OLOMOUC – Minireportáž z konference vlajkové iniciativy

Máme za sebou pět ročníků iniciativy „Za vyvěšování moravské vlajky“. Na konfe­renci, jež byla uspořádána dne 8. listopadu 2014 v Olomouci, jsme přivítali nejen tradiční účastníky oslovování radnic, ale i zájemce z řad veřejnosti a nových členů našeho spolku. V úvodní části paní Lenka Holaňová, místopředsedkyně Moravské národní obce a hlavní koordinátorka iniciativy, poděkovala všem, kteří se podíleli na výsledku 959 moravských vlajek, zkrášlujících radnice dne 5. července. Vlajky se stávají tradiční ozdobou oslav svátku moravských patronů, svatých Cyrila a Meto­děje.

 
Hlavní ocenění získal
 
Antonín Ševčík — regionální zmocněnec pro oblast Blanenska. Nejen za počet nově získaných radnic, které se mu v této části Moravy podařilo zdvojnásobit, ale i pro aktivní účast v práci pro Moravu.
 
 
 
 
 
Stanislav Blažek — rovněž za aktivní účast na vlajkové iniciativě a především za příkladnou celoroční spolupráci s radnicemi a městskými muzei.
 
 
 
 
 
 
Mgr. Jan Studeník — za množství času, které věnoval vlajkové iniciativě, její prezentaci na webu Moravské národní obce a za vysokou úroveň této stránky.
 
 
 
 
 
 
Zhodnocení roku 2014
 
• Počtem radnic vyvěšujících moravskou vlajku jsme se přiblížili polovině obcí na historickém území Moravy.
• Moravská vlajka byla poprvé vyvěšena také v Polsku, ve městě Krzanowice.
• Byl zprovozněn další web o moravských symbolech. Na jeho plném využití se v současnosti pracuje.
• Opět lze konstatovat, že moravský patriotismus je záležitostí celé Moravy včetně moravských enkláv ve Slezsku.
• Doprovodná akce zpřístupnění městských muzeí se velmi zdařila.
• Zástupci muzeí vnímají naši iniciativu pozitivně a jako přínos pro zvýšení kulturní osvěty obyvatel Moravy.
 
6. ročník (2015)
 
• Kontinuálně navážeme na úspěchy uplynulých ročníků a na základě zkušeností oslovíme další moravské obce.
• O spolupráci za účelem poznávání Moravy, její historie a kultury, požádáme opět (nejen) místní expozice a muzea.
• Budeme se snažit o zvýšení jejich počtu a rovnoměrné rozložení.
 
Organizace práce
 
Eliška Plačková ml. — asistentka pro šestý ročník vlajkové iniciativy.
 
 
 
 
 
 
 
• Náš tým zmocněnců vlajkové iniciativy se rozrůstá o dvě dámy: Eliška Plačková st. a Eliška Plačková ml.
• Eliška Plačková ml. bude zaujímat pozici asistentky a její práce využívána operativně dle potřeb iniciativy.
• Účastníky konference byl diskutován odhad vývoje iniciativy.
• Regionální zmocněnci si předávali osobní zkušeností s jednáním na radnicích.
• Velmi jsme uvítali náměty ke zlepšení a zkvalitnění práce v roce 2015.
• Náměty nám chodily již před konferencí, z fóra, od zúčastněných, včetně nabídky pomoci a přímé účasti v iniciativě.
• Za tyto náměty jsme velmi vděčni; budou zváženy a případně zahrnuty do výzvy radnicím.
• Vše je otevřené, šestý ročník začíná za pár týdnů.
• Vaše připomínky, rady a nápady vítáme; rovněž tak Vaši pomoc při oslovení své obce či města.
• Neváhejte kontaktovat Lenku Holaňovou.
 
Lenka Holaňová — místopředsedkyně Moravské národní obce a hlavní koordinátorka vlajkové ini­ciativy. E-mail: holanova@zamoravu.eu, mobil: (+420) 604 527 832.
 
 
 
 
 
 
 
Fotogalerie z plenárního zasedání Výkonného vedení
 

 

 

 
Fotogalerie z konference vlajkové iniciativy
 

 

 

Jedna odpověď na “OLOMOUC – Minireportáž z konference vlajkové iniciativy”

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *