Moravská obec | 27

Vážení čtenáři, právě vyšlo 27. číslo zpravodajského listu Moravské národní obce. Najdete ho ke stažení a přečtení zde (formát pdf). Obsahuje velmi významný úvod­ník o Česku, který jistě rozvíří diskuse našich členů a příznivců. Dočtete se mnoho zajímavostí z historie i aktuálního dění na Moravě. Nechybí ani pozvánky na nej­bližší události a trocha poezie. Přejeme vám příjemnou četbu.
 
Redakce Moravské obce
 

3 odpovědi na “Moravská obec | 27”

 1. Politický název nemůže nikdy nahradit název zeměpisný, protože má na rozdíl od něj přechodný charakter, ignoruje historickou kontinuitu státu a jeho funkce je tak limitována pouze na aktuální státní subjekt. Jeho užívání bez časového omezení je nesprávné, matoucí a nepraktické a z tohoto pohledu vůbec nezáleží na tom, zda a v jakém významu byl či nebyl jeho zeměpisný ekvivalent užíván dříve, neb jeho definice je dnes jasně vymezena i přes všechny snahy ji zpochybnit. Významy slov se mění a je otázkou úzu či institucionalizace významu, jak je chápat. V tomto případě tak bylo učiněno již v roce 1993 a revokace problematiky je zcela irelevantní. Česko je jasně definováno jako Čechy + Morava + Slezsko a je tedy názvem celého státu.

  Specifický moravský stesk po zohlednění východní části země v názvu státu je založen na chybném, avšak svéhlavě omílaném tvrzení, že Česko je svým významem totožné s Čechami, zatímco Česká republika je kupodivu označením přijatelným. Jen stěží lze pro to najít nějaký racionální důvod, nejspíše se jedná o chtěné ztotožnění politického názvu s tradičním neoficiálním označením „české země“, které svým množným číslem požadavek do jisté míry splňuje.V každém případě – být moravským nacionalistou, určitě by mi to nestačilo, neb z hlediska slovně emancipačního by v rámci vaší interpretace (resp. nahlíženo vaší účelovou logikou), bylo jediným možným řešením ono protektorátní „Čechy a Morava“. Zajímavé je též, že v názvu Československo (původně v roce 1918 Česko-Slovensko) by podle tohoto vzorce byla Morava přehlížena stejně tak, avšak ani tam převážně reprezentantům výše zmíněného postoje tajuplně nechybí.

  Česko = Čechy, Morava a Slezsko. S tím nic neuděláte, ani kdybyste si vymysleli tisíc vyhoněných překrucujících důvodů, Tak se, romantickým nacionalismem opojení moravističtí blouznivci a separatisté odtrhněte, to je pro vás jediné řešení. Název Česká republika je název politický, který NIKDY NEMŮŽE SUPLOVAT NÁZEV ZEMĚPISNÝ. „Česká republika“ není nic jiného, než pojmenování stávajícího státního zřízení v Česku. Tento významový rozdíl je ale již nad vaše chápání. Czechia = Bohemia + Moravia + Silesia.

 2. Vážený pane Kessele,
  srdečně Vás zdravím a dovolte, abych s Vámi upřímně nesouhlasil. Dovoluji si na tomto místě citovat: „První užití výrazu Česko je doloženo v roce 1777 jako synonymum ke slovu Čechy: „Tak vidíme při zemích německých Česko, Moravu, Rakouské Slezsko…“ a dále: „Jako oficiální označení české části federace se slovo Česko objevilo v roce 1978 ve Slovníku spisovné češtiny, do běžné – ani oficiální – mluvy takto ale nikdy neproniklo; spíš bylo možné se s ním setkat v lidové mluvě jako se zkráceninou za Československo s poněkud pejorativním nádechem (v kontextu zprofanované souvislosti s pojmem „socialistický“)“. Jste jistě inteligentní člověk a proto jistě budete respektovat i odlišný názor jiných lidí. Pojem Česko jako synonymum pro Čechy zcela uznávám, ale pro celou Českou republiku již nikoliv. Můžete mi říct jaký jednoslovný zeměpisný název mají například USA či Velká Británie? Pokud chcete argumentovat nacionalismem, tak musím podotknout, že bez českého nacionalismu by nebylo ani ČSR. Myslím, že o názvu státu by se mělo vyjádřit poněkud víc lidí než jen několik jednotlivců.
  S přátelským pozdravem
  Milan Havlíček

 3. Možná můj příspěvek nebude až tak tématu, nicméně již drahnou dobu přemýšlím o tom, proč vlastně Moravané sami neuskuteční regulérní obnovení Moravského zemského sněmu !!! Vše by probíhalo asi takto:
  – mezi občany Moravy by byla oznámena skutečnost, že MZS bude obnoven na základě voleb;
  – města, obce, politická sdružení a politické strany zastupující Moravu by kandidovaly své zástupce;
  – po úspěšně proběhlých volbách by byl oficiálně zvolenými zástupci Moravy ustanoven Moravský zemský sněm, který by navazoval svou činností na rok 1918, kdy byl nuceně likvidován.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *