NOC KOSTELŮ 2014 – Vybíráme „Moravu“ z brněnského programu

www.nockostelu.cz | Návštěvníci Noci kostelů budou mít příležitost nahlédnout do věží, sakristií, kaplí, křížových chodeb, klášterních refektářů i rajských zahrad, nechat se v chrámových prostorách provést slovem, povznést hudbou, inspirovat ve ztišení a modlitbě či potěšit při setkání. Noc kostelů je projekt, který nabízí nejšir­ší veřejnosti možnost navštívit kostely a modlitebny a poznat nejen jejich kulturní hodnotu, ale také se seznámit s křesťanstvím prostřednictvím hudby, umění, set­kání nebo zážitku. Jednotlivé farnosti, sbory, církevní obce a řády zapojené do Noci kostelů přivítají v otevřených kostelech návštěvníky bohatým programem včetně komentovaných prohlídek nebo koncertů.

 
Duchovní centrum P. Martina Středy a bl. Marie Restituty | Nezvalova 13, Brno-Lesná | Novodobý sakrální prostor.
 
19.00 — 19.45 | Obraz Panny Marie Svatotomské — zapomenutý poklad Moravy | přednáší Mgr. Tomáš Drobný
 
 
Kostel sv. Jiljí | Černovická 2a, Brno-Komárov | Nejstarší dosud používaná sakrální stavba.
 
19.45 — 20.30 | Počátky křesťanství na Moravě ve světle archeologických výzkumů | přednáší prof. PhDr. Josef Unger, CSc.
 
 
Kostel sv. Janů | Minoritská 1 | Minoritský řád, jako jediný ve městě, působí na stejném místě již 800 let.
 
18.00 — 24.00 | Výstava o bl. Karlu I., budovateli Božího chrámu mezi svým lidem | poslední markrabě moravský
 
 
Kostel sv. Michala | Dominikánské náměstí | Kostel sloužil jako sněmovní kostel. Co to v historii znamenalo?
 
21.00 — 21.55 | Svatý Michal — moravský zemský chrám | přednáší Mgr. Pavel Kryl
 
 
Kaple Matky Boží na Veveří | nedaleko hradu Veveří nad Brněnskou přehradou | Kostelík proslulý Madonou z Veveří.
 
22.45 — 23.00 | Madona z Veveří — výklad obrazu | technologická rekonstrukce věrné kopie obrazu
 
 
Kostel Svaté rodiny | Grohova 16 | Klášterní kostel ukrytý za průčelím budovy.
 
23.00 — 23.30 | Adoratio et Te Deum | Adorace se svátostným požehnáním. Na poděkování zazní Te Deum, Kde domov můj a Moravo, Moravo.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *