ŠUMPERK – Reportáž z 18. ročníku Slavností města

V sobotu 6. června 2015 se v překrásném okresním městě Šumperku konaly histo­rické městské slavnosti, které každoročně veřejnosti připomínají nejvýznamnější události v dějinách města — tzv. Šumperský sněm zástupců moravských a slezských stavů. Město se na tuto připomínku moravské a slezské historie vyzdobilo středo­věkými praporci s moravskými a slezskými orlicemi. Městskou radnici zdobila také současná moravská vlajka, tedy žluto-červená bikolóra se zemským znakem. Malá skupinka členů a příznivců Moravské národní obce se vydala do městského parku Sady 1. máje, kde probíhal hlavní program oslav.

 
Fotogalerie
 
     Zde probíhaly ukázky šermířských vystoupení nejrůznějších historických skupin, například Páni z Bludova, Barbaři nebo Šumperský šermířský spolek. Své vystoupení zde měl také šumperský mistr kat. S některými z vystupujících přátel historie jsme se zapojili do přátelské diskuse o činnosti jejich sdružení, našeho spolku a také o náhledu na naše morav­ské zemské tradice.
     V této souvislosti stojí za pozornost především krátké, ale velmi úspěšné jednání se zástupci Skupiny přátel historie a šermu Pánů z Bludova. S jejich vedoucím, panem Martinem Schauerem, jsme se nejprve domluvili na vzájemné spolu­práci a to především pokud jde o společně organizovanou akci během slavnostního otevření hrobky jednoho z nejpřed­nějších moravských panských rodů — Žerotínů a jejich zámku v obci Bludov. V závěru jednání jsem těmto moravským rytířům daroval žluto-červenou moravskou vlajku o rozměrech 60 x 90 cm. Vedoucí Bludovských rytířů nám slíbil, že tato moravská vlajka bude zdobit jejich ležení během nejrůznějších akcí, kterých se tato skupina pravidelně účastní.
     V městském parku mohli lidé zhlédnout a případně si zakoupit výrobky lidových řemesel, například keramiku, koší­kářské a dřevořezbářské výrobky, výtvory dráteníků nebo třeba ražbu historických mincí či produkty z medu. Svůj infor­mační stánek zde mělo i pořadatelské město Šumperk. Této skutečnosti jsme využili a s dovolením usměvavých děvčat (obsluhujících zájemce o informace o městě a celém šumperském regionu), jsme na pult tohoto stánku umístili infor­mační materiály věnované Moravě a jejím symbolům, které za účelem informovanosti široké veřejnosti vypracovala Moravská národní obec. Velmi nás potěšilo, že o tyto písemné materiály byl mezi účastníky slavností velký zájem.
     Díky horkému, už letnímu počasí, nebylo možné účastnit se celého dlouhého programu. Ale i tak si myslím, že jsme během naší krátké misie na těchto tradičních historických oslavách zanechali viditelnou stopu. Závěrem bych rád podě­koval organizátorům z města Šumperk, jednak za dlouhodobou spolupráci s našim spolkem Moravská národní obec při propagaci hodnot, které naše rodná zem Morava představuje a za bezvadnou organizaci slavností, které poukazují na jednu z důležitých kapitol naších moravských dějin.
 

Stanislav Blažek

 

předseda regionu MNO Haná

2 odpovědi na “ŠUMPERK – Reportáž z 18. ročníku Slavností města”

  1. I v průběhu stmívání byla naše trička velmi dobře vidět…

  2. Ve večerním průvodu městem bylo pořadí vlajkonošů v čele průvodu:
    uprostřed slezská orlice, po její levici moravská stříbrně-červená orlice, po její pravici český lev

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *