UHERSKÝ BROD – Pozvánka na Putování za památkami města

Moravská národní obec, místní sdružení MNO Slovácko-Valašsko, pořádá v sobotu 13. července 2013 turisticko-vlastivědné putování: Putování za památkami Uher­ského Brodu. Cílem akce není chrlení nadbytečného množství letopočtů a údajů, z nichž posluchač 90 % zapomene. Výklad bude zaměřen na prvotní seznámení se s historickým centrem města a jeho památkami i dalšími zajímavostmi. Provázet bu­dou členové MNO Slovácko-Valašsko a využijeme i turistické informační automaty.
 
Událost na facebooku: https://www.facebook.com/events/707601425932348/

 
Plán putování
 
09.30 | Železniční stanice Uherský Brod — začátek putování.
09.35 — 09.45 | Zastávka u informačního automatu v Seichertově ulici. (i)
09.50 — 10.00 | Prohlídka Masarykova náměstí (kašna, obelisk, kostel).
10.05 — 10.20 | Zastávka na Mariánském náměstí u informačního automatu a Mariánského sloupu. (i)
10.20 — 10.30 | Návštěva Městského informačního centra, možnost zakoupení upomínkových předmětů.
10.30 — 10.45 | Hradní náměstí – památný kámen, informační automat. (i)
10.45 — 10.55 | Prohlídka Japonské zahrady přátelství.
11.00 — 11.45 | Prohlídka muzea (Návštěva městského parku).
11.45 — 11.50 | Náměstí svobody, pomník obětem 1. světové války.
11.50 — 12.00 | Prohlídka severního úseku městského opevnění.
12.00 — 12.10 | Městský park, Hradišťská ulice (kaplička, socha Jana Nepomuckého).
12.10 — 12.15 | Panský dům (včetně nádvoří).
12.15 — 12.25 | Klášterní kostel (včetně zahrady).
12.30 — 13.30 | Možnost zakoupení oběda v restauraci U Dvou oveček.
13.30 — 13.35 | Nadační dům.
13.35 — 13.40 | Hotel u Brány (nástěnná malba).
13.40 — 13.50 | Dolní kostel, informační automat. (i)
13.50 — 13.55 | Bývalá židovská škola.
13.55 — 14.00 | Starý židovský hřbitov, prohlídka jižního úseku městského opevnění.
14.00 — 14.15 | Informační automat „U Malých schodů“. (i)
14.20 | Železniční stanice Uherský Brod — oficiální ukončení akce.
 
Poznámky
 
• V případě nutnosti lze program operativně upravit včetně vynechání některých bodů programu.
Červeně označené body jsou považovány za časově závazné.
• V případě hrozícího zpoždění takto označených bodů programu je možno předchozí body zkrátit, nebo vynechat.
• Bod programu Prohlídka muzea (11.00 — 11.45) nabízí dvě alternativy:
   Účastníci mají možnost se individuálně rozhodnout mezi návštěvou muzea a odpočinkem v městském parku.
• Suvenýry a upomínkové předměty lze zakoupit v Městském informačním centru a na pokladně muzea.
(i) — informační automat s odpočinkovou zónou.
 
Mokrá varianta
 
Za deštivého počasí se akce uskuteční s upraveným programem, který zahrnuje mj. návštěvu muzea a 30-minutovou návštěvu klášterního kostela s průvodcem.
 
 
 
Doprava ze směru od Olomouce a zpět
 
Vlak R 701 Hradec Králové — Luhačovice
 
Hradec Králové hl.n. | 5:40
Pardubice-Rosice n.L. | 5:57
Pardubice hl.n. | 6:02
Choceň | 6:20 | 6:25
Ústí n.Orlicí | 6:39
Česká Třebová | 6:53
Zábřeh na Moravě | 7:15
Mohelnice | 7:32
Červenka | 7:41
Olomouc hl.n. | 7:57
Přerov | 8:14
Hulín | 8:27
Otrokovice | 8:37
Staré Město u Uh. Hrad. | 8:58
Uherské Hradiště | 9:06
Uherský Brod | 9:22
 
Vlak R 708 Luhačovice — Praha
 
Uherský Brod | 14:34
Uherské Hradiště | 14:50
Staré Město u Uh. Hrad. | 14:58
Otrokovice | 15:23
Hulín | 15:33
Přerov | 15:46
Olomouc hl.n. | 16:02
Červenka | 16:18
Mohelnice | 16:27
Zábřeh na Moravě | 16:41
Česká Třebová | 17:08
Ústí n.Orlicí | 17:23
Choceň | 17:37
Pardubice hl.n. | 17:57
Přelouč | 18:08
Kolín | 18:25
Praha-Libeň | 19:08
Praha hl.n. | 19:15
 
Bližší informace o dalších spojích: http://jizdnirady.idnes.cz/

 
 
 
 
 
 
     Ve jménu svaté a nerozdílné trojice Amen. Otakar, z Boží milosti král český, vévoda rakouský, štýrský, korutanský, markrabě moravský, pán v Kraňsku, Chebsku a Pordenone všem na věčné časy.
 

(Úvod zakládací listiny města Uherského Brodu)

 
 
 
Co je známo o městě — mýty a realita
 
     Každému se při vyslovení názvu Uherský Brod muže vybavit něco jiného — tuctové město jakých je na Moravě spousta, či místo odkud je celkem blízko do lázeňských Luhačovic, Vlčnova s jeho Jízdou králů nebo na staroslavný Velehrad. Pokud se snad ještě něco vybaví člověku neznalému místních poměrů, je to Komenský anebo továrna na zbraně.
Avšak Uherský Brod, to není jen Komenský a Česká zbrojovka. Ba naopak, máme-li být objektivní, musíme konstatovat, že Komenský za svého života dění ve městě příliš neovlivnil. Strávil zde sice dětství (prokazatelně žil v Brodě v době mezi 8. a 12. rokem života), ale 12-letý chlapec těžko zasáhne do historických poměrů.
Pátráme-li po historii České zbrojovky, dostáváme se do Strakonic. Zde v roce 1919 vznikla firma Jihočeská zbrojovka. Ta se v roce 1922 sloučila s továrnou na zbraně ve Vejprtech a závodem v Praze. Vzniká akciová společnost „Česká zbrojovka v Praze továrny ve Strakonicích“. První a patrně jedinou moravskou továrnu vystavěla Česká zbrojovka v Uherském Brodě až v roce 1936. Při výběru místa pro novou továrnu zvažovala firma několik lokalit nejen na Moravě, ale i na Slovensku. Ve hře byla například i obec Lednické Rovne (okres Púchov). Dnes už nemá uherskobrodská firma se Strakonicemi a Prahou nic společného, ale k historickému názvu se vrátila; což se neobešlo bez soudních sporů s ČZ Strakonice o názvy, znaky a loga. Česká zbrojovka Uherský Brod nevyrábí jen zbraně, ty dnes tvoří 79 % objemu, ale například v 80. letech 20. století to bylo jen asi 35 % objemu výroby. Zbytek připadal na části leteckých motorů a hydrauliku pro traktory Zetor. Dnes se kromě letecké výroby zabývá také výrobou součástek pro automobily.
Česká zbrojovka není jediným průmyslovým podnikem v Uherském Brodě. I pro naprostého laika může být zajímavým zjištěním, že se zde, ve firmě Slovácké strojírny, vyráběly montážní plošiny, tedy produkty které (na rozdíl od zbraní) občas potkává téměř každý. Slovácké strojírny dnes už plošiny nevyrábějí, ale podobný výrobní program má firma Inreka.
 
 
 
Něco z historie
 
     Ale nebude to průmysl, co nás bude zajímat při Putování za památkami Uherského Brodu. Cílem této turisticko-poznávací akce je kromě odpočinu seznámení se městem, kterým bez nadsázky procházely nejen moravské, dějiny.
Od 13. století leží Uherský Brod 20 kilometrů od hranice, ale v době tzv. moravských údělů tvořila hranici s Uhrami (či spornou Luckou provincií) řeka Olšava. Na moravské straně existovala osada „Uneratice“ a později poblíž vznikla přemyslovská celnice a osada „Na Brodě“. Obě jsou písemně zmíněny teprve roku 1131, ačkoli nepochybně vznikly mnohem dříve. Těžko prokazatelná pověst „O růžovém keři“, klade vznik města už do roku 1019.
V roce 1272 zakládá Otakar II. zeměpanské (královské) město. Toto opatření vycházelo z potřeby opevnit východní hranici. Do vytvářené pohraniční soustavy patřilo např. Uherské Hradiště, Marchegg (Dolní Rakousko) či Radkersburg (Štýrsko).
Pohraničním pevností zůstalo město po mnoho staletí — od Přemyslovců po Habsburky. Netřeba vyjmenovávat všechny vojenské operace z dějin města. Jen krátce — Štěpán Bočkaj, Betlehen Gábor, Emerich Tököli, Fantišek Rákoczi II., to jsou jména nejvýznamnějších vůdců protihabsburského odboje v Uhrách v 17. století a počátkem 18. století. Zatímco u vídeňského dvora tato jména vyvolávala neklid, v Uherském Brodě oznamovala smrtelné nebezpečí. Ale ještě krátce před nimi, roku 1599, pronikli až po Uherský Brod Turci a Tataři. Dál už nedošli, byli zastaveni moravskou vojenskou hotovostí. Bočkaj roku 1605 do města nepronikl, Rákoczi sto let později (1704, 1705, 1707) také ne. Ale podařilo se to Tökölimu v roce 1683 v důsledku absence vojenské ochrany, nedostatečné výzbroje a poničených hradeb.
Že setkání s dějinami nebylo pro lid toho pohraničního kraje vždy příjemné, o tom se můžeme dočíst v knihách a historických článcích. Ale nebyly to jen války, co provázelo dějiny města. Historické památky, které nám zůstaly, nevytvořila válka, ale mír.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *