BRNO – Přednáška „O moravských Němcích v letech 1848—1918“

Moravská zemská knihovně v Brně ve spolupráci s dalšími partnery vás srdečně zve na přednášku prof. PhDr. Jiřího Malíře, CSc. s názvem Moravští Němci. Specifika jejich postavení a vývoje v letech 1848-1918 z cyklu Odlišné jazyky — společné dějiny. Přednáška se uskuteční v úterý 19. listopadu 2013 od 18.00 hodin v kon­ferenčním sále v přízemí Moravské zemské knihovny, Kounicova 65a, Brno. Přednáš­ková řada si klade za cíl poskytnout zájemcům o historii vhled do fungování společ­nosti na území dnešní České republiky v dobách, kdy jednu z nejvýznamnějších kolektivních identit představovala národnost.

 
Významy barev na Moravě od roku 1848
 
 
 
Patriotismus
 
Slovanští, němečtí a židovští MORAVANÉ: žlutá a červená (→ barvy Moravy), černá a žlutá (→ barvy Rakouského císař­ství, později Předlitavska za Rakouska-Uherska)
 
Nacionalismus
 
Moravští Slované /ČEŠI/: modrá, bílá, červená (→ barvy panslávismu), bílá a červená (→ barvy Čech a českého národa)
Moravští Němci: černá, červená, žlutá (→ barvy pangermanismu), černá, červená, černá (→ sudetoněmecké barvy)
Moravští Židé: modrá, bílá (→ barvy sionismu)
 
* Pozn. Za Rakouska-Uherska byly všeslovanské a velkoněmecké prapory zakazovány.
 
Současnost
 
Zemské barvy (historické) Moravy a občanů moravské národnosti: žlutá a červená
Státní barvy České republiky: bílá, červená, modrá
 
* Pozn. Modrý klín na vlajce náležel Slovensku.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *