PLEVNÍK-DRIENOVÉ – Reportáž z festivalu Morava krásná zem

5. července 2014, na Den svatých Cyrila a Metoděje, patronů Moravy, Slovenska a spolupatronů Evropy, bylo ve slovenské obci Plevník-Drienové slavnostně podepsáno Memorandum o spolupráci mezi Moravskou národní obcí (MNO) a slovenským sdru­žením Morava krásna zem (MKZ).
Zástupci MNO přijeli do zmíněné obce ze dvou směrů. Z Brna: Ing. Jaroslav Krábek, předseda MNO s manželkou Jiřinou. Z Blanska: Vladimír Novotný, člen Společné rady MNO, Jaroslav Zaoral, Antonín Ševčík a Michael Doskočil s přítelkyní Ivetou, členo­vé MNO.

 

     Cestou na Slovensko nás provázely občasné silné dešťové přeháňky včetně bouřky, přesto naše výprava dorazila na slovenskou stranu hranice v pořádku. Naopak se zde na nás usmálo hezké počasí. Povážím jsme dorazili až do cíle naší cesty, na 2. ročník festivalu „Morava krásna zem“, který opět probíhal v obci Plevník-Drienové a tradičně jej pořádalo stejnojmenné sdružení Morava krásna zem. Před místní radnicí nás uvítali tři vlajky, slovenská, obecní a žlutočervená moravská.
Od radnice už to bylo jen kousek do obecního sportovního areálu (fotbalové hřiště, plocha pro lední hokej a míčové sporty), místa konání festivalu. Po zaparkování jsme došli k zázemí areálu, kde nás velice vřele a slovy „Moraváci sú konečně tady“ přivítal Ľubomír Kľúčik, řiditel MKZ a následně i Jana Muráňová, místopředsedkyně MKZ, vedoucí FS/DFS Dúbravček. Dali nám k dispozici odpočinkovou místnost, čehož jsme po dlouhé cestě rádi využili a zasedací místnost, kde bylo připravené občerstvení.

 

Zástupci MNO vyjíždí z Blanska

 
Z Blanska na Slovensko jsme jeli kolem jedovnické radnice

 
Část blanenské delegace MNO, zleva: Antonín Ševčík, Vladimír Novotný, Michael Doskočil, Iveta Janoušková

 
Vlajková výzdoba před radnicí v Plevníku-Drienovej, zleva: moravská vlajka, slovenská vlajka, obecní vlajka

 
Odpočinek po cestě

 
Jaroslav Zaoral, redaktor on-line zpravodajství na facebooku MNO Blanensko, Michael Doskočil a Iveta Janoušková

 

     Po menším odpočinku jsme se kolem třinácté hodiny zašli podívat na začínající festival. Delegace MNO předala na­šim hostitelům prodejné vzorky moravik z internetového obchodu Moravský patriot, které byly následně umístěny na Infostánku. Členové MNO Blanensko předali i propagační materiály města Blanska, které přivezli díky spolupráci s panem starostou Blanska, Mgr. Ivo Polákem. Oficiální zahájení akce proběhlo ve 14.00 hodin proslovy doc. PhDr. PaedDr. Karola Janasa, Ph.D., primátora města Považská Bystrica, Jána Michalce, starosty obce Plevník-Drienové a Ing. Jarosla­va Krábka, předsedy MNO.
Událost 2. ročníku festivalu byla také veřejně stvrzena podpisy zmíněných řečníků v obecní kronice. Ale co čert nechtěl, těsně po zahájení festivalu se strhl tak silný déšť (lidově přímo lijavec), taková černá můra všech pořadatelů, který zahnal účastníky festivalu pod střechu. Naštěstí stáli svatí Cyril a Metoděj při organizátorech akce a festival se po men­ší odmlce opět rozjel. Kdo si myslel, že to diváky odradilo, že odešli, tak se zmýlil. Musím rád konstatovat, že organizá­toři tuto nenadálou situaci perfektně zvládli, nechali utřít zmoklé lavice a moderátoři udrželi návštěvníky v dobré ná­ladě.

 

Infostánek ozdobený moravskými zemskými barvami

 
Moravika a propagační materiály města Blanska

 
Jana Muráňová, místopředsedkyně MKZ, čte preambuli spolupráce mezi MNO a MKZ, zleva: Jaroslav Krábek, předseda MNO, Ján Chúpek, předseda MKZ, Ján Michalec, starosta obce Plevník-Drienové

 
Podpisy řečníků v obecní kronice: starosta obce Plevník-Drienové Ján Michalec, primátor města Považská Bystrica doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, Ph.D., předseda MNO Ing. Jaroslav Krábek

 

     Poté vše pokračovalo dle harmonogramu a vystoupili zde například mužský a ženský zpěvácký sbor z Březí u Břeclavi, DH Povážská veselka (pásmo moravských valčíků, polek a písní), cimbálová muzika Wagabanda a lidový vypravěč Fran­ta Uher, který rozesmál kde koho, aj. Organizátory bylo také předem avizováno, že festival bude ozdoben v moravských zemských barvách, tj. žluté a červené. Stalo se. Zemské barvy byly opravdu vidět snad na každém kroku, na hlavním pódiu (zde i s moravskou vlajkou), na stromech a budovách v areálu atd.
V 17.00 hodin bylo moderátorem akce oznámeno, že proběhne podepsání Memoranda o spolupráci mezi MKZ a MNO. To­muto slavnostnímu aktu předcházely projevy Jána Michalce, starosty obce Plevník-Drienové a Ing. Jaroslava Krábka, který představil naše občanské sdružení. Jana Muráňová, místopředsedkyně MKZ, přečetla preambuli Memoranda o spo­lupráci mezi MKZ a MNO. Poté bylo slavnostně přistoupeno k samotnému podepsání Memoranda. Ján Chúpek podepsal Memorandum za MKZ a Ing. Jaroslav Krábek za MNO. Samotnému aktu přihlíželo několik set účastníků festivalu. Nás­ledně byla také na pódiu předána průkazka MKZ, prvnímu zahraničnímu členovi sdružení.

 

Hlavní pódium festivalu bylo ozdobeno v moravských zemských barvách

 
Hlavní pódium

 
Lidový vypravěč Franta Uher zpívá píseň Moravo má

 
Folklórní soubory

 
Duo moderátorů: Ján Chúpek a Ľubomír Kľúčik

 
Návštěvníci festivalu Morava krásna zem

 
Moravské zemské barvy byly opravdu vidět snad na každém kroku

 
Jaroslav Krábek, předseda MNO, podepisuje spolupráci mezi MNO a MKZ

 

     Poté se zástupci MNO sešli v zasedací místnosti k neformálním rozhovorům se starostou obce Plevník-Drienové a primátorem města Považská Bystrica. Diskuse probíhala i se zástupci MKZ, se kterými byla probrána hlubší spolupráce, která se již začíná rýsovat. Po jednáních jsme se opět začali skvěle bavit. Na fotbalovém hřišti jsme zhlédli sokolníky a kytarovou skupinu mladých nadšenců. Mezitím se krásně rozjížděla zábava na hlavním pódiu festivalu. Nutno také dodat, že skvělou atmosféru festivalu vytvářelo duo moderátorů — Ľubomír Kľúčik a Ján Chúpek. Michael Doskočil (MNO) a jeho přítelkyně Iveta poskytli rozhovor pro místní televizi. Záznam z festivalu se nejspíš objeví na STV.
Po nedávné dohodě členů MNO Blanensko, bylo poprvé zkušebně provedeno on-line zpravodajství z festivalu, prostřed­nictvím facebooku MNO Blanensko. I přes jistý technický zádrhel se nám podařilo zpravodajství provádět. Takže kdo chtěl, mohl sledovat téměř v přímém přenosu slovenský festival a jeho dění na internetu nebo v mobilu. Tohoto úkolu se velice dobře zhostil Jaroslav Zaoral (MNO). Jenže čas našeho odjezdu se bohužel neúprosně blížil. A tak jsme kolem devatenácté hodiny, plni hezkých dojmů, odjeli směr Morava.

 

Vladimír Novotný

 

člen Společné rady MNO

 
 
 

Zástupci MNO při neformální diskusi se zástupci MKZ

 
Zástupci MNO při neformální diskusi se zástupci MKZ

 
Fotbalové hřiště

 
Antonín Ševčík s kytarou

 
Ľubomír Kľúčik, řiditel MKZ, Vladimír Novotný, člen Společné rady MNO

 
Ukázka sokolnictví

 
Loučíme se s organizátory akce

 
Malý Manín

 
O festivalu informovala také média, například Obzor, noviny středního Pováží

 

Jedna odpověď na “PLEVNÍK-DRIENOVÉ – Reportáž z festivalu Morava krásná zem”

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *