BRNO – Moravský kulatý stůl – 10. jednání promoravských organizací

Dne 1. dubna 2014 proběhlo další pravidelné jednání Moravského kulatého stolu (dále jen MKS), tentokrát v historickém prostředí starobrněnského podzemí. Před zahájením MKS uctili zástupci organizací minutou ticha památku nedávno zesnulého Ing. Miloše Skočovského, CSc. (nar. 1937), který byl v 90. letech 20. století jedním z předních činovníků moravského hnutí. Nově se schůze účastnili i hosté, zástupci vznikajícího občanského sdružení Moravané z Bošovic. Dále zde byl přednesen ná­vrh na lepší propagaci myšlenek MKS, potažmo celého moravského hnutí. Během 3 — 4 týdnů bude vypracován koncept, který se následně rozešle k posouzení a debatě moravským organizacím sdružených při MKS.

 
     Jednotlivé organizace zde prezentovaly (nejen) své akce a aktivity. Například Královský řád Moravských rytířů svaté­ho Rostislava a Kolumbana, o. s., informoval o vznikající soše velkomoravského krále Svatopluka. Případní dárci mohou na zmíněnou sochu přispět jakoukoliv částkou na účet řádu: 278609120287/0100. Zástupce strany Moravané pozval MKS na Demonstraci za samosprávu Moravy a následný Moravský večer. Moravská národní obec informovala o plánovaných akcích i o slovenském partnerském sdružení Morava krásna zem. Dále bylo rozhodnuto, že letošní cyrilometodějská osla­va, pořádaná MKS v Brně na Petrově, neproběhne. A to z důvodu množství jiných akcí pořádaných promoravskými sub­jekty. Následně byly probrány záležitosti, jako případná úprava Kodexu MKS, jak zlepšit koordinaci MKS aj.
I tentokrát jsem z jednání odcházel s dobrým pocitem, že moravské hnutí je v zásadních otázkách jednotné a že se jed­notlivé subjekty dokáží pochopit, spolupracovat a smysluplně diskutovat u jednoho stolu. V 90. letech by to zdaleka tak jednoduché nebylo.

Vladimír Novotný

 

člen Společné rady MNO

 
 
 

Idealistické vyobrazení moravského krále Svatopluka I. z Paprockého Zrcadla (1593)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *