BOSKOVICE – Prohlídka muzea aneb Krajinou sedmizubého hřebene

Starobylé město Boskovice v severní části Moravského krasu se tradičně připojuje k vlajkové iniciativě a na počest slovanských věrozvěstů a k poctě moravské země pravidelně vyvěšuje žluto-červenou moravskou vlajku. Propagátorem těchto barev byl boskovický rodák, zemský archivář a poslanec za Boskovice Josef Ignác Cibulka (1793 — 1868). Na zemském sněmu dne 14. srpna 1848 k paragrafu 5 ústavního zákona prohlásil: „S těmito barvami se pojí krásná památka, neboť byly zemi udě­leny za udatnost.“ Jsme potěšeni, že se k doprovodné výzvě „ke zpřístupnění pa­mětihodností“ připojuje také Muzeum Boskovicka. Dne 5. července 2014 bude pro veřejnost vstup zdarma.

 
www.muzeum.boskovice.cz
 
     Muzeum Boskovicka návštěvníkům nabízí rozsáhlou archeologickou sbírku, která obsahuje nálezy z prostoru se­verozápadní Moravy z oblasti Boskovické brázdy. V historické sbírce si lze prohlédnout předměty užitého umění od poloviny 17. století do konce 20. století. Je zde zastoupena i nepříliš rozsáhlá kolekce výtvarného umění zaměřená na boskovické malíře, Otakara Kubína, Františka Řehořka a další. Součástí sbírky jsou i doklady k dějinám města a regionu v rozmezí let 1850 — 2000 včetně židovského města Boskovice a výrobky některých místních továren. Předměty etno­grafické sbírky obsahují lidovou keramiku, nástroje a předměty denní potřeby. V této části se nachází i kolekce oděvů z oblasti Kořenecka a obrázky malované na skle. Regionální sbírka obsahuje především lidovou keramiku z Boskovicka, kolekci olomučanské keramiky a kunštátskou keramiku Jiřího Kemra. Sbírka knih a kartografie je tvořena starými tisky vzniklými nejen na Moravě.
     Za klenoty muzea bývají považovány zejména maketa Boskovické bible, nedávno nalezený bronzový poklad a zres­taurované torzo téměř 350 let starého praporu Morkovských ze Zástřizl, zřejmě nejstaršího praporu, který se dochoval na Moravě. Za pozornost stojí rovněž samotná budova, kde Muzeum Boskovicka sídlí, tedy barokní zámecká panská rezi­dence. Byla postavena roku 1729 rodem Ditrichštejnů, kteří na stavbu použili materiál z boskovického hradu. Na „nádvoří“ jsou dodnes částečně zachovány arkády a kamenná studna. Rezidence později sloužila jako hraběcí sídlo Ditrichštejnů, a to až do postavení nového boskovického zámku. Po roce 1826 zde bylo umístěno ředitelství ditrich­štejnských a později mensdorfských statků. Objekt je součástí komplexu barokních staveb, většinou vzniklých v polo­vině 18. století.
     Stálá expozice nese název Krajinou sedmizubého hřebene a je rozdělena tématicky na několik částí: Příroda a kra­jina | Pravěk | Starší dějiny | Novodobá historie | Židovské příběhy v krajině Boskovicka | Studentské a veřejné pro­jekty | Archeologické laboratorium | Historické šicí stroje Minerva. Za vstřícnost děkujeme ředitelce muzea paní Mgr. Dagmar Hamalové a městu Boskovice.
 

Do Krajiny sedmizubého hřebene Vás zve Muzeum Boskovicka.

 

Lenka Holaňová

 

místopředsedkyně Moravské národní obce

 
 
 

 

 

 

 

Z knihovny muzea: život Tomáše kardinála Špidlíka od jeho dětství v Boskovicích, přes léta studií, až po léta působení v Římě.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *