72. VÝROČÍ LIKVIDACE ZEMSKÉHO ZŘÍZENÍ A ZEMĚ MORAVSKOSLEZSKÉ

Vážené Moravanky, vážení Moravané, jednou z činností, kterou si vytyčil náš spolek Moravská národní obec, je informovat širokou veřejnost o důležitých tématech a událostech z naší historie, které ovšem výrazně ovlivňují současné dění a neuspokojivý stav naší společnosti. Dnes vám předkládáme informace, které nenajdete v učebnicích svých dětí, mlčí o nich jak politici, tak i veřejnoprávní média. Mnoha lidem se ani dnes, tedy 31 let po tzv. Sametové revoluci, pravda o některých kapitolách našich dějin příliš nehodí! Proč asi?  Pokračovat ve čtení „72. VÝROČÍ LIKVIDACE ZEMSKÉHO ZŘÍZENÍ A ZEMĚ MORAVSKOSLEZSKÉ“

JUDr. JAN JOSEF ČERNÝ – moravský zemský prezident

Jan Černý

Dne 4. března 1874 se v Uherském Ostrohu narodil moravský a československý politik Jan Josef Černý. Po zvládnutí maturity na gymnáziu v Uherském Hradišti úspěšně vystudoval také Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Po ukončení studií nastoupil jako úředník nejprve na hodonínském okresním hejtmanství a následně na ministerstvu veřejných věcí ve Vídni. Roku 1912 byl jmenován přednostou moravského místodržitelství v zemské metropoli Brně. Po vzniku Československa byl pro své schopnosti dokonce hned dvakrát jmenován předsedou československé vlády Pokračovat ve čtení „JUDr. JAN JOSEF ČERNÝ – moravský zemský prezident“

70. výročí nedemokratické likvidace zemského zřízení a samosprávy Moravy a Slezska

Země česká a moravskoslezskáDne 21. prosince 1948 se komunistický režim dopustil dalšího velkého zločinu, když pod vedením tehdejšího prezidenta Klementa Gottwalda, generálního tajemníka ÚV KSČ Rudolfa Slánského a dalších neblaze proslulých soudruhů z Ústředního výboru Komunistické strany přijal zákon o krajském zřízení. Tento bolševicko – centralistický akt znamenal úplnou a nedemokratickou likvidaci zemského zřízení a zároveň zrušení naší tehdejší Moravskoslezské země.
Pokračovat ve čtení „70. výročí nedemokratické likvidace zemského zřízení a samosprávy Moravy a Slezska“

7. PROSINEC – Moravané si připomínají erbovní privilegium

Dne 7. prosince 1462 vydal římský císař Bedřich III. Habsburský majestát, ve kterém na žádost obyvatel Moravy, v čele se zemským hejtmanem Jindřichem z Lipé, změnil dosavadní znak Markrabství moravského tak, že bílou tinkturu bílo-červeně šacho­vané orlice povýšil na žlutou neboli zlatou. Stalo se tak odměnou za vojenskou po­moc, kterou mu Moravané poskytli proti odbojným Rakušanům. Erbovní listina byla následně uložena mezi zemská privilegia a v budoucnu opakovaně potvrzována mo­ravskými panovníky. Z figury orlice byly odvozeny také zemské barvy „zlatá a červe­ná“, kterých se používalo k výzdobě moravské zemské sněmovny nebo při pečetění dokumentů. V současnosti se znak i barvy uplatňují na moravské vlajce.
Pokračovat ve čtení „7. PROSINEC – Moravané si připomínají erbovní privilegium“

Prvním misionářem na jihu Afriky byl Moravan

Georg Schmidt (Jiří Šmíd) — misionář v jižní Africe. Narodil se v moravském Kuníně (okres Nový Jičín) v roce 1709. Pro velké náboženské pronásledování na kunínském panství odešel do Herrnhutu (Ochranova) v Horní Lužici. Studoval holandštinu, aby mohl pracovat v holandských koloniích. Po ukončení příprav byl poslán do jižní Af­riky. Cesta lodí do Kapského Města trvala 120 dní, kde přistál v červenci roku 1737. Našel zde sice křesťany ale ne křesťanský život. Byli to povětšinou opilci, zhýralci a posměvači. Jako správný Moravan se nenechal, přes všeobecný posměch, odradit od záměru jít s evangeliem mezi Hotentoty — původní obyvatele této oblasti. Ho­landští misionáři tvrdili, že to nejsou ani lidé, snad něco mezi člověkem a opicí.
Pokračovat ve čtení „Prvním misionářem na jihu Afriky byl Moravan“

Zapomínaní významní lékaři z Moravy a Slezska

Vážení přátelé, rádi bychom Vás upozornili na článek „Zapomínaní významní lékaři z Moravy a Slezska“, který sepsal PhDr. David Unger, klinický psycholog Psychiatrické nemocnice v Kroměříži, člen Grémia Moravské národní obce a předseda Společnosti pro Moravu a Slezsko. Článek vyšel v Kulturních novinách (50/2015) a v časopise České lékařské komory Tempus Medicorum (12/2015), který chodí všem lékařům v ČR. Stať shrnuje údaje o výjimečných odbornících a vědcích světového věhlasu, za­kladatelích různých lékařských oborů, o nichž slýcháváme v různých souvislostech v běžném životě a často ani netušíme, že pocházeli z Moravy či Slezska. Bohužel se k nim u nás, vlivem českého národního obrození, téměř nikdo nehlásí.
Pokračovat ve čtení „Zapomínaní významní lékaři z Moravy a Slezska“