Významná osobnost našich dějin – JAN BLAHOSLAV

Vážení přátelé, příznivci Moravy, rádi bychom vám dnes připomněli 500. výročí narození moravského kněze a biskupa Jednoty bratrské, literáta, vzdělance, pedagoga a představitele domácího reformačně orientovaného humanismu JANA BLAHOSLAVA.

V pondělí 20. února, si nejen my Moravané budeme připomínat jednu z nejvýraznějších a nejvýznamnějších osobností naší země Moravy. Přerovský rodák Jan Blahoslav byl iniciátorem a především překladatelem Nového zákona. Blahoslav se řídil především Bezovým latinským textem, ale značně přihlížel i k řeckému originálu. Tento Moravan měl v úmyslu přeložit i Starý zákon, ale už se k tomu nedostal, protože ho dne 24. listopadu 1571 v Moravském Krumlově dostihla smrt.

Ivančice se především Blahoslavovou zásluhou změnily ve významné centrum Jednoty bratrské na Moravě. V roce 1562 zde založil tiskárnu a dohlížel na její provoz, vedl bratrskou školu, která se jeho přičiněním stala uznávanou vzdělávací institucí i za hranicemi Jednoty. Protože byl odpovědný za veškerou literární produkci svého společenství, věnoval mimořádné úsilí vydávání bratrských děl.

Jan Blahoslav se významným způsobem zasloužil o vznik moravské Bible kralické. Svůj název dostala podle místa vytištění, kterým byly Kralice na Moravě. Je to první moravský překlad bible z původních jazyků, nikoli zprostředkovaně z latinské Vulgáty. Bible kralická se stala svojí vysokou jazykovou úrovní tzv. bibličtiny normou pro spisovnou formu moravského jazyka (moravské obcovací řeči).

Čest památce této velké osobnosti země Moravy.

Za Moravu!

Stanislav Blažek

Jan Blahoslav

2 odpovědi na “Významná osobnost našich dějin – JAN BLAHOSLAV”

  1. Jen k závěru článku, doporučuji autorovi přečíst si autentické výroky a dopisy Jana Blahoslava. Pak by poněkud korigoval svoje představy…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *