LOŠTICE – 19. ročník slavností hudby a tvarůžků

Město Loštice, zvané také jako „hlavní město tvarůžků“, pořádá od pátku 27. červ­na do neděle 29. června 2014 již XIX. loštické slavnosti hudby a tvarůžků. Tvarůžky se nejen v Lošticích, ale v celém širokém okolí vyráběly od nepaměti. V oblasti Ha­né je výroba tohoto selského sýra doložena již na přelomu 15. a 16. století. Dnes tento „chotné moravské sér“ ve velkém objemu produkuje loštická firma A. W. spol. s r.o. Tuto společnost založil a manufakturní výrobu zahájil v roce 1876 Josef Wessels se svou manželkou. Roku 1897 převzal odpovědnost za podnik jejich syn Alois Wessels, (odtud název současné společnosti A. W.). Více informací z historie výroby tvarůžků zde. Můžete navštívit také Muzeum Olomouckých tvarůžků.

 
Vážené moravské patriotky,
Vážení moravští patrioti.
 
     Také letos naše oblastní sdružení MNO Haná organizuje účast našich členů a příznivců na těchto pěkných tradičních oslavách. Sejdeme se v neděli 29. června 2014 na náměstí Míru v Lošticích ve 13.00 hodin u budovy radnice.
 
Vyvrcholením programu bude jistě jako každý rok slavnostní vyvěšení moravské vlajky na stožár vedle hlavního pódia. Tento slavnostní akt proběhne za důstojného zvukového doprovodu fanfár. Na této scéně se také později v průběhu nedělního programu představí skvělá moravská interpretka, paní Věra Špinarová s kapelou A. Pavlíka. Náš tým členů a příznivců MNO nazvaný Moravští rytíři z Bradla se bude stejně jako v předchozích letech účastnit náročných tvarůžko­vých klání. Lehce ho rozeznáte podle jednotných modrých klubových triček Moravské národní obce.
 
Loštice patří k těm hrdým moravským městům, které se pravidelně zapojují do občanské iniciativy „Za vyvěšování moravské vlajky“, kterou již pátým rokem organizuje naše občanské sdružení Moravská národní obec. Naší účastí na Loštických slavnostech hudby a tvarůžků chceme vyjádřit podporu představitelům samosprávy tohoto krásného města.
 
Proto i Vy přijeďte mezi nás podpořit svou účastí tyto krásné slavnosti. Prožijete den, během kterého jistě ochutnáte spoustu specialit z tvarůžků a budete svědky královské ceremonie. Také Vy se můžete zapojit do tvarůžkových soutěží. V neposlední řadě k dobré náladě všech účastníků přispějí hudební produkce skupin rozličných žánrů a taneční vystou­pení.
 

Těšíme se na Vaši účast.

 

Stanislav Blažek | e-mail: blazek@zamoravu.eu | mobil: 736 252 687

 

předseda oblastního sdružení MNO Haná

 
 
 

Pavel Lolek | e-mail: panpajalolku@seznam.cz | mobil: 723 232 052

 

člen místního sdružení MNO Uničovsko

 
 
 

 

 

„Od starověku je orlice symbolem síly a panovníků. V době pohanské znázorňovala nebe a sluneční božstvo, v době křesťanské Boha a Ježíše Krista. Orel, respektive dravý pták, hrál u starých Moravanů velmi významnou nábožensko-rituální roli. Z 8. a 9. století pocházejí zdobená nákončí a plakety, znázorňující orlice (např. chránící kříž), sokolníky, nebo scény vypouštění dravce ‚přinášejícího království‘. Na dnech velkomoravských nádob se objevují také ‚sluneční‘ rovnoramenné kříže, vepsané do kruhu či čtverce. Například sv. Konstantin (Cyril) zvolil pro první písmeno hlaholské abecedy — A (az) — kříž připomínající orlici. Jedná se již o křes­ťanský symbol Boha jako počátku. Ohlas solárního kultu nacházíme ještě v 15. století v moravském zemském právu, kde byla zachována starobylá sluneční přísaha, při níž se přísahající postavil proti slunci a pronesl přísežnou formuli.“ (doc. JUDr. Jiří Libor Bílý, Ph.D., moravský právní historik, 2006)
 
„Tehdy spravedliví zazáří jako slunce v království svého Otce.“ (Bible, Matouš 13:43)
 
„Zlatá barva je vznešenější nad ostatní a znázorňuje se jí slunce. Nic není vznešenější než slunce. Červená barva představuje oheň a je vznešená.“ (Bartolus de Saxoferrato, italský středověký profesor práva, 1357)
 
„Zemské barvy zlatá a červená byly roku 1462 uděleny zemi za udatnost a pojí se s nimi krásná památka.“ (Josef Ignác Cibulka, moravský archivář a poslanec moravského zemského sněmu, 1848)
 
„Červená a zlatá, sbratření Moravané, to je vaše vlajka! Červená jako oheň vlasteneckého zápalu, zlatá jako symbol nezlomné věrnosti císaři, sbratřeného Rakouska — to jsou harmonické barvy.“ (Otto Gottlieb baron Hingenau, rakouský spisovatel, ekonom a montanista, spolupracovník Aloise barona Pražáka, 1848)

 
 

 

„Za Moravu!“ (Motto a znak Moravské národní obce od roku 1985)

2 odpovědi na “LOŠTICE – 19. ročník slavností hudby a tvarůžků”

  1. Tvarůžky se kdysi vozily na trh do Olomouce.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *