Vánoční přání MNO a od našich přátel z měst a obcí

„Krásné Vánoce všem Moravankám i Moravanům přeje Moravská národní obec.“
 
Vánoční přání nám přišlo od bývalého pana starosty a současného člena zastupitel­stva obce Babice (okres Olomouc) Ing. Alfonse Mynaříka. Spolupráce s touto pěk­nou obcí ležící nedaleko města Šternberka trvá již šest let, tedy od samého počátku iniciativy organizované Moravskou národní obcí pod názvem „Za vyvěšování morav­ské vlajky“. Děkujeme představitelům obecní samosprávy za podporu našeho úsilí o emancipaci Moravy a za pěkné a milé přání.

 
     Krásné vánoční přání nám přišlo z obce Horní Loděnice (okres Olomouc). Úspěšná spolupráce našeho spolku s touto malou dědinou při propagaci hodnot, které naše země Morava představuje, trvá již pět let. Děkujeme za milé přání a především za podporu iniciativy organizované Moravskou národní obcí pod názvem „Za vyvěšování moravské vlajky“.
 
     Pěkné vánoční přání nám přišlo také ze Svitavska. Zaslala nám ho starostka obce Staré Město (okres Svitavy), paní Jarmila Řezníčková. Spolupráce našeho spolku s touto hrdou moravskou obcí trvá již tři roky. Děkujeme.
 
     Krásné vánoční přání nám přišlo také z obce Štěpánov (okres Olomouc). Úspěšná spolupráce při propagaci morav­ského patriotismu s touto velkou hanáckou obcí trvá již šest let, tedy od samého počátku iniciativy „Za vyvěšování moravské vlajky“. Představitelům samosprávy obce Štěpánov patří naše hluboká úcta. Panu starostovi Mgr. Jiřímu Šind­lerovi také děkujeme za krásné přání.
 
     S pozdravem, vánočním přáním a ujištěním, že se obec Žerotín (okres Olomouc) hlásí k moravským tradicím a bude vyvěšovat moravskou vlajku i v budoucnu, nám píše JUDr. Jarmila Capková, starostka obce. Srdečně děkujeme.
 
     Děkujeme také e-shopům Moravský patriot a Moravská hvězda i všem ostatním, kteří nám na e-mail zaslali svá osobní přání.
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *