Vyvěsíme

Iniciativa „Za vyvěšování moravské vlajky na radnicích“

Iniciativa si klade za cíl obnovu užívání historických symbolů a barev Moravy. Od roku 2010 úspěšně oslovujeme před­stavitele samospráv (nejen) na Moravě, aby ve státní svátek 5. července, v Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Meto­děje, nebo v jiný významný moravský den, vyvěsili na radnici (faře či jiné úřední budově) moravskou vlajku. Iniciativu doprovází výzva ke zpřístupnění místních pamětihodností. Velký ohlas má také veřejná soutěž o nejhezčí tematickou fotografii.

Lenka Holaňová | hlavní koordinátorka
Mobil: 604 527 832
E-mail: holanova@zamoravu.eu

Aktuality

2021  


2020

2019 

2018  

2017 1328 65

2016 1232 54

2015 1119 41

2014 0959 26

2013 0761 07

2012 0397 06

2011 0226 08

2010 0075

2009

2008