OLOMOUC – Minireportáž z konference vlajkové iniciativy

2. 11. 2013 | První sobotní odpoledne v listopadu proběhlo ve znamení konference iniciativy Za vyvěšování moravské vlajky v Olomouci. — Krátce o jejím průběhu. Lenka Holaňová, hlavní koordinátorka této iniciativy a místopředsedkyně Moravské národní obce v úvodu poděkovala všem, kteří se na akci v roce 2013 podíleli, pře­devším: Mgr. Janu Studeníkovi — za dokonalé zpracování výzvy včetně příloh o používání moravské vlajky v historii i současnosti. Za získávání dobových materiálů a důkazů, za bádání o historii moravské vlajky, díky němuž mohli všichni fundo­vaně a rychle reagovat na dotazy obecních zastupitelů. Díky Mgr. Studeníkovi se podařilo upevnit důvěru starostů v záměry a cíle Moravské národní obce.

PhDr. Davidu Ungerovi — nejen za práci regionálního zmocněnce pro jihovýchodní Moravu. David byl také spolutvůrce dopisů na radnice, korektor textů a byl nenahraditelným poradcem i v dalších oblastech, které s vlajkovou iniciativou souvisely okrajově. Tvořil medailonky nově připojených obcí pro facebook, čímž značně zvýšil úroveň stránky Chcu, aby na mojí radnici vlála Moravská vlajka, fotodokumentoval radnice s vlajkou a vykonal mnoho další užitečné práce.
 
Bratrům Svozilovým, zejména Jaroslavovi, za práci v oblasti historie.
 
Jiřímu Mácovi
 
Tomáši Skoumalovi
 
Aleši Zapletalovi
 
Petru Říhovi
 
Vojtěchu Vejtasovi
 
Zvláštní poděkování patří Stanislavu Blažkovi, za vzorovou spolupráci a kontakt se starosty, obecními spolky a občany, a to nejen ve svátek Cyrila a Metoděje, nýbrž po celý rok. Hlavní koordinátorka pak zhodnotila průběh a výsledky 4. roč­níku iniciativy.
 
Povedlo se
 
• Prosadit moravskou vlajku rovnoměrně po celém historickém území Moravy.
• Počet radnic se oproti minulému ročníku téměř zdvojnásobil a zdesetinásobil oproti prvnímu ročníku.
• Založit web o moravské vlajce (propagační sekce — Vojtěch Říha)
• Vytvořit článek o moravské vlajce pro obecní zpravodaje (propagační sekce — Vojtěch Říha)
Výzva radnicím, včetně příloh, dokonalé zpracování (Jan Studeník)
• Deklarace moravanství bez vlajky — cca 10 obcí (technické nebo finanční problémy)
 
Naopak rezerva je ve způsobu oslovení některých velkých měst.
 
5. ročník, rok 2014
 
Hlavní myšlenka trvá — získat obce a lidi především na Moravě. Je zachován systém regionálních zmocněnců, navíc zřízen mezičlánek dvou asistentů. Možnosti, odhad vývoje, návrhy na zlepšení, vše diskutovali zúčastnění v průběhu zprávy. Výměna zkušeností — pozorně byly sledovány příspěvky především Stanislava Blažka, který má v oslovování rad­nic bohaté osobní zkušeností. Následovalo ukončení konference a rozjezd účastníků domů, do všech koutů Moravy. Pátý ročník vlajkové iniciativy bude odstartován za necelé dva měsíce, po novém roce. Víte-li již nyní, že chcete vyzvat radnici k vyvěšení moravské vlajky 5. července 2014, kontaktujte prosím paní Lenku Holaňovou, hlavní koordinátorku iniciativy „Za vyvěšování moravské vlajky“ na radnicích. E-mail: holanova@zamoravu.eu, mobil: (+420) 604 527 832.
 
 
 

Lenka Holaňová předává dar Janu Studeníkovi — katalog výstavy Moravská národní galerie, 194 let od založení (2011)

 
Část účastníků vlajkové konference

 
Z badatelské činnosti...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *