Co by byla Morava bez OSTRAVY!!!

Rodinu moravských obcí a měst v šestém ročníku iniciativy „Za vyvěšování morav­ské vlajky“ rozšíří v roce 2015 městský obvod (MO) Statutárního města Ostravy, Moravská Ostrava a Přívoz. Je to téměř historický průlom v naší iniciativě na seve­ru Moravy; umlčují se tak pesimistické názory, že Ostravu a Ostravany moravská identita a moravská země nezajímá. Rozhodnutí Rady MO ze dne 6. května 2015 hovoří jasně o opaku. Představitelé Moravské Ostravy a Přívozu tak vyjádřili pří­slušnost a sounáležitost této části Ostravy k Moravě, její historii, tradicím a kultu­ře.

 
     Radnice MO Moravská Ostrava a Přívoz vyvěsí 5. července 2015 na budově úřadu moravskou vlajku, a nejen to, vlajka tu bude používána dle návrhu Moravské národní obce i v další významné moravské dny. Rada MO se zabývala také doprovodnou výzvou ke zpřístupnění muzeí a pamětihodností za zvýhodněných podmínek; rozhodla v této věci postupovat v součinnosti s Magistrátem města Ostravy. Představitelům městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz náleží naše upřímné poděkování. Děkujeme rovněž panu Ondřeji Hetmánkovi a paní Lucii Vysoudilové, kteří radnici oslovili.
 

Lenka Holaňová

 

místopředsedkyně Moravské národní obce

 
 
 

Print Screen

 
 
 

Moravské žluto-červené prapory v Ostravě

 
     V Moravské Ostravě vlály moravské zemské žluto-červené prapory při návštěvě císaře Františka Josefa I. ve čtvrtek 28. června 1906 u příležitosti X. moravské zemské střelby. Mocnář byl uvítán velkolepě a s opravdovou nádherou. Češi manifestovali své zájmy odznaky a barvami českými,[1] Němci barvami německými. Obyvatelé obou národností se před­háněli ve výzdobě svých domů. Na oficiálních místech však národní prapory nevlály, pouze vlajkové stožáry byly opatře­ny bílo-červeným nátěrem.[2] Nevyvěšení českých bílo-červených (a německých černo-červeno-žlutých praporů) vyvolalo jistou nelibost ze strany reportéra.[3] Město bylo slavnostně ozdobeno nákladnými slavobránami a tisíci vlajkovými stožáry vysokých 14 metrů, vzdálených od sebe 30 metrů, spojených přes ulici zelenými pásy. Vlály na nich prapory městské (bílo-modré), zemské (žluto-červené) a říšské (černo-žluté) a sice vždy dva stejně proti sobě v určitém pořadu za sebou.[4] Císaře jménem Moravského zemského výboru (zemské vlády) pozdravil moravský zemský hejtman Felix hrabě Vetter z Lilie s náměstkem Dr. Janem Žáčkem: „V. V.! Zemský výbor jest šťasten, že smí V. V. přinésti nejponíženější hold a ubezpečení neochvějné věrnosti a oddanosti.“ Císař odpověděl: „Děkuji Vám za projevenou mi jménem zemského výboru věrnost a oddanost tolikráte již osvědčenou a vyslovuji naději, že vyrovnání, které pod Vaším osvědčeným vedením v minulém podzimku mezi oběma národy bylo docíleno, přinese zemi i říši požehnání. Tento smír srdci mému věru lahodil. Buďte ubezpečen, že blaho mého věrného markrabství Moravského bude provždy předmětem péče mé.“[5]
 
[1] Ostravan, č. 28, 17. 6. 1906, str. 1, sl. 1; str. 2, sl. 1
[2] Ostravan, č. 28, 17. 6. 1906, str. 2, sl. 1
[3] Ostravan, č. 28, 17. 6. 1906, str. 2, sl. 2; str. 3, sl. 1
[4] Ostravan, č. 28, 17. 6. 1906, str. 2, sl. 1
[5] Moravská orlice, č. 146, 29. 6. 1906, str. 3, sl. 2
 
 
 

 

2 odpovědi na “Co by byla Morava bez OSTRAVY!!!”

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *