Poděkování předsedy MNO za 4. ročník vlajkové iniciativy

Vážení představitelé měst a obcí, tak jako každý rok, bych Vám rád touto cestou poděkoval, jménem svým i jménem Moravské národní obce, za podporu a účast ve 4. ročníku iniciativy „Za vyvěšování moravské vlajky“ na radnicích na den patronů Moravy svatých Cyrila a Metoděje. Účast v letošním ročníku přesáhla číslo sedm set padesát. To je tak významný nárůst, že nejen velmi příjemně překvapil nás všech­ny, kterým na budoucnosti Moravy záleží, ale doslova vyrazil dech jejím odpůrcům. Stále více se projevuje, že přihlášení se k tradicím a historii své země, může být běžnou součástí života na Moravě.

 
     Počet účastníků svědčí o velké citlivosti představitelů samospráv, kteří potřebu svých občanů ctí a vycházejí ji vstříc. Za to jim patří uznaní a dík. Myšlenka vyvěšování symbolické vlajky si získává stále větší podporu i mimo hra­nice Moravy a to jak v Čechách, ale i na Slovensku. Svědčí o tom podpora z dalších míst mimo Moravu. Úcta k historii a tradicím své země, ale i zemí sousedů, je přece tím pravým vlastenectvím. Ne nacionalistické rozdělování lidí podle jazyka, náboženství či barvy pleti a určování, kdo kam patří a kdo je či není „dobrý“. Právě nekonfliktní, aktivní přístup k chápání a propagaci vlastní historie a tradic, se odráží i v postupně narůstajícím pozitivním ohlasu v mediích.
 
Je bohužel skutečností, že tak jako při mnoha jiných aktivitách, tak i na tuto akci se „nabalují“ různé pochybné osoby. Jejich snahou je propagace vlastní osoby a aktivit. Někdy jen prosté přiživení se, či závist a nepřejícnost. Čím více je moravských vlajek vyvěšováno, tím více jednotlivců se snaží na úkor celé myšlenky zviditelnit. Od již tradičních amatér­ských „vynálezců“ té jediné pravé moravské vlajky, až po téměř profesionálně pracující zahraniční centra, která, buď za své nebo cizí peníze, masově obesílají všechny radnice, instituce a úřady s jediným cílem. Prosadit svoji jedinou správnou „Pravdu“ a zamezit nebo alespoň omezit úspěch celé akce. Je jim jedno jak moravskému hnutí škodí, uspoko­jení vlastního ega je jím nade vše. Budiž ctí zastupitelům samospráv i většiny institucí, že v drtivé většině velmi rychle rozpoznali úmysly těchto lidí a odmítli je.
 
Vyvěšování moravských vlajek si za uplynulé období získává stále větší podporu obyvatel Moravy. O síle tohoto hnutí svědčí i reakce zúčastněných na výše zmíněné snahy o jeho narušení. Tou byla zvýšená aktivita a nakonec rekordní výsledek, který znamenal téměř dvojnásobné zvýšení počtu zapojených radnic. Obrovský kus práce odvedl nový tým vlajkové iniciativy, kterému patří rovněž poděkování. Tento úspěch by nebyl možný ani bez práce desítek dobrovolníků, kteří se na průběhu akce podílejí. Proto patří velké poděkování i jim. Ať se již jedná o členy či spolupracovníky Morav­ské národní obce, nebo neorganizované Moravany zajišťující vyvěšení vlajky ve své obci.
 
Jsem přesvědčen, že náš společný úspěch vychází právě z vlastností, které zdobí toto hnutí. Nám nejde o zviditelnění jednotlivce, o vyvěšení takové či onaké vlajky. Nám jde o symbolické přihlášení se k Moravě, které chápeme jako jeden z kroků k zachování a obnově kultury a tradic Moravy, jako historické, samosprávné země.
 

Ing. Jaroslav Krábek

 

předseda Moravské národní obce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *