BRNO – Reportáž z koncertu APS Moravan a Láska opravdivá

V neděli 29. března 2015 se v koncertním sále u kostela sv. Leopolda v Brně na Vídeňské ulici uskutečnil společný koncert mužských pěveckých sborů APS Moravan a Láska opravdivá. Jako první vystoupil Moravan se skladbami: Soudce všeho světa (Českobratrský zpěv); Ecce sacerdos magnus (Josef Veselka); Veni sancte Spiritus (Leoš Janáček); Ecce quomodo moritur (Jacob Handl Gallus); Otče náš (Pavel Kříž­kovský); Umučení Kristovo — Smrt Kristova, Pohřeb Kristův (František Picka).
 
„Miluješ-li mňa, ešče já tebe viac, že já neviem, šuhaj, ani vypovedať. Znáš, že pravá láska v ústech neprebývá, v tichom srdci bydlí láska opravdivá.“ (Leoš Janáček — Láska opravdivá)

     Jako druhá vystoupila Láska opravdivá, která zazpívala skladby: Blagoslovi duše moja Gospoda — nápěv Zosimovy pustině, Žalm 103, 104 (Jeromonach Nafanail /Bačkalo/); Kto ny razlučit ot ljubve Božija — z listu Římanům 8, 35 — 39 (Diákon S. Z. Trubačov); Svjatyj Bože (Stevan Mokranjac); Žalm 43 „Richte mich Gott“ Op. 78 (Felix Mendelssohn Bertholdy); Nyně otpuščaješi, Lk 2, 29 — 32 (Diákon S. Z. Trubačov).
     Před třetí závěrečnou částí následovala pauza, při níž posluchači spolu s účinkujícími našli příležitost ke vzájem­nému poznání, komunikaci a drobnému občerstvení. Mezi přítomnými byli i členové a příznivci Moravské národní obce, kteří využili chvíle na kratší neformální jednání se zástupci partnerského Akademického pěveckého sdružení Moravan.
     Po pauze následovala společná část APS Moravan a Láska opravdivá, ve které zazněly skladby: Velké širé rodné lány (Josef Bohuslav Foerster); Slavnostní sbor, Modlitba (Bedřich Smetana); Láska opravdivá, Ach vojna, vojna, Výhružka (Leoš Janáček); Sovět prěvěčnyj (Pavel Grigorjevič Česnokov).
     Jako zlatý hřeb večera zazněla duchovní kantáta Hora tří světel od hudebního skladatele Bohuslava Martinů. Účin­kovali: Petr Císař (baryton sólo); Jan Král (varhanní doprovod); Veronika Hromková, Jaroslav Černocký a Jan Špaček (di­rigenti). Koncert se konal za podpory statutárního města Brna.
 
     Moravská národní obec přeje svým členům a příznivcům pohodové prožití velikonočních svátků. Nezapomeňte na velkopáteční ztišení a pondělní veselí.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *