Shrnutí 5. ročníku vlajkové iniciativy

Dědinky, města, Lhotky, Újezdy i okresní centra a metropole. Celá polovina obcí na historickém území Moravy se hlásí k moravské zemi. V pátém ročníku iniciativy „Za vyvěšování moravské vlajky“, kterou pořádá naše občanské sdružení, vyvěsilo mo­ravskou vlajku na budovách úřadů 957 měst a obcí. Vyhodnocení celého letošního ročníku, jeho průběhu a výsledku, nás teprve čeká. Již nyní ale můžeme říci, vzhle­dem k počtu připojených obcí, že iniciativa Moravské národní obce je jednoznačně úspěšná. Důvody proč tomu tak je, nespočívají v našich mimořádných diplomatic­kých schopnostech a kvalitách, ale prostě v tom, že se lidé s Moravou identifikují a mají ji rádi. Krátce se teď ohlédněme a připomeňme si hlavní body

 

Zahájení
 
     Ještě před oficiálním zahájením vlajkové iniciativy potvrzovaly svou účast obce na severozápadní Moravě, kde je podpora iniciativě MNO nejsilnější a spolupráce s radnicemi nejvíce rozvinutá, tj. na Olomoucku a Šumpersku. Příznivé reakce máme také z Malé Hané, moravských částí okresu Svitavy ležících v kraji Pardubickém. Letos podruhé se také například připojila města Bruntál, Vidnava, Hanušovice nebo Zbýšov u Brna. Pozadu nezůstala ani Vysočina s městy Mo­ravské Budějovice, Třešť, Náměšť nad Oslavou, Velká Bíteš, Jemnice, Křižanov a dalšími. Představitelé obcí nám sami do značné míry vycházejí vstříc s návrhem, abychom si jejich obec uložili do mapy navždy, protože vyvěšování moravské vlajky na Cyrila a Metoděje považují za tradici. Rovněž přibývá radnic, kde je moravská vlajka vyvěšena o každém svátku nebo dokonce celoročně. Je jich mnoho. Tradičně jmenuji Nedvědici, Oslavany, Doubravník, Skrchov a nově Černvír. Starostové nás upozorňují, že vlajku vůbec nesundávají — například Hodice na Jihlavsku, Kružberk na Opavsku a další.

 

Novinky
 
     V letošním roce jsme zkusili oslovit oblasti Moravy, kam jsme zatím nedosáhli. Především Prostějovsko, některé části okresu Vyškov, Hodonín, moravské nebo moravskoslezské části okresu Bruntál, Opava a Frýdek-Místek.

 

Sever Moravy
 
     V Moravskoslezském kraji byla výzva doručena do některých obcí okresu Bruntál, Opava a Frýdek-Místek. Poprvé byla v sobotu 5. července vyvěšena moravská vlajka na radnicích tří obcí v Osoblažském výběžku, historicky moravské en­klávě ve Slezsku: Liptaň, jež tvoří vstupní bránu osoblažského výběžku, obec Vysoká a Slezské Pavlovice, které jsou ze tří stran obklopené Polskem. Moravská vlajka zavlála také v Leskovci nad Moravicí, jehož moravská část je zatopena přehradou Slezská Harta. Podobným osudem je ohrožena obec Nové Heřminovy. Heřminovská radnice rovněž vyjadřuje podporu vlajkové iniciativě. Na Opavsku se nově zúčastnily obce Březová a Kyjovice a dvě městské části statutárního města Opava — Suché Lazce a Vlaštovičky. V okrese Frýdek-Místek jsou letošními novinkami například město Paskov, Metylovice a Ostravice.
     Starosta obce Vražné, pan Vladimír Nippert, sdělil: „5. července 2014 v den státního svátku České republiky — oslava příchodu věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje na Moravu — zavlála na budově Obecního úřadu Vražné moravská vlajka. Stej­ně jako na radnicích mnoha dalších moravských měst a obcí. Žijeme v Moravské zemi.“

 

Vražné

 
Leskovec nad Moravicí

 

Jih Moravy
 
     Během jednoho týdne se k Moravě nově přihlásilo na tři desítky obcí v okrese Hodonín. Jmenovitě město Vracov, Rohatec, Bukovany, Hroznová Lhota, Ježov, Kněždub, Násedlovice, Starý a Nový Poddvorov, Tvarožná Lhota a další. Podobným tempem se hlásily také obce na Vyškovsku: Brankovice, Drnovice, Hodějice, Holubice, Komořany, Tučapy… Na Blanensku se počet hrdých moravských obcí oproti minulému roku zdvojnásobil. V okrese Brno-venkov potvrzovaly účast obce Kratochvilka, Loděnice, Malhostovice, Měnín, Omice, Zastávka a Rajhrad — město proslulé benediktinským klášterem a památníkem písemnictví na Moravě — a mnoho dalších.

 

Habrůvka

 
Jihomoravský kraj

 

Střední Morava
 
     Na střední Moravě jsme se snažili vzbudit zájem na Prostějovsku. Že hanácké obce jsou také součástí Moravy, doka­zovali jejich zastupitelé velmi spontánně. Moravská vlajka bude na Cyrila a Metoděje nově vyvěšována přibližně ve tři­ceti obcích okresu Prostějov. Některé jmenovitě: Bílovice-Lutotín, Čehovice, Dětkovice, Laškov, Mořice, Stařechovice (včetně místní části Služín) a město Plumlov.

 

Vrchoslavice

 

Západní Morava
 
     V posledních červnových dnech jsme se vrátili na českomoravskou vrchovinu a oslovili obce na Třebíčsku. Již v minu­losti nás ohromila obrovská vstřícnost a silný zemský patriotismus. Překvapivé bylo také poznání, že se tu zpráva o naší promoravské iniciativě rozšířila sama, bez našeho přispění. A tak nám představitelé obcí už mnohde jenom potvrzovali, že sice vlajku vyvěšují už několikátý rok, ale nyní si můžeme jejich obec připsat do našeho seznamu oficiálně. Musím zmínit také Jihlavsko, kde jsme nově získali 4 radnice. Na západě Moravy — na Moravském Horácku — vyvěsí morav­skou vlajku již tradičně také moravské město Dačice, ležící administrativně v Jihočeském kraji. Jedna zajímavá reakce z Třebíčska — starosta obce Lhánice, pan Josef Ležák, pravil: „Vyvěšujeme moravskou vlajku už dlouho a samozřejmě, je to naše tradice, kterou ctíme, jsme přece na Moravě.“
     Starosta obce Valdíkov, pan Jan Pavlíček: „Obec Valdíkov se také hlásí k odkazu Velké Moravy a jejímu pozdějšímu významu v českém království až po současnost. Moravskou vlajku jsme vyvěsili již v minulém roce, v den našeho největ­šího moravského svátku dne 5. července, společně s vlajkou ČR a naší obecní. V letošním roce, tomu bude stejně a tím­to nás můžete zařadit do seznamu obcí našeho okresu Třebíč.“

 

Valdíkov

 

Nejen Morava
 
     Moravská vlajka překročila státní hranice. Letos je tomu poprvé, kdy kromě Slovenska vyvěsila moravskou vlajku v den patronů Moravy obec v zahraničí, město Krzanowice (Křenovice), které dnes leží v Polské republice. Ve středověku byly Křenovice součástí Moravského markrabství, a to až do roku 1613. V minulosti zde žila moravská menšina. Dnes pod městskou samosprávu v Křenovicích patří i bývalé dědiny na Ratibořsku: Bořutín, Bojanov, Petrašín a Vojnovice.

 

Plevník-Drienové

 
Krzanowice

 

Výběr z častých reakcí starostů
 
     Starostové naši iniciativu vítají, připojují se rádi a ochotně. Nabízím výběr jejich reakcí:
 
„Jsme Morava! My jsme přece na Moravě!“
„Vyvěšování vlajky bereme samozřejmě a jako tradici, hlásíme se k moravské zemi.“
„Vyvěsíme tu naši hrdou, moravskou!“
„Vlajku vyvěšujeme při každé příležitosti.“
„Jsme Moraváci! Všude si píšu moravskou národnost.“
„Připojujeme se určitě, už jsme byli rozhodnutí před vaší výzvou.“
„Vlajka se nám líbí, měla by viset častěji, nejen na Cyrila a Metoděje.“
„Nemusíte nám to vysvětlovat, my už o vás víme, čekáme, kdy nás taky oslovíte.“

 

Pamětihodnosti
 
     Kulturně-historický charakter iniciativy „Za vyvěšování moravské vlajky“ je podtržen doprovodnou výzvou ke zpří­stupnění místních pamětihodností a expozic za zvýhodněné vstupné či zdarma. I tato činnost přispívá k poznávání naší vlasti a obohacení kultury. Jsme nesmírně rádi a děkujeme zástupcům všech muzeí, které nám vyšly ochotně vstříc. Jsou mezi nimi opravdové skvosty umění a kulturní památky nejen místního, moravského významu. Například:
 
Slovanské hradiště v Mikulčicích — národní kulturní památka
Klášter Rosa coeli
Arcidiecézní muzeum v Olomouci
Vlastivědné muzeum Olomouc
Muzea města Uničova
Národopisné muzeum Klobouky u Brna
Pamětihodnosti města Fulneka
Zámek a Valdštejnský dům v Brtnici
Zámeček Pohansko a Lichtenštejnský dům v Břeclavi
Muzeum Boskovicka
 
     A mnohé další, přehled muzeí je na našich stránkách. Do budoucna chceme právě tuto naši činnost rozvíjet mnohem intenzivněji. Morava má mnoho kulturních i historických památek a má co nabídnout. Máme být na co hrdí.

 

Moravští patroni

 

Glosy, připomenutí smyslu, krátké předběžné hodnocení
 
     Smyslem akce je podpořit zájem lidí o Moravu, připomenout bohaté kulturní tradice a historii Moravy, podnítit zdra­vé moravské vlastenectví. Vyvěšením moravské vlajky se symbolicky přihlásit k Moravě, jejím tradicím a kultuře. Po­hledem na začátek iniciativy v roce 2010 lze pozorovat jistý vývoj v přístupu obcí k naší iniciativě. Počáteční nedůvěra a rozpaky během let zcela mizí, radnice se připojí k výzvě až po určité době. Tak zatímco první rok byla naše iniciativa mnohde přehlížena, druhým rokem nás vzali na vědomí a třetí rok byla na radnici vlajka vyvěšena. Je také ještě hodně radnic, které nikdo k vyvěšení vlajky nevyzval, a jsou také radnice, které vyvěsit vlajku odmítly. Ale neznamená to v žádném případě, že v těchto obcích a městech nejsou moravští patrioti, rozhodně jsou, jenom tu potřebují více času. Naopak někde jsme nemuseli vysvětlovat vůbec nic, zastupitelé již byli informováni o Moravské národní obci a jejích aktivitách, včetně vlajkové iniciativy, a rovnou jsme si mohli obec připsat na seznam.
     Bohužel i letos jsme se setkávali s nesmyslnými útoky na naše občanské sdružení, na žluto-červenou (nejvíce uží­vanou) vlajku Moravy a se snahou některých jednotlivců o vyprovokování zdání konfliktu, nejistoty a nedůvěry radnic ve smysl akce a naše sdružení. I přes tato protivenství byl pátý ročník iniciativy pro Moravu úspěšný. Žádná síla na světě totiž nemůže poručit citům a lásce k Moravě, vždyť láska k vlasti je jedním z nejpřirozenějších a nejsilnějších. Věřím, že i média si uvědomí — a jistě to není ze zlé vůle, že nejsme bezejmenný „východ republiky“ nebo dokonce Čechy, ný­brž Morava — země s tisíciletou kulturně-právní kontinuitou, a že mnozí z nás se cítí Moravany.

 

Poděkování
 
     Děkuji všem moravským patriotům, kteří vyzývali radnice, spolupracovníkům z našeho týmu zmocněnců a historikům Mgr. Janu Studeníkovi a Mgr. Rostislavu Svobodovi. Všem podporovatelům a příznivcům Moravské národní obce. Pře­devším děkuji představitelům obcí a měst, které se připojily k iniciativě našeho sdružení a vyvěsily 5. července 2014 moravskou vlajku — na počest svatých věrozvěstů a k poctě naší moravské země. Děkujeme všem, kteří si váží historie vlastní země a kulturního dědictví Moravy.

 

Zvláštní poděkování
 
     Děkujeme za podporu úřadu Jihomoravského kraje.

 

Závěrečné slovo
 
     Na závěr si dovolím — s jeho laskavým svolením — citovat slova pana Vladimíra Štěpánka, starosty obce Žďárec: „Jsem přesvědčen o tom, že bez Moravy by tento stát neexistoval. Člověk by měl mít odvahu něco pro Moravu udělat.“ Tato slova nejsou nikterak ojedinělá. Považuji je za důkaz, že lidem na osudu této země záleží. Nejen tedy v upomínku na její slavnou minulost, ale i pro její budoucnost je na radnicích vyvěšována moravská vlajka.

 

Moravě s láskou


 
 
 
 

Lenka Holaňová

 

místopředsedkyně Moravské národní obce

 

hlavní koordinátorka vlajkové iniciativy

2 odpovědi na “Shrnutí 5. ročníku vlajkové iniciativy”

  1. Jen poděkování za iniciativu bude málo. Výsledky tak rozsáhlé, jedinečné a zorganizované akce jsou k nezaplacení. Škoda, nebo spíše dobře, že vlastně i odpovídá na stav našich veřejnoprávních médií.
    V 89. ČT trvalo, než začala informovat jak má. A dnes mi připadá chování velmi podobně, jede si po své „české, šovi“ linii. Jak píšete téměř polovina obcí provede společnou akci a v TV v běžném vysílacím čase nula.
    Paralela s totalitním řízením je na místě, stačí jen nezavírat, naplnit obchody, nechat cestovat…
    Moravanství má vyšší hodnotu a věřím, že překoná i moderní, zakomplexovaný „český“ unitarismus.

  2. Žádná síla na světě…

    Naprosto souhlasím a děkuju Lence za její vytrvalost bez níž by tato iniciativa nebyla až takto neuvěřitelně úspěšná.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *