72. VÝROČÍ LIKVIDACE ZEMSKÉHO ZŘÍZENÍ A ZEMĚ MORAVSKOSLEZSKÉ

Vážené Moravanky, vážení Moravané, jednou z činností, kterou si vytyčil náš spolek Moravská národní obec, je informovat širokou veřejnost o důležitých tématech a událostech z naší historie, které ovšem výrazně ovlivňují současné dění a neuspokojivý stav naší společnosti. Dnes vám předkládáme informace, které nenajdete v učebnicích svých dětí, mlčí o nich jak politici, tak i veřejnoprávní média. Mnoha lidem se ani dnes, tedy 31 let po tzv. Sametové revoluci, pravda o některých kapitolách našich dějin příliš nehodí! Proč asi?  Pokračovat ve čtení „72. VÝROČÍ LIKVIDACE ZEMSKÉHO ZŘÍZENÍ A ZEMĚ MORAVSKOSLEZSKÉ“

JUDr. JAN JOSEF ČERNÝ – moravský zemský prezident

Jan Černý

Dne 4. března 1874 se v Uherském Ostrohu narodil moravský a československý politik Jan Josef Černý. Po zvládnutí maturity na gymnáziu v Uherském Hradišti úspěšně vystudoval také Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Po ukončení studií nastoupil jako úředník nejprve na hodonínském okresním hejtmanství a následně na ministerstvu veřejných věcí ve Vídni. Roku 1912 byl jmenován přednostou moravského místodržitelství v zemské metropoli Brně. Po vzniku Československa byl pro své schopnosti dokonce hned dvakrát jmenován předsedou československé vlády Pokračovat ve čtení „JUDr. JAN JOSEF ČERNÝ – moravský zemský prezident“

70. výročí nedemokratické likvidace zemského zřízení a samosprávy Moravy a Slezska

Země česká a moravskoslezskáDne 21. prosince 1948 se komunistický režim dopustil dalšího velkého zločinu, když pod vedením tehdejšího prezidenta Klementa Gottwalda, generálního tajemníka ÚV KSČ Rudolfa Slánského a dalších neblaze proslulých soudruhů z Ústředního výboru Komunistické strany přijal zákon o krajském zřízení. Tento bolševicko – centralistický akt znamenal úplnou a nedemokratickou likvidaci zemského zřízení a zároveň zrušení naší tehdejší Moravskoslezské země.
Pokračovat ve čtení „70. výročí nedemokratické likvidace zemského zřízení a samosprávy Moravy a Slezska“

7. PROSINEC – Moravané si připomínají erbovní privilegium

Dne 7. prosince 1462 vydal římský císař Bedřich III. Habsburský majestát, ve kterém na žádost obyvatel Moravy, v čele se zemským hejtmanem Jindřichem z Lipé, změnil dosavadní znak Markrabství moravského tak, že bílou tinkturu bílo-červeně šacho­vané orlice povýšil na žlutou neboli zlatou. Stalo se tak odměnou za vojenskou po­moc, kterou mu Moravané poskytli proti odbojným Rakušanům. Erbovní listina byla následně uložena mezi zemská privilegia a v budoucnu opakovaně potvrzována mo­ravskými panovníky. Z figury orlice byly odvozeny také zemské barvy „zlatá a červe­ná“, kterých se používalo k výzdobě moravské zemské sněmovny nebo při pečetění dokumentů. V současnosti se znak i barvy uplatňují na moravské vlajce.
Pokračovat ve čtení „7. PROSINEC – Moravané si připomínají erbovní privilegium“

Prvním misionářem na jihu Afriky byl Moravan

Georg Schmidt (Jiří Šmíd) — misionář v jižní Africe. Narodil se v moravském Kuníně (okres Nový Jičín) v roce 1709. Pro velké náboženské pronásledování na kunínském panství odešel do Herrnhutu (Ochranova) v Horní Lužici. Studoval holandštinu, aby mohl pracovat v holandských koloniích. Po ukončení příprav byl poslán do jižní Af­riky. Cesta lodí do Kapského Města trvala 120 dní, kde přistál v červenci roku 1737. Našel zde sice křesťany ale ne křesťanský život. Byli to povětšinou opilci, zhýralci a posměvači. Jako správný Moravan se nenechal, přes všeobecný posměch, odradit od záměru jít s evangeliem mezi Hotentoty — původní obyvatele této oblasti. Ho­landští misionáři tvrdili, že to nejsou ani lidé, snad něco mezi člověkem a opicí.
Pokračovat ve čtení „Prvním misionářem na jihu Afriky byl Moravan“

Zapomínaní významní lékaři z Moravy a Slezska

Vážení přátelé, rádi bychom Vás upozornili na článek „Zapomínaní významní lékaři z Moravy a Slezska“, který sepsal PhDr. David Unger, klinický psycholog Psychiatrické nemocnice v Kroměříži, člen Grémia Moravské národní obce a předseda Společnosti pro Moravu a Slezsko. Článek vyšel v Kulturních novinách (50/2015) a v časopise České lékařské komory Tempus Medicorum (12/2015), který chodí všem lékařům v ČR. Stať shrnuje údaje o výjimečných odbornících a vědcích světového věhlasu, za­kladatelích různých lékařských oborů, o nichž slýcháváme v různých souvislostech v běžném životě a často ani netušíme, že pocházeli z Moravy či Slezska. Bohužel se k nim u nás, vlivem českého národního obrození, téměř nikdo nehlásí.
Pokračovat ve čtení „Zapomínaní významní lékaři z Moravy a Slezska“

22. prosince 1878 – Poselství moravských poslanců dnešku

Dne 20. února 2015 byly veřejnosti představeny artefakty nalezené v kovové schrá­ně ukryté za závěrečným kamenem bývalé moravské zemské sněmovny. Kromě sta­vebních plánů, dobových novin, sněmovních usnesení či fotografií byla vystavena i zakládací listina budovy. Záhlaví dokumentu zdobil krásně vyvedený emblém zlato-červeně šachované moravské orlice. Text byl napsán německy i česky a signován předními osobnostmi stavebního projektu, na prvním místě zemským hejtmanem Vojtěchem Widmannem. Opodál byla umístěna také skleněná dóza na mince, převá­zaná žluto-červenými hedvábnými nitěmi a zapečetěná pečetí s motivem anděla držícího zemský znak (podle iluminace erbovního privilegia z roku 1462).
Pokračovat ve čtení „22. prosince 1878 – Poselství moravských poslanců dnešku“

BRNO – Jednodenní výstava „Zemská sněmovna v zrcadle své doby“

V pátek 20. února 2015 proběhne v Brně výjimečná jednodenní výstava s názvem „Zemská sněmovna v zrcadle své doby“. Expozice proběhne ve foyer budovy něk­dejší moravské zemské sněmovny (dnes Ústavní soud) na Joštově ulici 8. Pozor, vchod kočárovým vjezdem z ulice Česká! Výstava nabídne jedinečnou příležitost ke zhlédnutí artefaktů z roku 1878, které byly nalezeny za závěrečným kamenem budo­vy při stavebně-historickém průzkumu. Jedná se především o unikátní fotografie stavby včetně interiérů sněmovny, průběhu stavebních prací, modelů soch na atice, plány podepsané architekty budovy, seznam stavitelů a umělců, dobový tisk, doku­menty z činnosti zemského sněmu a skleněná dóza s dobovými mincemi.
Pokračovat ve čtení „BRNO – Jednodenní výstava „Zemská sněmovna v zrcadle své doby““

HABRŮVKA – Pamětní zápis v obecní kronice

Od roku 2011 se obec Habrůvka na Blanensku pravidelně připojuje k iniciativě „Za vyvěšování moravské vlajky“ na obecním úřadě v Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje (5. července), kterou organizačně zabezpečuje občanské sdružení Mo­ravská národní obec.
Letos v květnu při volbách do evropského parlamentu jsem měl jako člen volební komise tu čest, nahlédnout do obecní kroniky. Potěšil mne pamětní zápis z roku 2011.
Na stranách 197 a 198 se píše:
Pokračovat ve čtení „HABRŮVKA – Pamětní zápis v obecní kronice“