kultura a jevi­šovická kultura). V pozdní době bronzové (podolská fáze středodunajských popelnicových polí) bylo poprvé opevněno a jako opevněné regionální centrum sloužilo i v období raného středověk (starohradištní, velkomoravské i mladohradištní období). Teprve v 11. století bylo nahrazeno brněnským hradištěm na katastru dnešního Starého Brna. Putování jsme ukončili asi v 16.30 hodin v Líšni, na zastávce Kubelíkova (autobus č. 58).
 

Ondřej Mlejnek, Aleš Kepert, Radek Veselý

 

spoluorganizátoři akce

 
 
 

Foto: R. Veselý

 
Foto: A. Kepert

 
Foto: A. Kepert

 
Foto: R. Veselý

 
Foto: A. Kepert

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *