JEMNICE – Prohlídka kostela sv. Víta a podzemních prostor

K prohlídce gotického kostela a nově otevřených podzemních prostor zve všechny zájemce o historii a tajemno město Jemnice. Gotický konventní kostel sv. Víta byl dříve součástí františkánského kláštera založeného před rokem 1462. Koncem 15. století byl kostel rozšířen a poslední velké úpravy proběhly na sklonku 18. století. V těsném sousedství kostela je dochován vstup do podzemních prostor, které byly součástí kláštera. Interiéru dominuje iluzivní nástěnná malba za hlavním oltářem, znázorňující vstup sv. Víta na nebesa. Je dílem známého rakouského malíře působí­cího na Moravě Josefa Winterhaldera mladšího (1743 — 1807), který ji vytvořil v roce 1774.

 
     Toto cenné umělecké dílo působí mocným dojmem jak svou uměleckou kompozicí, tak i harmonií barev. S laskavým svolením představitelů města Jemnice, můžeme tuto výjimečnou prohlídku zahrnout do seznamu pamětihodností zpří­stupněných veřejnosti dne 5. července 2014 za symbolické vstupné. Nejen za tento kulturní počin, nýbrž i za vyvěšení moravské vlajky, městu Jemnice děkujeme.
 
 
 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *