BLANSKO – Minireportáž ze setkání MNO Blansko

Dne 14. srpna 2013 se v Blansku — na Sportovním ostrově Ludvíka Daňka, uskuteč­nilo prázdninové setkání členů a příznivců místního sdružení MNO Blansko. Jako první bod jednání proběhla příprava „speciální akce“, tj. praktická ukázka fungo­vání, účelu a obsahu této zcela nové a zajímavé aktivity, prezentované Jaroslavem Zaoralem. Dne 15. srpna získala zmíněná aktivita podporu Moravského patriota, kterou zajistil Vladimír Novotný. Druhý bod jednání se týkal změny názvu místního sdružení. Na toto téma proběhla již v minulosti obsáhlejší diskuse členů a příznivců našeho místního sdružení. Důsledkem této diskuse je včerejší jednomyslné rozhod­nutí, že místní sdružení ponese do budoucna název BLANENSKO.

 
     Se změnou názvu se také rozproudila debata nad logem „nového“ místního sdružení. V závěru setkání dostal slovo náš host — Jan Vintr z Brna, který nám pověděl o vlastních promoravských aktivitách. Jednání se též účastnil Radek Veselý, předseda nově vzniklého oblastního sdružení Brněnsko, kterého je součástí i Blanensko. Byla domlouvána případ­ná společná účast na akci MNO Haná na Bradlo a zazněly tu také informace z moravského hnutí. Dále si účastníci mohli prohlédnout zajímavé mapy Moravy — Generální skládací mapu země Moravskoslezské a mapu Země Moravskoslezské. Závěrem lze opět jen konstatovat, že na Blanensku vzniká kamarádská parta moravských patriotů.
 

Vladimír Novotný

 

předseda místního sdružení Blansko (nyní již Blanensko)

 
 
 

Zleva: J. Vintr, A. Ševčík, V. Novotný, M. Doskočil, J. Zaoral

 
Mapa Země Moravskoslezské

 
Část skládací mapy země Moravskoslezské (jihozápadní Morava)

2 odpovědi na “BLANSKO – Minireportáž ze setkání MNO Blansko”

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *