Vánoční přání a PF 2014

Vážení členové a příznivci Moravské národní obce! Dovolte mi, abych Vám jako každý rok poděkoval za práci pro Moravu a podporu Moravské národní obce. Součas­ně Vám přeji klidné prožití vánočních svátků v kruhu rodiny a do nového roku 2014 hodně štěstí, zdraví a spokojenosti. Tento sváteční čas vždy vybízí k ohlednutí se za uplynulým rokem a zamyšlením se nad budoucností. Letošní rok přinesl MNO mno­ho radosti z úspěchů, vždyť jen počet 761 radnic, zapojených do teprve čtvrtého ročníku vlajkové iniciativy je počet, který nemohl předvídat ani největší optimista. Daří se nám i v dalších oblastech.

 
     Den za Moravu v Brně nalezl svou konečnou podobu a od příštího roku se soustředíme především na zlepšování jeho obsahové náplně. To nám umožní uspořádat podobnou akci v Olomouci pod názvem Moravský den. Rádi bychom obnovili i tradiční jarní setkání Moravanů ve Zlíně, které se letos nekonalo. Brněnský Den za Moravu se konal poprvé pod zášti­tou hejtmana Jihomoravského kraje, včetně přidělění finanční dotace. Vzhledem ke složitosti administrativy uvolnění prostředků, bude mít tato skutečnost pozitivní dopad až na příští ročník.
Při této příležitosti se objevil i zpochybňující názor, zda je vhodné spolupracovat s hejtmanstvím, jako reprezentantem nechtěných krajů. Tento názor byl jednoznačně odmítnut. Jde o zásadní nepochopení cílů a postupů MNO. Naše organi­zace není, ani nechce být elitářskou či sektářskou skupinou „pravých“ Moravanů. Je otevřená všem, kteří chtějí přispět k našemu cíli, vrátit Moravu na místo, které ji v Evropě náleží. Proto vítáme každou pomoc, pokud je míněna nezištně a je určena pro dobro věci. Je-li od lidí, kteří zastávají významné pozice ve státní správě a samosprávě nebo v podnika­telské sféře, je to pozitivní již pro skutečnost, že naše myšlenky nalézají ohlas ve všech vrstvách společnosti.
Daří se nám postupně zlepšovat i spolkovou činnost v mnoha našich místních sdruženích. Nechci zdůrazňovat ty tradičně dobré a vynikající. Jejich činnost je propaguje sama. Jsou však i místa, kde se nám nedaří podle našich představ. Čas­to je to i chybami v komunikaci, kdy obětavá práce jednotlivce není dostatečně využita a přijde nazmar. V příštím roce budeme těmto místům věnovat zvýšenou pozornost.
Velmi dobrý pocit můžeme mít s reakcí, se kterou se setkala skupinka závistivců útočících na MNO pod záminkou: „Zvěstování pravdy o Moravě“. Naše klidné a fundované odpovědi, podložené odbornými stanovisky a především naše tolerantnost a vstřícnost k názorům a pocitům druhých, ukázaly představitelům samospráv i novinářům, komu jde o Mo­ravu a komu o vlastní zviditelnění. Získali jsme tak i mnoho nových kontaktů a přátel na různých místech. Příkladem může být časopis vlády ČR Veřejná správa, s jehož vedením byla navázána plodná spolupráce a ve kterém nyní pravi­delně vycházejí naše články a názory.
Naše cesta k úspěchu bude ještě dlouhá. Nezapomínejme, že budoucnost musíme vybojovat především na Moravě. Sjednotíme-li Moravu a Moravany, není síly, která by nám odolala. Pokud vytrváme, cíle jistě dosáhneme. K tomu přeji nám všem hodně energie a vytrvalosti a Moravě šťastnou budoucnost.
 

Ing. Jaroslav Krábek

 

předseda Moravské národní obce

 
 
 
Poznámky
 
KRÁBEK, Jaroslav: Vlastenectví na vzestupu, In: Veřejná správa 22/2013, 7. 11. 2013
SVOBODA, Rostislav: Zemské vlajky Čech, Moravy a Slezska, In: Veřejná správa 25/2013, 19. 12. 2013

 
 
 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *