VELKÁ BÍTEŠ – Pozvánka na pouť a prohlídku kostela i Městského muzea

Městské muzeum ve Velké Bíteši ve spolupráci s bítešskou farou Vás srdečně zve na Bítešskou pouť s prohlídkou kostela sv. Jana Křtitele, která se uskuteční v sobotu 20. června 2015 ve 12.00 hodin. K prohlídce bude zpřístupněna loď kostela, kos­telní a hradební věž. Účastníci se také mohou dozvědět informace o historii kostel­ního a městského opevnění, které bylo v minulosti důležitou součástí města. Sraz zájemců o prohlídku bude před vstupní věží do areálu kostela. Od 14.00 do 17.00 hodin bude mimořádně otevřeno také Městské muzeum. Ke shlédnutí bude vlasti­vědná a mineralogická expozice vztahující se k městu Velké Bíteši a jejímu okolí a fotografická výstava Motýli Bítešska.

 
     Vážení přátelé Moravy a její bohaté historie, jsme potěšeni, že Vás můžeme pozvat do Městského muzea ve Velké Bíteši. Velká Bíteš je malebné moravské město na Českomoravské vrchovině, které se každoročně hlásí k Moravě vyvě­šováním moravské žluto-červené vlajky. V roce 2015 se na žádost Moravské národní obce zúčastní také doprovodné výzvy vlajkové iniciativy a 5. července 2015 zpřístupní své expozice veřejnosti zdarma.
     Zakladatelem muzea byl bítešský rodák, historik Jan Tiray, autor prvního dílu „Dějin města Velké Byteše, Vlastivědy moravské, okres Telecký, Dačický a Slavonický“. Sídlo muzea se nachází v památkově chráněné budově na Masarykově náměstí. Hlavním posláním instituce je vytváření sbírky dokumentující dějiny města Velké Bíteše, minulého i součas­ného života obyvatel města. Za vstřícnost a pozvání k prohlídce sbírek děkujeme řediteli muzea, panu Mgr. Ivo Křížovi. Velice si toho vážíme. Dále již jeho slova:
 
Vlastivědná expozice o Velké Bíteši
 
     Expozice se nachází v hlavním sále. Pojednává o historii města a jeho okolí. Návštěvník může shlédnout informace o prvních zmínkách o Velké Bíteši, Velká Bíteš městem, Hrdelní soud, Míry a váhy, zachyceny jsou i jednotlivá řemesla provozovaná ve městě (kovářství, perníkářství, modrotisk, porcelán a keramika užívaná v bítešských domácnostech nebo pivovarnictví). Nechybí ani instalace historie posledních majitelů Náměšťského panství — rodu Haugwitzů; doklady o působení Jana a Karla st. ze Žerotína ve Velké Bíteši v kontextu na budovu, ve které muzeum nyní sídlí (budova byla za pánů ze Žerotína modlitebnou Českých bratří); archeologické nálezy ve Velké Bíteši a jejím okolí, historie TJ Sokol ve Velké Bíteši nebo historie a architektura opevněného kostela sv. Jana Křtitele.
 
Motýli Bítešska | 5. 6. — 28. 8.
 
     Výstava fotografií Františka Ježe zahrnuje druhy denních i nočních motýlů. Fotografie byly pořízeny v okolí Velké Bí­teše, na Tišnovsku a v okolí Žďáru nad Sázavou. Mimo fotografie budou ke shlédnutí také ukázky preparovaných motýlů nejen z Velkobítešska, ale i z jižní Moravy a částečně z jižních Čech.
 
Expozice Mineralogické a geologické zajímavosti Velkobítešska
 
     Expozice minerálů a hornin v městském muzeu představuje ukázky typických druhů a skupin, zahrnuje většinu zná­mých lokalit v širším okolí Velké Bíteše a předvádí ukázky z nejnovějších nálezů. Vedle přírodních vzorků jsou vystaveny i kusy v různé míře opracované. Minerály jsou uspořádány do šesti skupin podle podmínek jejich vzniku, především po­dle teploty jejich krystalizace, od nejvýše temperovaných minerálů magmatických, přes výše teplotní pegmatitové stá­dium až ke středně a nízce teplotním minerálům křemenných a rudních žil. Z této posloupnosti se vymykají minerály přeměněných hornin. Poslední skupinu zastupují minerály vznikající při obyčejných teplotách v kůře větrání. Některé minerální skupiny jsou doplněny vzorky matečných a hostitelských hornin. Charakteristika minerálních skupin je uvede­na v příslušné vitríně, vznik minerálů je ilustrován schématem, lokality jsou přehledně vyznačeny v geologické mapě.
 
 
 

 

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *