BRNO – Reportáž z Kulturně-historické vzpomínky Moravanů

V sobotu 6. července 2013 se pod záštitou Moravského kulatého stolu uskutečnila „Kulturně-historická vzpomínka Moravanů na 1150. výročí příchodu slovanských věrozvěstů svatých Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu“. Zatímco v předchozím roce se této vzpomínkové události zúčastnilo více než 40 lidí, letos byla účast o ně­co nižší. Na nižší účasti se patrně podepsal termín uprostřed prodlouženého víkendu a skutečnost, že mnozí loňští účastníci si letos připomenuli svátek již v pátek na Velehradě, či jiných památných místech. Nižší účast se nijak nepodepsala na důstoj­ném charakteru vzpomínky. V době konání proslovů prošlo parkem několik náhod­ných kolemjdoucích.

 
     Bylo patrno, že moravské vlajky znají jako něco samozřejmého, co k Brnu neodmyslitelně patří. Po proslovech zúčast­něných organizací byla akce za necelou hodinu oficiálně ukončena. Poté někteří účastníci ještě zamířili k novému pom­níku Cyrila a Metoděje na Petrově. Protože mnozí s sebou nesli moravské vlajky, nebo prapory Řádu moravských rytířů, vznikl tak jakýsi menší neformální vlajkový pochod. V okolí pomníku bylo poměrně živo. Kromě účastníků vzpomínky tudy projížděla svatební kolona a z katedrály na Petrově právě vyšla početná skupina francouzsky mluvících turistů. Za­hraniční turisté si vlající vlajky Moravy a prapory Řádu moravských rytířů horlivě fotili. Toto neformální setkání u pom­níku bylo snad tím nejlepším možným definitivním zakončením důstojné vzpomínkové akce. V této souvislosti se nabízí myšlenka, zda by potencionál této, již tradiční akce, nešlo využít k uspořádání rozsáhlejší vzpomínkové události zahrnu­jící i delší pochod centrem města Brna. Vzhledem k tomu, že se v Brně koná jen jediný moravský pochod ročně, tento cyrilometodějský průvod by byl vhodným doplněním a rozšířením moravského kulturně-společenského života.
 
 
 
Další reportáž
 
Sdružení Monarchistů Brno | Vzpomínka na věrozvěsty v parku na Františkově
 
 
 

 

 

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *